Inhalt

Doseljenje iz država Europske unije

Standard Content Module
Veliko postignuće Europske unije je sloboda kretanja radnika. Građani iz Europskog gospodarskog prostora (EGP), švicarski državljani i članovi njihovih obitelji mogu se doseliti u svaku zemlju Europske unije i tamo se zaposliti. Stoga radna snaga iz tih zemalja u Austriji ima slobodan pristup tržištu rada i ne treba dodatne dozvole za zapošljavanje.
listen

Građani EU-a tj. EGP-a (zemlje EU-a i Island, Lihtenštajn, Norveška) te švicarski državljani mogu iskoristiti brojne prednostislobode poslovnog nastana i slobode kretanja radnika. Mogu se npr. nastaniti u Austriji na duže vremensko razdoblje i izgraditi život bez ishođenja dodatnih dozvola. Kako bi iskoristili tu olakšicu, moraju ispunjavati jedan od sljedeća tri uvjeta:

  • Zaposleni su u Austriji u okviru nesamostalne ili samostalne djelatnosti.
  • Za sebe i članove svojih obitelji mogu dokazati da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.
  • Školuju se u Austriji te za sebe i članove svojih obitelji mogu dokazati da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.

Dovoljno je da se nakon najkasnije 3 mjeseca jave nadležnom upravnom tijelu za prijavu boravka gdje će pod gore navedenim pretpostavkama dobiti potvrdu o prijavi.

I za članove obitelji građana iz zemalja EU-a i EGP-a te švicarskih državljana vrijede jednostavnije mogućnosti doseljenja u Austriju.

Za državljane novih članica EU-a vrijede prijelazna pravila (vidi dolje). Budući da za njih postoje neka iznimna pravila u svezi sa slobodom kretanja radnika, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca još uvijek im je potrebna dozvola. Glavni preduvjeti za dodjelu dozvole za zapošljavanje su:

  • Podnositelj zahtjeva mora imati ponudu za posao.
  • Budući poslodavac mora podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za zapošljavanje pri nadležnoj regionalnoj službi Zavoda za zapošljavanje.
  • Zavod za zapošljavanje mora na tržištu rada provjeriti da za konkretno radno mjesto nema druge primjerene osobe na austrijskom tržištu rada.

Za sljedeće države EU-a još vrijede prijelazne odredbe:

  • Hrvatska od 1.7.2013.