Inhalt

Impressum

Standard Content Module
listen

Objava u skladu s člankom 25. Zakona o medijima

Sjedište

Austrijska gospodarska komora / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Beč
Austrija
contact@advantageaustria.org

Ovlaštena osoba za zastupanje: Dr. Harald Mahrer, predsjednik

Područje djelovanja

ADVANTAGE AUSTRIA je sa svojom mrežom ureda po čitavom svijetu austrijska agencija za internacionalizaciju. U okviru zakonskog naloga Austrijske gospodarske komore (WKÖ) ADVANTAGE AUSTRIA je najveći austrijski ponuđač usluga i davatelj impulsa za sve međunarodne gospodarske aktivnosti. ADVANTAGE AUSTRIA je zakonski zastupnik interesa članica Austrijske gospodarske komore u Austriji i u inozemstvu.

Usmjerenje web stranice („Urednička politika“)

Postizanje ciljeva iz područja djelovanja


Zbog tehničkih svojstava interneta ne možemo preuzeti odgovornost za autentičnost, ispravnost i potpunost objavljenih informacija. Isto tako ne preuzimamo odgovornost za raspoloživost niti za rad predmetne stranice kao ni za njezin sadržaj.

Svako jamstvo za neposredne, posredne i ostale štete, neovisno o njihovim uzrocima, koji proizlaze iz korištenja ili nedostupnosti podataka i informacija s ove stranice, ukoliko je to zakonski dopušteno, je isključeno.

Sadržaj ove stranice je autorski zaštićen. Informacije su namijenjene isključivo osobnoj uporabi. Svaka daljnja uporaba, osobito pohranjivanje u bazama podataka, umnožavanje i svaki oblik komercijalnog korištenja kao i prosljeđivanje trećim osobama – kako u dijelovima tako i u obrađenom obliku – je bez suglasnosti nadležne organizacije, strogo zabranjena. Pojedinačni sadržaji ove platforme su stavljeni na raspolaganje od strane kooperacijskih partnera. Ovi sadržaji su označeni povezanim logotipovima i ne odražavaju nužno mišljenje Austrijske gospodarske komore WKÖ / ADVANTAGE AUSTRIA.


Hiperveze na www.advantageaustria.org su dobrodošle. Svako povezivanje pojedinačnih stranica naše ponude u tuđe portale je zabranjeno.  

Napomena o ravnopravnosti spolova 

Sve izjave i oblici pisanja na www.advantageaustria.org i u svim dokumentima koji se mogu preuzeti su napisani kao spolno neutralni i kao takve ih je potrebno interpretirati. Tako se npr. pod pojmom „dobavljač“ uvijek podrazumijeva i „dobavljačica“. Odustali smo od oblika pisanja „dobavljač/-ica“ zbog bolje čitljivosti tekstova. 

Zadnja izmjena: : 01. travnja 2021