Inhalt

Doseljenje iz država koje nisu članice EU-a

Standard Content Module
Od 1. srpnja 2011. u Austriji postoji mogućnost doseljenja zainteresirane kvalificirane radne snage iz cijelog svijeta kroz sustav „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (crveno-bijelo-crvena dozvola). Ovaj sustav doseljenja temelji se na određenim kriterijima (sustav bodovanja) i omogućuje kvalificiranoj radnoj snazi iz trećih zemalja (za osobe iz država EU-a, Islanda, Norveške i Švicarske vrijedi drugi sustav) i članovima njihovih obitelji nastanjivanje u Austriji na duži vremenski rok. Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ namijenjena je sljedećim skupinama:
listen

Pomoću dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ zainteresirani kandidati iz država koje nisu članice EU-a na temelju objektivnih kriterija neposredno mogu utvrditi mogu li se doseliti u Austriju i pod kojim uvjetima. Sustav bodovanja počiva na sljedećim kriterijima: 

 • kvalifikacija
 • radno iskustvo
 • poznavanje jezika
 • dob
 • studij u Austriji (kod posebno visokokvalificiranih)

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ vrijedi 24 mjeseci i omogućuje zapošljavanje kod onog poslodavca za kojeg je dozvola zatražena. Nakon toga se može zatražiti "Rot-Weiß-Rot-Karte plus" (crveno-bijelo-crvena dozvola plus), koja vlasniku pruža slobodni pristup tržištu Rada.

Osobe koje se u Austriju doseljavaju na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ prije dolaska u Austriju ne moraju dokazati poznavanje njemačkog jezika (ne podliježu obvezi “Njemački jezik prije doseljenja”). No, poznavanje njemačkog ili engleskog jezika može donijeti bodove.

Članovi obitelji radne snage koja se doseljava na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ ne podliježu kvoti i dobivaju dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja omogućuje trenutačni slobodni pristup tržištu rada. Kod članova obitelji treba obratiti pozornost na pravila „Njemački jezik prije doseljenja“.

I na razini Europske unije osmišljena su pravila za doseljenje za kvalificiranu radnu snagu koja se implementiraju u svakoj državi EU-a pojedinačno. U Austriji je u tu svrhu uvedena dozvola „„Blaue Karte EU" (Plava EU karta)".

Za posebno visokokvalificirane doseljenike vrijede sljedeći privlačni uvjeti:

 • Nema obveze dokazivanja da imaju ponudu za posao.
 • Ako postignu minimalan broj bodova (najmanje 70 od 100 bodova) dobivaju vizu u trajanju od šest mjeseci i mogu na licu mjesta tražiti posao u Austriji („job-seeker-Visum" - viza u svrhe traženja zaposlenja).
 • Pronađu li u tih 6 mjeseci radno mjesto koje odgovara njihovoj kvalifikaciji, bez dodatne provjere stanja na tržištu rada izdaje im se dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Sustav bodovanja za posebno visokokvalificirane (PDF, 0.1MB) osim općih kriterija kao što su radno iskustvo, poznavanje jezika i dob, temelji se na posebnim kvalifikacijama i sposobnostima koje su vrlo tražene na austrijskom tržištu rada.

Od 2019. godine moguće je pravilnikom umanjiti minimalni bodovni prag od 65 bodova za pojedinačna deficitarna zanimanja.

Za 2019. to su sljedeća zanimanja:

 • Diplomirani inženjeri / diplomirane inženjerke za jakostrujnu tehnik
 • diplomirani inženjeri / diplomirane inženjerke za strojarstv
 • diplomirani inženjeri / diplomirane inženjerke za obradu podatak
 • diplomirani inženjeri / diplomirane inženjerke za slabu struju i dojavnu tehnik
 • diplomirani inženjeri / diplomirane inženjerke nesvrstani
 • diplomirani inženjeri / diplomirane inženjerke za ekonomij
 • porezni savjetnici i računovođe / porezne savjetnice i računovotkinje
 • liječnici / liječnice

Viza „Job-seeker-Visum" može se zatražiti pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu ili konzulatu.

Ako je ulazak u zemlju moguć i bez vize, zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se podnijeti izravno u Austriji tijekom boravka za koji nije potrebna viza.

Informirajte se o postupku podnošenja zahtjeva i pomoću online kalkulatora bodova, provjerite ispunjavate li kriterije.

