Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Tvrtka koja godišnje proizvodi 12 000 traktora, svjetski lider u pripremi voća, stočnoj hrani koja smanjuje uporabu antibiotika u stočarstvu i vodeći svjetski proizvođač poljoprivrednih strojeva s preko 140 godina iskustva: austrijska poljoprivreda je raznovrsna. Strukture s relativno malim udjelom u zemlji potiču inovativnost i održiv način rada. Stoga je Austrija europski lider u ekološkoj poljoprivredi.
listen

Pod poljoprivredom podrazumijevaju se oba područja - poljodjelstvo i vrtlarstvo s jedne strane te stočarstvo s druge strane. Ona također obuhvaća proizvodnju sjemena i stočne hrane, sredstava za zaštitu bilja, proizvodnju gnojiva i proizvodnju poljoprivrednih strojeva i vozila.

U Austriji ima oko 190.000 poljoprivrednih gospodarstava. Poljoprivreda je uglavnom usitnjena, ali ima jaku tendenciju prema održivosti i svjesnom i obzirnom međudjelovanju s prirodom. Samo 2,5% stanovništva zaposleno je u poljoprivredi, ali oni imaju važnu funkciju u opskrbi poljoprivrednim proizvodima i u održavanju kultiviranog krajolika. Udio obiteljskih gospodarstava je vrlo velik, malo više od polovice njih ostvaruje na taj način dodatni prihod.

Poljoprivredni strojevi

Proizvodnju poljoprivrednih strojeva u Austriji odlikuje visok stupanj specijaliziranosti te fleksibilnost i inovativnost. Proizvodna paleta je sveobuhvatna. Težište u proizvodnji poljoprivrednih i šumarskih strojeva u Austriji leži na traktorima. Osim toga, proizvode se strojevi i uređaji za obradu tla (npr. drljače, plugovi) i za zelene površine (strojevi za košnju, okretači sijena, itd.), komunalna vozila, poljoprivredne prikolice, naprave za staju, sustavi navodnjavanja, komunalna tehnika te strojevi za cijepanje drva. Ovi strojevi i uređaji olakšavaju rad i povećavaju učinkovitost poljoprivrede.

Održivost

Austrijski ekološki agrarni proizvodi izuzetno su omiljeni zbog svoje visoke kvalitete. Nisu samo strogi austrijski zakoni odgovorni za pridržavanje visokih standarda. Ekološko razmišljanje bilo je izraženo još u 70-im godinama prošlog stoljeća, a marketinški i prodajni argument održivosti ovdje je ukorijenjen već dugo vremena. Usitnjena struktura poljoprivrednih gospodarstava u Austriji prednost je u slučaju održivog načina poljoprivrednog gospodarenja pa je tako Austrija danas s udjelom ekoloških površina od preko 20% uvjerljivo na prvom mjestu u Europi.

Austrijski proizvodi u cijelom svijetu

Šećer, škrob i voće tri su glavna proizvoda jednog austrijskog poduzeća koje posluje u cijelome svijetu na više od 55 lokacija u 26 država. Njegov asortiman obuhvaća bioetanol, šećer u prehrambenim namirnicama, škrob za tekstil i papir, koncentrate soka od jabuke i jedan posebno uspješan proizvod: voćne pripravke za jogurte. Svaki treći voćni jogurt koji se konzumira diljem svijeta sadrži voćne pripravke ovog austrijskog proizvođača.

Jedno tradicionalno austrijsko obiteljsko poduzeće postalo je vodeće u poljoprivrednoj mehanizaciji zahvaljujući svojim inovacijama u proizvodnju poljoprivrednih strojeva i uređaja. Stalno proširuje svoju paletu proizvoda i pokriva cjelokupni lanac žetve: sakupljači sijena, samoutovarne prikolice, silažno vozilo i prikolica za silažu te uređaji za obradu tla od pluga do sijačica. Vrhunska kvaliteta proizvoda ispunjava očekivanja kupaca u mnogim zemljama.

Tradicija u kombinaciji s inovacijom

Poljoprivredna tehnologija je uzbudljivo tržište budućnosti s visokim inovativnim i razvojnim potencijalom. Ključni aspekt u tome je digitalizacija poljoprivredne tehnologije koja korisnicima stavlja na raspolaganje vrijedne informacije i može pomoći u odlukama i mjerama. Isto tako, automatizacija u proizvodnji prehrambenih namirnica i dobivanju sirovina važno pitanje je za budućnost kojim se bave austrijske agrarne tehničarke i tehničari.

Ulaže se mnogo istraživačke energije u inovacije na području sjemena i stočne hrane. Dodaci stočnoj hrani koji štite zdravlje životinja na način da deaktiviraju mikotoksine u kontaminiranoj hrani samo su jedan primjer postupaka o kojima se puno vodi računa, a koji se koriste kako bi se odgovorilo izazovima budućnosti na području s dugom poviješću.