Srpski/Crnogorski
Inhalt

Spasavanje sveta uz očuvanje resursa pomoću Kvantnog računara preduzeća alpine quantum technologies 

Ovo austrijsko preduzeće svojim kvantnim računarom, koji radi po principu "hvatača jona",  postavlja nove standarde. 

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Kvantna tehnologija u mnogim naučnim disciplinama  dobija sve više na značaju,a preduzeće Alpine Quantum Technologies je jedno od pionira na međunarodnom tržištu na ovom polju.

Mišljenja je da se mnogi problemi mogu rešiti primenom kvantne tehnologije. Otuda je, polazeći od ovog aksioma, razvilo univerzalno primenjiv kvantni računar.  

Kvantni računar koji radi po metodi  jonskog hvatača, u vakuumu hvata pojedinačne atome, skladišti ih  i kontoliše ih laserskim impulsima. Za vrlo kratko vreme se vrši obrada ekstremo velike količine podataka. Ovaj supermoćni računar pri tome može da se smesti u orman, a  troši električnu energiju kao kuvalo za vodu.

Greentech Austria: Alpine Quantum Technologies
video abspielen