Određena zanimanja u Austriji su jako tražena i u tom području vlada manjak kvalificirane radne snage. Stoga stručnjaci iz cijelog svijeta u tim područjima imaju dobre izglede za posao. Na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot –Karte“ postoji mogućnost jednostavnijeg doseljenja u Austriju i rada u skladu s kvalifikacijama.

Svake se godine na temelju potreba na tržištu rada sastavlja i objavljuje popis deficitarnih zanimanja. Od 2019. godine u Pravilniku o kvalificiranim radnicima mogu se odrediti deficitarna zanimanja za pojedine savezne pokrajine.

Stručnjaci iz država koje nisu članice EU-a mogu zatražiti izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pod sljedećim uvjetima:

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u zemlju bez vize.

Informirajte se o postupku podnošenja zahtjeva pomoću online kalkulatora bodova provjerite ispunjavate li kriterije.

Osobe iz država koje nisu članice EU-a mogu se zaposliti na svestranom austrijskom tržištu rada i preko opcije za doseljenje pod nazivom „Ostala ključna radna snaga“. Doseljenje na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ moguće je za ključnu radnu snagu iz inozemstva pod sljedećim uvjetima: 

 • Možete dokazati da imate ponudu za radno mjesto s potrebnom minimalnom plaćom. Redovni dodaci, paušalni iznosi (npr. paušalni iznosi za prekovremene sate) i primanja u naturi mogu se uračunati u bruto plaću.
  Minimalna plaća za 2019.:
  • za osobe mlađe od 30 godina 2.610 eura bruto mjesečno
  • za osobe starije od 30 godina 3.132 eura bruto mjesečno
 • Imate potreban minimalan broj bodova (najmanje 55 od 90 bodova) u sustavu bodovanja za ostalu ključnu radnu snagu (PDF, 0.1MB) .
 • Zavod za zapošljavanje] ustanovio je u okviru provjere tržišta rada da na austrijskom tržištu rada nema primjerene radne snage za traženi posao.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u Austriju bez vize.

Informirajte se o application procedure i pomoću online points calculator provjerite ispunjavate li kriterije.

Samostalna ključna radna snaga

Austrijsko gospodarstvo obilježava snažno poduzetništvo s visokom stopom izvoza i inovativnom snagom. Položaj u srcu Europe čini Austriju središtem između industrijskih zemalja zapadne Europe i rastućih tržišta srednje i istočne Europe. Budući poduzetnici iz cijelog svijeta mogu iskoristiti sve prednosti tih dobrih tržišnih uvjeta i međunarodnog zemljopisnog položaja Austrije.

Preko dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ samostalna ključna radna snaga iz država koje nisu članice EU-a ima mogućnost doseljenja i osnivanja poduzeća u Austriji.

Planirana djelatnost samostalnih stručnjaka mora imati koristi za cjelokupno gospodarstvo u pogledu

 • s tom djelatnošću povezanim transferom investicijskog kapitala u visini od najmanje EUR 100.000,- il
 • stvaranja novih ili osiguranja postojećih radnih mjesta

ili - alternativno - mora barem biti od značaja za neku od regija. Ovi preduvjeti moraju biti jasno istaknuti u poslovnom planu te ih austrijski zavod za zapošljavanje Arbeitsmarktservice (AMS) mora pismenim putem ocijeniti pozitivnim.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u Austriju bez vize.

Ovdje možete pronaći pojedinosti o iskaznici „Rot-Weiß-Rot – Karte“ za samostalnu ključnu radnu snagu .

Osnivači start-up tvrtki

Od listopada 2017. godine osnivači start-up tvrtki uključuju se kao kvalificirani doseljenici u sustav crveno-bijelo-crvene kartica („Rot-Weiß-Rot – Karte“) i za njih se uspostavlja vlastiti sustav bodova (PDF, 0.1MB) .

Mladi poduzetnici s namjerom osnivanja tvrtke mogu dobiti crveno-bijelo-crvenu karticu, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • ostvarili su minimalni iznos bodova (50 od 85 bodova)  
 • razvoj inovativnih proizvoda, usluga, postupaka ili tehnologija i njihovo uvođenje na tržište  
 • predočenje uvjerljivog poslovnog plana za osnivanje i rad tvrtke
 • podnositelj zahtjeva obnaša aktivnu ulogu u poslovodstvu
 • dokaz o kapitalu u iznosu od EUR 50.000,00 (od toga najmanje polovica mora biti vlastiti kapital).

