Inhalt

Izjava o zaštiti podataka

Standard Content Module

U Izjavi o zaštiti podataka informiramo Vas o najvažnijim aspektima obrade podataka u okviru naše web-stranice.

listen

ADVANTAGE AUSTRIA je vanjsko-trgovinska organizacija Austrijske gospodarske komore. Stoga se primjenjuju sljedeće odredbe.

Izjava o zaštiti podataka detaljno:

Verzija na njemačkom jeziku 
Verzija na engleskom jeziku