Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Najveći pokretni most na svijetu, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izgradnja učinkovitog sportskog zrakoplova - to su samo neki primjeri austrijskih inženjerskih usluga. One su omogućene prvoklasnim obrazovanjem, potragom za održivim rješenjima, raznovrsnim kompetencijama i dobrom suradnjom. To mogu očekivati inozemni klijenti od zaposlenika 7700 inženjerskih ureda u Austriji.
listen

Tehnička dostignuća za svakodnevni život

Inženjerske usluge su raznovrsne i sveprisutne. Austrijski inženjerski uredi djeluju u preko 50 različitih specijaliziranih područja, npr.:

  • građevinska fizika;
  • elektrotehnika;
  • uređenje prostora;
  • instalacijska tehnologija;
  • kulturna tehnika i vodno gospodarstvo;
  • projektiranje krajobraza i krajobrazna arhitektura i
  • strojogradnja

Svi oni vode brigu o kvaliteti života i udobnosti. Pri tome je jedan od primarnih ciljeva očuvanje resursa. Od savjetodavnih usluga, izrade projekata i studija, provođenja istraživanja do nadzora realizacije i primopredaje projekata: u svim ovim koracima sudjeluju inženjerke i inženjeri.

Očuvanje okoliša pogodnog za život, osmišljavanje ekonomski isplativih zgrada orijentiranih na korištenje, primjena novih tehnologija te partnerska kultura u radu i postupku naručivanja tijekom čitavog životnog ciklusa najvažnije su smjernice prema kojima se ravna ova gospodarska grana.

Inženjerske usluge iz Austrije za cijeli svijet

U roterdamskoj luci se nalazi jedan austrijski inženjerski ured kao glavni projektant odgovoran za podizni most, od idejnog rješenja pa sve do realizacije. I izrada temelja te stupova u vodi kao i skučeni prostor predstavljali su poseban izazov za projektiranje i izvedbu. U normalnom radu novi most ima na raspolaganju dva plovna otvora te poprečni prijelaz za cestovni (autocesta) i željeznički promet. Podizanjem mosta omogućava se prolazak prekooceanskih kontejnerskih brodova. 

Nova austrijska metoda gradnje tunela (New Austrian Tunnelling Method (NATM)) međunarodno je poznati i već dugo vremena uspješno primijenjeni postupak. Danas austrijski timovi istraživača poboljšavaju procese i rade na daljnjem razvoju alternativnih metoda.

Jedno austrijsko projektantsko i savjetodavno poduzeće specijalizirano za velike projekte na području nafte i plina, energije, vode i prometne strukture, koje realizira velike projekte interdisciplinarno prema načelu sve na jednom mjestu, sudjeluje na transanatolijskom plinovodu u Turskoj, u hidroenergetskim projektima u Laosu te na sanaciji zračne luke u Turkmenistanu.

Razvoj potpuno stabilizirane multisenzorske platforme za daljinsko izviđanje uz pomoć malih zrakoplova rezultat je austrijskog inženjeringa. U tu svrhu razvijeni sustav stabilizacije jedinstven je u svijetu, bitno poboljšava kvalitetu podataka, a sustav je vrlo povoljan.

Odlučujući doprinos zaštiti okoliša cjelokupnog sjevernog polarnog kruga daje jedno austrijsko postrojenje za odsumporavanje plinova iz za tvornicu nikla u Norilsku (Rusija). Mega projekt koji se sastoji od ukupno 25 djelomičnih postrojenja, projektiran je pod vrlo teškim uvjetima: skoro cijelo vrijeme izuzetna studen, temperature do -57°C, tlo zaleđeno tijekom cijele godine (permafrost), transporti samo preko morskih ili riječnih putova i tijekom rada.

Oblikovanje budućnosti

Tko će u budućnosti graditi zgrade, radit će to prema socioekonomskim i društvenim okvirnim uvjetima koji se bitno razlikuju od današnjih. Klimatske promjene bitno će utjecati na projektiranje, izgradnju i funkcioniranje zgrada. Novi materijali i postupci otvaraju mogućnosti kako bi se mogli suočiti s ovim izazovima.

U budućnosti će većina čovječanstva živjeti u takozvanim megagradovima koji postavljaju nove zahtjeve glede mobilnosti, energije, upravljanja otpadom i vodom, gradnjom industrijskih objekata i stanova te objekata predviđenih za slobodno vrijeme. 

Društvo i svijet rada su se posljednjih godina jako promijenili zbog sve intenzivnije digitalizacije. Korištenje specijalnog softvera u praktično svim područjima i strukama postalo je samo po sebi razumljivo. Tehnologija „Building Information Modeling (BIM)“ je osnovna komponenta u okviru digitalizacije u građevinarstvu te se kontinuirano uvodi na nacionalnoj razini. BIM će u budućnosti bitno utjecati na lanac novostvorene vrijednosti u građevinskom sektoru i dovesti do organizacijskih promjena u procesu gradnje.