Srpski/Crnogorski
Inhalt

Uvozne odredbe

Standard Content Module
U Austriji važe propisi o ambalaži, uvozne odredbe i carinski sistem Evropske zajednice. Pomenute odredbe Evropske zajednice su, u suštini, liberalne. Pokazaćemo Vam na pregledan način na šta treba da obratite pažnju.  
listen

Ambalaža prehrambene robe, vina, tekstila, hemikalija, kao i drugih proizvoda, mora da zadovolji propise u vezi sa obeležavanjem i pakovanjem.

CE-OZNAKA

CE-oznaka potvrđuje podudarnost sa osnovnim sigurnosnim standardima koje je Evropska zajednica odredila za sledeće proizvode :

 • mašine
 • građevinski materijali
 • telekomunikaciona oprema
 • medicinski aparati
 • sportski artikli
 • igračke
 • pirotehnički materijali

CE-oznaku može kupiti proizvođač ili njegov EZ-uvoznik. Proizvodima sa CE-oznakom se može slobodno trgovati u svim zemljama evropskog privrednog prostora (EWR) bez dodatnih kontrola proizvoda u zemlji odredišta.

Austrijski carinski propisi

Pristupanjem Evropskoj zajednici, Austrija je preuzela i uvozne odredbe i carinski sistem Evropske zajednice. Unutar evropskog tržišta nema carina. Kao carinska unija, Evropska zajednica je uspostavila zajedničku carinsku stopu prema spolja.

Carinske tarife

Prosečna uvozna carinska stopa EZ iznosi oko 4%. Međutim, gotovo 60% robe u Evropsku zajednicu se može uvoziti bez carine. Austrijski carinski tarifni sistem se bazira na TARIC, integrisanoj tarifi EZ. Evropska zajednica može i da se odrekne carine ukoliko se proizvodi koji se uvoze ne proizvode u Evropskoj zajednici.

Preferencijalna carina

Generalizovani sistem preferencijala definiše uslove za preferencijalne carine na uvoz iz zemalja u razvoju.Uz to, postoji i niz posebnih sporazuma između zemalja članica Evropske zajednice i zemalja u razvoju. Da bise ove preferencijalne carine mogle koristiti, moraju se podneti sertifikati o porekulu robe.

Informacije

Opšte informacije u vezi sa carinskim odredbama možete dobiti od:

Bundesministerium für FinanzenJohannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung


Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Posebne informacije u vezi sa carinskim postupcima daje: Competence Center Zoll

Informacije u vezi sa carinskim i uvoznim odredbama Evropske zajednice:

Uzorci

Uvoz uzoraka koji nemaju komercijalnu vrednost dozvoljen je bez plaćanja carine. Pri tom, može da se ztraži odgovarajuće obeležavanje ili obezvređivanje robe. Za privremeni uvoz za Austriju može se koristiti ATA karnet.

Uvozne odredbe EZ su, u principu, liberalne. Postoje, međutim, neki izuzeci i restrikcije:

 • uvozne kvote
 • anti-damping carine
 • embargo UN

Posebne regulative postoje kod nekih proizvoda, kao što su, na primer:

 • tekstil
 • gvožđe i čelik (Istočna Evropa)
 • poljoprivredni proizvodi
 • ratni materijal
 • roba za takozvanu dvostruku upotrebu (dual-use)

kao i u trgovini sa Kinom.

Informacije u vezi sa uvoznim kvotama i uvoznim licencama možete dobiti od:

Savezno ministarstvo za rad i privreduStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service.wirtschaft@bmaw.gv.at
https://www.bmaw.gv.at/en.html

Uvozne licence za poljoprivredne proizvode

Za neke poljoprivredne proizvode potrebne su uvozne licence. Ovi proizvodi navedeni su u katalogu roba. Pored toga, mora se obratiti pažnja i na posebne propise za pakovanje i etiketiranje.

Licence izdaje:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Carinska izjava

Da bi roba iz zemalja van Evropske zajednice moga slobodno da cirkuliše u Austiji, a time i na tržištu Evropske zajednice, mora da se priloži carinska izjava. Deklarant mora da ima sedište u Zajednici. Carinska deklaracija podnosi se kod carinarnice kod koje će roba biti ili se već nalazi na carinjenju.

Izuzeci:

 • roba u tranzitu ili roba iz privremenog uvoza
 • isporuke čija vrednost ne prelazi statistički prag od 1.000 EUR

Ostala dokumenta

Za razmenu robe van Evropske zajednice sa Austrijom moraju da se dostaei dodatna dokumenta.

Račun

Račun, po pravilu, treba da sadrži kompletan opis robe koja se uvozi.:

 • težinu
 • dimenzije
 • količinu

kao i podatke o:

 • zemlji porekla
 • špediteru
 • primaocu robe
 • zemlji izvozniku.

Dve kopije računa moraju da se podnesu carinskoj službi zajedno sa avio-tovarnim listom ili tovarnim listom.

Sertifikat o poreklu robe

Kod robu na koju se primenjuju preferencijalne carinske stope potreban je sertifikat o poreklu robe. Za tekstil postoje dodatni propisi. Za neku robu može biti potrebna potvrda o ne-preferencijalu.

Posebne odredbe

Pri uvozu raznih proizvoda moraju da se podnesu licence i razne potvrde kao što su, na primer, fitosanitarne i veterinarske. Zabranjen je uvoz ugroženih životinjskih vrsta. Transport žive stoke podleže posebnim regulativama.

listen
Content Navigation

Osveženo: : 22. August 2022