Inhalt

Norme

Standard Content Module
Bitni zahtjevi koje proizvodi, koji se nalaze na tržištu moraju ispunjavati regulirani su normama – isto tako kao i metode provjere, kako bi se dokazalo pridržavanje tih zahtjeva. Ovdje ćete naći informacije o normama, koje vrijede u Austriji, koje su bitne za uspješni izvoz u Austriju.
listen

Norme su – jednostavno rečeno – „pravila tehnike“, koje određuju opće prihvaćene standarde za proizvode i usluge.
Određuju na primjer:
 • zahtjeve koje proizvodi moraju ispunjavati
  kako bi se osigurala uporabljivost, kompatibilnost, sigurnost, zaštita zdravlja i okoliša
 • postupke i metode
  npr. glede stručne provedbe radova ili dodjeljivanje naloga
 • metode testiranja i mjerenja
  kako bi se dokazalo pridržavanje zahtjeva glede graničnih vrijednosti
 • pojmove
  kako bi se pomoću jedinstvene terminologije olakšalo sporazumijevanje među poslovnim partnerima, kupcima, institucijama za testiranje i službama.
Norme
 • olakšavaju usporedivost proizvoda i usluga
 • vode brigu o racionalnim tijekovima planiranja i proizvodnji
 • rasterećuju od rutinskog rada
 • uklanjaju trgovačke zapreke – na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini
 • i samim time olakšavaju pristup tržištu

Norme u Austriji nose oznaku ÖNORM. Izdaje ih austrijski institut za norme (ON). Austrijski institut za norme – zakonski okvir predstavlja Zakon o normi iz 1971. - organizira i koordinira razvoj normi preko nadležnih i zainteresiranih krugova iz gospodarstva, uprave, nauke i zaštite potrošača, koje šalju svoje predstavnike u komitete austrijskog instituta za norme.

Europske norme

Najveći dio danas vrijedeći normi u Austriji - više od 20.000 – im europsko podrijetlo. Europske norme (u Austriji «ÖNORMEN EN») identične u svim zemljama EU i EFTE, temeljem čega su eliminirane mnoge trgovinske prepreke unutar europskog gospodarskog prostora EWR. Izrađuju ih delegati nacionalnih komiteta zajednički i temeljem konsenzusa.

Organizacije na europskoj razini su:

 • Europski komitet za norme (CEN)
 • Europski komitet za norme na području elektrotehnike (CENELEC)
 • Europski institut normi za telekomunikacije (ETSI)
Europske norme u mnogi slučajevima su baza, kako bi se temeljni zahtjevi europskog zakonodavstva (EU naputci) ispunjavali u praksi. Stvaraju preduvjete kako bi se proizvodi smjeli stavljati u promet na europskom tržištu.

Popis odredbi i odgovarajuće norme, možete pronaći na "New Approach" (en).

Međunarodne norme

Pored europskih normi postoje norme koje se diljem svijeta priznaju: tkz. međunarodne norme (ISO). Međunarodne preuzete norme u Austriji se označuju kao "ÖNORM ISO". Mnoge međunarodne norme su istovremeno i europske i samim time i nacionalne norme (u Austriji: "ÖNORM EN ISO").

Organizacije na međunarodnoj razini su:

 • Međunarodna organizacija za normiranje (ISO)
 • Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC)
 • Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU)

Nacionalne norme

Udio europskih (i međunarodnih) normi u austrijskoj skupini normi iznosi skoro 80%. Postoje i nacionalne norme. Nacionalne ÖNORMEN izrađivane su i izrađuju se prije svega u onim granama, u kojim do sada nije bilo potrebe za nad nacionalnim normama.

Uvoziti u zemlje Europske unije

Slobodno tržište roba ubraja se u temeljne slobode unutarnjeg europskog tržišta. To znači: roba koja se na austrijskom tržištu smije pustiti u slobodni promet – jer ispunjavanju temeljne zahtjeve odgovarajuće odredbe Europske unije i odgovarajuće norme – dopuštena je i na drugim tržištima Europske unije.

Ukoliko za taj proizvod ne postoji europska norma ili ukoliko se u zemlji odrednici traži pridržavanje nacionalne norme, molimo Vas obratite se na Odjelu Sales & Service Austrijskog instituta za norme.

Uvoziti u zemlje izvan Europske unije

Nacionalne (austrijske) i europske norme određuju visoku razinu glede sigurnosti i kvalitete austrijskih proizvoda. Međutim i pored toga može biti potrebno prilagoditi proizvod pravnim i normativnim odredbama zemlje odrednice, kako bi se proizvod smio pustiti u promet.

Ukoliko su Vam potrebne informacije glede važećih normi i pravnih propisa zemlje uvoznice, molimo Vas da se obratite Odjelu Sales & Service Austrijskog instituta za norme:

Informaciju o tome, kojim normama odgovara proizvod, koji želite uvesti iz Austrije, načelno Vam može dati proizvođač. Ukoliko se želite opširnije informirati o tim normama, možete se obratiti suradnicima austrijskog instituta za norme, odjel Sales & Service.

Preko ON Sales & Service možete uz naknadu dobiti sve potrebne norme. Po želji suradnici mogu za Vas istražiti norme koje vrijede u zemlji odrednici i mogu za Vas nabaviti originalne dokumente.

Gdje možete dobiti norme

Norme možete non stop besplatno online pretražiti u Webshopu austrijskog instituta za norme: www.on-norm.at/shop Unesite u polje za pretraživanje traženi pojam, broj dokumenta, naziv ili dio naziva dokumenta.

Oko 200.000 dokumenata stoji Vam na raspolaganju. Uz naknadu možete dobiti cijeli tekst. Između ostalog

 • sve ÖNORME i ON-pravila (ONR)
 • sve europske norme na njemačkom i engleskom jeziku (EN)
 • sve međunarodne norme (ISO, IEC)
 • kao i dio stranih normi (npr. DIN – također na njemačkom i engleskom jeziku)

Više informacija naći ćete na http://www.on-norm.at/publish/export_recherche.html ili možete se obratiti:

Norme definiraju zahtjeve koji se očekuju od proizvoda i usluge glede kvalitete, uređenja tijekove i procese, te određuju metode testiranja. Kako bi proizvođač ili ponuditelj vjerodostojno dokazao kako njegov proizvod/usluga udovoljava svim zahtjevima određene norme, postoji mogućnost certificiranja.

Austrijski institut za norme nudi mogućnost certificiranja sukladnosti normi nekog proizvoda, npr. sistem „ÖNORM ...provjereno“. Daljnje oznake o sukladnosti austrijskog instituta za norme su: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Detalje možete pronaći na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html.

Nadalje je austrijski institut za norme imenovan kao kompetentna ustanova, koja je ovlaštena izdavati EU-certifikate o sukladnosti kao i certifikate koje ispostavlja vlastita kontrola proizvoda kao uvjet za CE-oznake građevinskih proizvoda. Ukoliko ste zainteresirani, obratite se na:

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html

listen

Autor: Dr. Johannes Stern
Izvor: Österreichisches Normungsinstitut

Zadnja izmjena: : 25. Rujan 2020