Srpski/Crnogorski
Inhalt

Prodaja i transport

Standard Content Module
Za plasman Vaše robe koju izvozite za Austriju postoji niz načina prodaje i to od tradicionalnog austrijskog uvoza do industrije koja se bavi uvozom robe. Što se transporta tiče, na raspolaganju je odlična infrastruktura.
listen

Za uvoz robe u Austriju postoji niz mogućnosti:

 • tradicionalan uvoz
 • veleprodaja
 • maloprodaja koja se bavi direktnim uvozom
 • trgovinska kooperacija raznih udruženja
 • industrija koja se bavi direktnim uvozom
 • neke filijale
 • prodaja preko zastupnika

Prodaja preko veleprodaje koja se bavi uvozom 

Prodaja preko veleprodaje koja se bavi uvozom najčešći je vid uvoza robe u Austriji. Veliki broj tih trgovaca bavi se, takođe, i izvozom. Neki uvoznici uvoze robu iz celog sveta. Drugi se, pak, specijalizuju za posebne regije ili zemlje.

Uvoz robe od strane maloprodaje, industrije i proizvođača

Po austrijskim poslovnim kodeksima i maloprodaja može da se bavi uvozom robe. Veliki lanci prodaje, kataloška prodaja i robne kuće istovremeno su i važni uvoznici, posebno iz prekomorskih zemalja. Takođe, i neke industrije i manji proizvođači se bave trgovinom, ali i uvozom.

Uvoz iz prekomorskih zemalja

Zbog relativno malog tržišta, a samim tim i male količine robe, uvoz iz prekomorskih zemalja se često ne odvija direktno, nego preko uvoznika iz neke druge evropske zemlje, najčešće iz Nemačke

Pronalaženje zastupnika

Tražite zastupnika u Austriji? Na sajtu Savezne asocijacije trgovinskih agenata Bundesgremium für Handelsagentenstoji Vam na raspolaganju online-baza podataka.Osim toga imate mogućnost da se oglasite u kvartalnom magazinu „CONTACT“ koji je namenjen trgovinskim zastupnicima u Austriji. Obratite se:

Bundesgremium der HandelsagentenWiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Pravo na zastupanje

Želite da radite sa samostalnim zastupnikom? Preduslovi za to su dobri, jer je saradnja sa trgovinskim zastupnicima u Austriji veoma rasprostranjena. Austrijski Zakon o trgovinskom zastupanju preuzeo je odredbe Evropske zajednice koje se odnose na taj segment.

Pravne osnove - Ugovor o zastupanju

Saradnju sa zastupnikom trebalo bi da definišete Ugovorom o zastupanju. Njime bi trebalo precizno da se odrede prava i obaveze firmi i zastupnika. Austrijskim Zakonom o trgovinskom zastupanju regulisana su minimalna prava zastupnika, kao što su, na primer, otkazni rok i prava na otpremninu.

Nakon okončanja poslovne saradnje, trgovinski zastupnik, generalno, ima pravo da preuzme zastupstvo konkurenta. Ovo pravo ne može da se ograniči.

Ugovori o zastupanju po pravilu se sklapaju na period od godinu do pet godina. Otkaz je vezan rokovima. U izuzetnim slučajevima, kao što su, na primer, izigrano poverenje, prevara ili kršenje ugovora moguće je dati otkaz bez otkaznog roka.

Na sajtu Savezne asocijacije trgovinskih agenata možete da nađete primer Ugovora o zastupanju i informacije o austrijskom Zakonu o zastupanju i Zakonu Evropske zajednice.Primer Ugovora o zastupanju (Mustervertrag)

Zahvaljujući svom centralnom položaju, Austrija predstavlja važnu tranzitnu zemlju. Kako u tranzitnom tako i u domaćem saobraćaju, teretni transport zauzima vodeće mesto. Više od 30% svih roba prevozi se šinama, što je znatno iznad proseka EZ.

Drumski transport robe

Austrija raspolaže dobro izgrađenom mrežom puteva u dužini od preko 125.000 km. Od toga na autoputeve i brze puteve otpada 2.200 km.

Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:

 • Za teretna vozila, osim ako prevoze lako kvarljivu robu, postoji zabrana vožnje noću i preko vikenda.
 • Za sva vozila preko 3,5 tone naplaćuje se putarina po pređenom kilometru.
 • Ograničenje brzine za teretna vozila preko 3,5 tone u naseljenim mestima iznosi 50 km/h, na lokalnim putevima 70 km/h, a na autoputevima 80 km/h.
 • Austrija je članica TIR konvencije (TIR karnet) i međunarodne konvencije o privremenom uvozu robe sa ATA karnetom.

Železnički transport

Austrija raspolaže šinskom mrežom dužine od oko 5.600 km. Najveći ponuđači za transport robe železnicom su Austrijska savezna železnica Österreichische Bundesbahnen AG, kao i Rail Cargo Austria AG.

Brodski prevoz robe

Austrija je kontinentalna zemlja i vodeni transport je koncentrisan na najvažniji rečni tok, Dunav. Kanal Rajna-Majna-Dunav omogućava transport robe brodom od Severnog do Crnog mora.

Kontakt adrese ponuđača za transport robe možete naći na sajtu Udruženja brodskog saobraćaja pri Privrednoj komori Austrije Ship Austria.

Avionski prevoz tereta

Vazdušnim putem se transportuje samo oko 0,3% od ukupnog austrijskog robnog prevoza (podatak iz 2012). Aerodromi nude sve načine rukovanja avio-teretom.

listen
Content Navigation