Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Tko želi gospodariti usmjeren na budućnost, treba imati dobro osposobljene stručnjake, zaposlenike i menadžere te kombinirati teoriju i praksu. Austrijski pružatelji usluga pružaju za to nužan obrazovni know-how koji ima tradiciju u Austriji koja seže u srednji vijek. Danas su austrijske tvrtke priznata mjesta za učenje, a strukovne škole podupiru tvrtke. Ne može se previdjeti uspjeh ove austrijske obrazovne kompetencije. U Austriji oko 80 % mladih zravršava praktičnu strukovnu izobrazbu u obliku zanata ili srednju strukovnu ili višu školu, a oko trećine izvršnih direktora austrijskih tvrtki završili su pripravnički staž na jednom od oko 200 obrazovnih profila.
listen

Sektor obrazovanja vrlo je raznovrstan. Svojim klijentima nudi klasično školsko i fakultetsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i opće obrazovanje. U austrijski obrazovni sustav ubrajaju se i ponuditelji treninga i tečajeva, počevši od specijaliziranih pojedinačnih trenera pa sve do fakulteta.

Povijest, kultura i topografija dovode do toga da Austrija u nekim područjima može pokazati posebno temeljiti know-how, primjerice, u glazbi, izgradnji tunela, gradnji drvom, održivosti ili ekološkoj poljoprivredi. Austrijski ponuditelji programa obrazovanja ovdje posežu za svojim ogromnim stručnim znanjem i pomažu svojim međunarodnim klijenticama i klijentima da zahvaljujući znanju steknu prednost.

Turizam je specijalno područje austrijskog obrazovnog sektora. Austrija sa svojim planinama i jezerima, prirodnim područjima za skijanje i planinarenje, prelijepim dolinama i blagim brežuljcima „prirodno“ raspolaže izvrsnim obrazovnim institucijama i obrazovnim ustanovama.

Austrija isto tako ima i međunarodno vrlo ugledne ponude obrazovanja u nišama, tako, primjerice, na području poslijediplomskog obrazovanja u naftnoj industriji i industriji zemnog plina. Jedan austrijski ponuditelj treninga, koji se specijalizirao za ovo područje, dobio je 2016. godine nagradu kao „Best SME Training Provider of the Year" u okviru Getenergy Global Awards u Londonu i istu je uspješno obranio i 2017. godine.

Sveučilišta i veleučilišta

Već od devetog razreda u Austriji postoje škole za strukovno obrazovanje, a u tercijarnom području nastavlja se povezivanje teorije i prakse. Austrijski fakulteti i veleučilišta usko surađuju s gospodarstvom i u sve većoj mjeri razvijaju dualne programe u suradnji s gospodarskim poduzećima.

Sa skoro 22.000 studentica i studenata Ekonomsko sveučilište u Beču (WU Wien) jedno je od najvećih ekonomskih sveučilišta u Europi. Njegova kvaliteta je potvrđena i osigurana trostrukom akreditacijom - EQUIS, AACSB i AMBA, međunarodno najvažnijim akreditacijama za ekonomska sveučilišta.

Tehničko sveučilište u Beču (Technische Universität Wien) ima oko 4.800 djelatnica i djelatnika i najveća je austrijska istraživačka i obrazovna institucija na području prirodnih znanosti i tehnike.

Apsolventice i apsolventi Sveučilišta za rudarstvo u Leobenu (Montanuniversität Leoben), visokoškolske ustanove za rudarstvo i metalurgiju, imaju izvanredne šanse na tržištu rada.

Znanje za gospodarstvo – širom svijeta

Osim državnih sveučilišta u Austriji postoji i privatno sveučilište (MODUL University), koje nudi cjelokupni studij ekonomije sve do doktora znanosti (PhD) na engleskom jeziku s težištem na sljedećim područjima: turizam, Sustainable Development, New Media Technology i Public Governance. Od 2016. postoji MODUL University s ponudama za obrazovanje u turizmu u Dubaiju i Nanjingu (Kina).

Diplomski studiji Veleučilišta IMC u Kremsu (IMC Fachhochschule Krems) iz međunarodnog menadžmenta (International Management) mogu se, između ostalog, apsolvirati u Azerbajdžanu, Vijetnamu ili Kini i stječe se austrijska akademska titula „master“.

Drugi privatni ponuditelji obrazovnih programa specijalizirali su se za obrazovanje i stručno usavršavanje koje rukovodeće osoblje austrijskih i inozemnih poduzeća izuzetno cijeni. Za zainteresirane osobe iz inozemstva postoji tvrtka u Austriji koja se ubraja među vodeće europske ponuditelje na području konzaltinga i e-učenja te u cijelome svijetu realizira projekte na području obrazovanja i suradnje u razvoju.

Na austrijskim sveučilištima i veleučilištima ima sve više diplomskih studija, preddiplomskih studija i Executive Education na engleskom jeziku. Austrijske diplome u tercijarnom području međunarodno su priznate, a mnogi tečajevi austrijskih ponuditelja posjeduju međunarodne certifikate (npr. ISO certifikat).

Pitanja i odgovori budućnosti

Važnost naukovanja i zahtjeva društva za istraživanje, procese akreditacije i početak rada, održivost u cjelokupnome sustavu, primjerice, prilikom izgradnje kampusa – s fokusom na održive zgrade – to su bitna pitanja budućnosti na koja austrijski ponuditelji obrazovnih programa daju odgovore već danas.

Uz klasičnu ponudu obrazovanja dolazi još i digitalno učenje, tehnologije poučavanja i učenja te softverska rješenja za učitelje i učenike. Demografske promjene, s fokusom na starenje društva, i promijenjeni svijet rada čine temu cjeloživotnog učenja sve važnijom.

Pitanja koja se odnose na etiku i sukladnost pojavljuju se također glede obrazovanja i prenošenja znanja. Austrijska javna sveučilišta pri tome već godinama slijede najviše standarde. Osim toga se ovo tematsko polje znanstveno obrađuje na sveučilištima i veleučilištima, a austrijski instituti za stručno usavršavanje nude obrazovanje na području sukladnosti. Od toga kao i od mnogobrojnih drugih ponuda obrazovanja iz Austrije koristi imaju poduzeća u Austriji i inozemstvu.
listen