Srpski/Crnogorski
Inhalt

Salzburg Europe Summit 2021: EVropa i mir - Povratak Europe, 26. do 28. Septembra 2021. u Salcburgu, Austrija

Posle godinu i po dana pandemije i njenih silovitih posledica u zemljama Evrope, hitno je potrebno da se učine pravi koraci za povratak,  obnovu i, delimično, i ponovno pokretanje Evrope. Ovom temom se bavi ovogodišnja konferencija. 

© Institut der Regionen Europas
© Institut der Regionen Europas
listen


Institut evropskih regija  (IRE)  već godinama uspešno ulaže trud u jačanje regija i komuna u čitavoj Evropi.

Konferencija Salzburg Europe Summit se ove godine održava po 17. put. I ove godine biće postavljena pitanja i vođene diskusije kao što su: 

  • Da li se Evropska Unija i Zapadni Balkan nalaze u čorsokaku ?
  • Kako je kriza uticala na demokratiju i slobodu? 
  • Da li će se oporaviti evropska ekonomija ?
  • Da li ćemo pomoću Evropskog zelenog dogovora "zaključiti mir s prirodom" ?
  • Da li posle  egzodusa sa sela sada sledi depopulacija gradova? 
  • Da li je ostvarljiv mobilitet i turizam u jednoj Evropi s granicama ?

Visokorangirani predstavnici iz oblasti nauke, politike, diplomatije i ekonomije vodiće u okviru šest manifestacija diskusije na ove teme. Konferencija je pokušaj da da svoj doprinos pri pronalaženju rešenja.

Manifestacija će biti održana uz poštovanje sigurnosnih i zdravstvenih mera zaštite.

Radni jezici: nemački, engleski, hrvatski, bosanski, srpski, crnogorski i ruski

Bliže informacije o konferenciji kao što je program,  obrazac za prijavljivanje učešća i hotelska rezervacija mogu se naći na portalu Salzburg Europe Summit 2021.