Nakon dvije godine za osnivače start-up tvrtki postoji mogućnost da se u slučaju ispunjenja dolje navedenih uvjeta prebace na crveno-bijelo-crvenu plus karticu:

 • zapošljavanje najmanje dvije osobe na puno radno vrijeme 
 • stvarni osobni bitni utjecaj na poslovodstvo  
 • ostvarenje godišnjeg prometa u iznosu od najmanje EUR 200.000,00 ili osiguranje financiranja od najmanje EUR 100.000,00
 • stvarna ponuda ili razvoj inovativnog proizvoda ili usluge.

Postojanje uvjeta provjerava se putem pismenog nalaza Zavoda za zapošljavanje /Arbeitsmarktservice (AMS)/. Prelazak na crveno-bijelo-crvenu plus karticu povezan je za osnivača start-up tvrtke s neograničenim pristupom tržištu rada. Ako nisu ispunjeni uvjeti za crveno-bijelo-crvenu plus karticu, osnivači start-up tvrtki mogu nakon dvije godine prijeći na vremenski ograničenu dozvolu boravka i na dozvolu za obavljanje samostalne djelatnosti.

Zahtjev za izdavanje crveno-bijelo-crvene kartice može se podnijeti ili u nadležnom austrijskom veleposlanstvu, odnosno konzulatu u inozemstvu ili neposredno u Austriji, napose onda, ako je ulazak u zemlju moguć bez vize.

Mladi ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Austriju kako bi iskoristili ponudu studija na sveučilištima i visokim stručnim školama. Tijekom svojeg studija stječu stručna znanja iz odabranog studijskog smjera i upoznaju jezik, kulturu i radni svijet. S tim stečenim sposobnostima i znanjima predstavljaju izniman potencijal za austrijsko gospodarstvo.

Za studente koji su završili studij, a dolaze iz država koje nisu članice EU-a, vrijede pojednostavljeni uvjeti za dobivanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ i za rad u Austriji. 

 • Nakon završetka Vašeg studija možete u Austriji ostati još 12 mjeseci radi traženja radnog mjesta ukoliko ste barem 2. dio diplomskog studija, bachelor studij, master studij ili PhD doktorat u potpunosti završili na nekom od austrijskih sveučilišta, veleučilištu ili na akreditiranom privatnom sveučilištu.
 • Mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“, ako imaju ponudu za posao koji odgovara njihovoj razini izobrazbe i na kojem zarađuju propisanu minimalnu plaću.
  Minimalna plaća za 2019. iznosi 2.349 eura bruto mjesečno.
 • Ne podliježu sustavu bodovanja, a otpada i postupak utvrđivanja mogućnosti za dodjelu jednogodišnje dozvole za zapošljavanje koji provodi Zavod za zapošljavanje.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti izravno u Austriji tijekom boravka u trajanju od 12 mjeseci. Detaljnije informacije možete pronaći na portalu za migrante.

Mogućnosti zaposlenja tijekom studija:

Studenti iz zemalja koje nisu članice EU mogu već tijekom svog studija stjecati iskustvo i raditi do 20 sati tjedno.

U okviru dodjele dozvole za zapošljavanje (zahtjev podnosi poslodavac) ne provodi se postupak za utvrđivanje mogućnosti dodjele jednogodišnje dozvole za zapošljavanje. Time otpada ključna prepreka kod dodjele dozvole za zapošljavanje.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ omogućuje međunarodnim stručnjacima i članovima njihovih obitelji zajednički život u Austriji.

Članovi obitelji vlasnika dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ tj. „Blaue Karte EU" mogu zatražiti takozvanu dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja im također omogućuje da se nastane u Austriji: 

 • Doseljenje članova obitelji nije ograničeno (nema kvote). 
 • Odmah imaju slobodan pristup tržištu rada. 
 • Međutim, još prije dolaska u Austriju treba dokazati poznavanje njemačkog na razini A1-Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike („Njemački jezik prije doseljenja“).
 • Za članove obitelji posebno visokokvalificiranih osoba i vlasnika dozvole „Blaue Karte EU“ pravilo „Njemački jezik prije doseljenja“ ne vrijedi. Članovi obitelji prethodno ne moraju dokazati obvezno znanje njemačkog jezika.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu tj. konzulatu u inozemstvu ili izravno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaza u Austriju bez vize.

Informirajte se ovdje o konkretnim koracima za podnošenje zahtjeva.

Content Navigation

Zadnja izmjena: : 28. Listopad 2020