Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Ovo je posebna vrsta austrijskog skijaškog uspjeha: predvodnik na svjetskom tržištu plastičnih kompozitnih materijala za industriju skija i snowboarda dolazi iz Austrije. Osim toga, tvrtka je vodeći dobavljač termoplastičnih kompozita za građevinsku i automobilsku industriju, industriju ploča te sporta i rekreacije, budući da novi materijali imaju odlučujuću ulogu u daljnjem razvoju proizvoda i usluga u mnogim industrijama. Oni produžuju vijek trajanja baterija mobitela, smanjuju emisiju štetnih tvari motornih vozila, optimiziraju učinkovitost solarnih ćelija i povećavaju kvalitetu života osoba s medicinskim implantatima.
listen

Ključna tehnologija

Novi materijali s poboljšanim svojstvima materijala i površina raspodijeljeni su po različitim područjima: metal, keramika, polimeri, organski materijali i kompozitni materijali. Tu spadaju i biomaterijali kao i drugi anorganski materijali. Sektor novih materijala u manjoj je mjeri samostojni sektor koji se može jasno razgraničiti, a više čimbenik konkurentnosti koji se proteže kroz čitav niz drugih sektora. 

Novi materijali su područje u kojem se provode intenzivna istraživanja. Interdisciplinarni ciljevi razvoja proizlaze iz zahtjeva gospodarskih grana u kojima se oni koriste. Osnovu čini sama znanost o materijalima te tehnologija površina i nanotehnologija.

Svjetski tržišni lider na području visoko učinkovitih materijala proizvedenih metalurgijom praha potječe iz Austrije i proizvodi, primjerice, proizvode koji se primijenjuju u automobilskoj industriji, elektronici, medicinskoj tehnologiji te avio i svemirskoj industriji.

Isto tako, vodeći svjetski koncern za tehnologiju i industrijska dobra stručnjak je za kombinirane materijale i obradu i isporučuje kvalitativno vrhunske proizvode i sustavna rješenja od čelika i drugih metala. Ubraja se u vodeće partnere europske automobilske industrije i industrije kućanskih aparata te svjetske naftne i plinske industrije.

Najviši standardi

Inovacije na polju materijala osnova su za gospodarski uspjeh. Njima se mogu osvojiti nova tržišta. Osim toga, korištenje novih materijala i sirovina tijekom čitavog životnog ciklusa može dovesti do bitnih ušteda resursa i energije. 

Novi materijali optimiziraju lanac novostvorene vrijednosti zahvaljujući učinkovitosti, smanjenju troškova i smanjenju emisije štetnih tvari, počevši od razvoja i koncepcije, vađenja sirovina, proizvodnje, uporabe do recikliranja. Procjene utjecaja vađenja  sirovina pa sve do proizvodnje, korištenja i recikliranja, jamče visoku kvalitetu austrijskih proizvoda, koja se cijeni u cijelome svijetu.

Primjer polimera

Polimeri, često nazivani plastika, daju uvijek nove razvojne rezultate i područja primjene kao što je, primjerice, automobilska industrija. Plastike ojačane karbonskim vlaknima (CFRP) su jedno od najbrže rastućih područja u sektoru novih materijala.

Tvrtka Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) (Centar kompetencije za polimere u Leobenu) osnovana je 2002. godine i proteklih se godina razvila u vodeći austrijski centar za kooperacijsko istraživanje na području tehnologije plastike i znanosti o polimerima. Zajedno s poduzećima iz industrije plastike i sveučilištima (između ostaloga Sveučilištem za rudarstvo u Leobenu, Tehničkim sveučilištem u Grazu i Tehničkim sveučilištem u Beču), proučavaju se inovativna rješenja za plastiku koja se mogu primijeniti u različitim područjima. Oko 100 visoko kvalificiranih djelatnica i djelatnika stavljaju svoja stručna znanja u službu projekata istraživanja i razvoja za primjenu u automobilskoj i avio industriji, industriji ambalaže i solarnoj fotonaponskoj tehnologiji.

Primjer melamina

U poslovnom segmentu melamina, Austriji je europski tržišni lider (broj 2 u svijetu). Novi proizvod, koji je razvijen zajedno sa Centrom kompetencija Wood K plus iz Linza je kompozitni materijal proizveden na bazi melamina, ne rastapa se na velikoj vrućini tako da se pomoću istog može revolucionirati proizvodnja montažnih  kuća.

Know-how

S obzirom da novi materijali predstavljaju interdisciplinarno polje, koje zahtijeva  intenzivno istraživanjime, specifično stručno obrazovanje je od velike važnosti. Stručnost je ključna disciplina koja nudi čitav niz rješenja za društveno relevantne izazove, prije svega u velikim područjima budućnosti kao što su energija, zaštita klime i okoliša, očuvanje resursa, mobilnost, zdravlje, sigurnost ili komunikacija.

Danas su teme s područja znanosti o materijalima i njihova  tehnička primjena sastavni dio studija u skoro svim inženjerskim znanostima, ali i na području prirodnih znanosti - fizike i kemije - i sve više medicine. Znanost o materijalima i njihova tehnička primjena čvrsto su etablirane kao samostalna disciplina ne samo na području istraživanja nego i u sveučilišnim programima.

Najuglednije obrazovne institucije u Austriji su: