Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijsko izdavaštvo obilježava velik broj manjih i specijaliziranih izdavača. Njih 81% zapošljava manje od 10 radnika. Tržište oglašavanja također karakteriziraju i mala i srednja poduzeća. 70% agencija za oglašavanje u Austriji su EPU-ovi, koji su vrlo konkurentni u europskoj usporedbi.
listen

Svijet medija

Svijet medija u Austriji čine TV, radio i tiskani mediji, pri čemu televizijski mediji u usporedbi s drugima imaju veliki značaj. Osim velikog broja lokalnih postaja, koje su uglavnom posvećene regionalnim temama, postoji i nekoliko postaja na nacionalnoj razini.

Nasuprot televiziji, radio se u Austriji prenosi još uvijek isključivo analognim signalom. Osim nekoliko nacionalnih postaja postoje mnogobrojne lokalne postaje. Žanrovi pokrivaju skoro svačiji ukus. U Austriji isto tako postoji velika raznolikost i na polju tiskanih medija.

Oglašavanje

Tiskani mediji su od velikog značaja za oglašavanje u Austriji, pa je tako stupanj uključivanja promidžbenih materijala u tiskane medije vrlo visok u usporedbi s međunarodnim pokazateljima. Značaj online medija sve više raste i za austrijsko promidžbeno tržište. Austrijske promidžbene agencije djeluju u cijelome svijetu i vrlo su uspješne, ali se ne pojavljuju u prvom planu. 

Izdavaštvo

Austrijsko izdavaštvo može se pohvaliti nekim posebnostima, primjerice posebnom stručnošću na području dječjih knjiga i specijalnih publikacija kao što su umjetničke knjige. Austrijsko, kao i njemačko tržište, ima koristi od tradicionalnog instrumenta obvezne cijene knjige.

Austrijsko vlastito medijsko i promidžbeno tržište je malo. Kako bi moglo opstojati, austrijska poduzeća moraju biti kreativna i fleksibilna, a od toga koristi imaju njihovi kupci.

Pokretači trendova

Poduzeća iz ovog sektora određuju trendove i orijentiraju se prema izazovima budućnosti. U sva tri područja, izdavaštvu, medijima i oglašavanju, može se prepoznati jasan daljnji razvoj u smjeru digitalizacije, a poduzeća izrađuju koncepte za postupanje s istim. Za medijske radnike to znači da se sadržaji moraju pripremiti na odgovarajući način za mobilne krajnje uređaje.

Kod izdavača se može primjetiti sve veća koncentracija poduzeća. Potražnja za digitalnim ponudama raste, međutim, ne nadomješta tiskane medije. Austrija je i dalje zemlja čitatelja novina. 

Austrijski promidžbeni djelatnici investiraju mnogo kreativne energije u online oglašavanje. Oglašavanje je predvodnik i poveznica u digitalizaciji. Za korisnike različitih medijskih kanala ono nalazi pravi (slikovni) jezik.

„digi 4 school“

Jedna radna grupa austrijskih izdavača školskih udžbenika pod ovim imenom radi od 2013. godine na izradi okvirnih uvjeta za digitalne sadržaje u nastavi. Mediji i izdavaštvo vide sadašnjost i budućnost u mješavini medija: taktilni školski udžbenik u kombinaciji s digitalnim nastavnim sadržajima.

listen