Srpski/Crnogorski
Inhalt

Standardi

Standard Content Module
Standardima su definisani važni zahtevi koji se postavljaju u odnosu na proizvode koji ulaze na austrijsko tržište, kao i metode kontrole, kako bi se moglo dokazati pridržavanje ovih zahteva. Ovde možete da nađete informacije o standardima koji važe u Austriji, a koje su od važnosti za Vaš uspešan izvoz za Austriju.
listen

Jednostavno rečeno, standardi su „tehnička pravila“ koja definišu opštepriznate standrade za proizvode i usluge.

Njima se, na primer, regulišu:
 • Zahtevi koji se postavljaju za određene proizvode
  kako bi oni zadovoljili valjanost za upotrebu, kompatibilnost, bezbednost, zaštitu zdravlja i čovekove okoline
 • Postupci i procesi
  na primer stručno izvođenje radova ili davanja naloga za njihovo izvođenje
 • Metode kontrole i postupci merenja
  kako bi moglo da se dokaže pridržavanje vezano za granične vrednosti ili određene zahteve Pojmovi
  kako bi se pomoću jednoobrazne terminologije olakšala komunikacija imeđu poslovnih partnera, kupaca, mesta na kojima se obavlja kontrola i ustanova.

Standardi
 • olakšavaju poređenje proizvoda i usluga
 • doprinose racionalnom odvijanju procesa planiranja i proizvodnje
 • rasterećuju od rutinskog posla
 • uklanjaju smetnje u trgovini – na nacionalnom, evropsko ili međunarodnom nivou


Standardi su u osnovi „kvalifikovane preporuke“, a ne zakoni. To znači da je njihova primena dobrovoljna, međutim, svi ich se pridržavaju.

U posebnim slučajevim, austrijski zakonodavac (na saveznom i pokrajinskom nivou) može zakonom ili uredbom da standarde ili delove standarda proglasi obavezujućim. Tada je obavezno pridržavati se istih. Takođe, pridržavanje određenih standarda mogu ugovorom regulisati i sami poslovni partneri.

Sadržaj standarda definišu stručnjaci iz odgovarajuće oblasti kroz dijalog i konsenzusom. Tu stručnjaci ugrađuju svoje znanje, interesovanje i iskustvo i na taj način definišu ono što predstavlja „standard“. Svaki standard se, pre objavljivanja, podvrgava javnoj diskusiji, kako bi se obezbedila primenljivost u praksi i prihavatljivost standarda. Detalje o osnovama postupka standardizacije možete naći na sajtu  www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html.

Pomoć u poštovanju zakona

Standardi su u mnogim oblastima važna dopuna zakonskih odredbi i podrška proizvođačima, izvoznicima i uvoznicima u poštovanju pravnih okvirnih uslova. Ovo naročito važi za evropske standarde (EN) (u Austriji "ÖNORMEN"). U mnogim slučajevima ovi standardi se razvijaju po nalogu Evropske komisije kako bi proizvođači, odnosno uvoznici, mogli u praksi da ispune osnovne zahteve evropskih smernica i time bili sigurni da će njihov proizvod moći da bude pušten u promet.

U Austriji, kao i u svim drugim zemljama Evropske zajednice, evropske smernicese preinačuju u nacionalno pravo. Prema tome, (harmonizovani) evropski sandardi su instrument koji pomaže u poštovanju pravnih okvira. A to je preduslov da se roba može kupovati na austrijskom, a samim tim i na evropskom tržištu („CE-oznaka").

Standardi pružaju sigurnost

Standardima su definisani zahtevi koji se postavljaju u odnosu na proizvode i usluge, kao i metode kontrole, kako bi se moglo dokazati pridržavanje ovih zahteva. Na taj način postignut je veliki stepen sigurnosti (za proizvod), kako za potrošača tako i za proizvođača, odnosno uvoznika (na primer, u slučaju štete ili garancije za proizvode).

Koji standardi postoje

U Austriji trenutno (juni 2007) važi preko 20.000 standarda (ÖNORMEN). Više od 80% ovih standarda su evropskog, odnosno međunarodnog porekla. To znači da su identični sa standardima u EZ i zemljama EFTE, čime su uklonjene mnoge tehničke barijere u trgovini unutar evropskog ekonomskog prostora (EWR).

Postoje standardi za gotovu svaku privrednu oblast, od A kao akustika do Š kao šinskih vozila. Pregled svih stručnih oblasti sa odgovarajućim važećim standardima možete naći na sajtu Austrijskog instituta za standardizaciju. Preko ovog linka dolazite do raznih  tela za standardizaciju i njihovih standarda.

Gde možete da dobijete uvid u standarde

Standarde možete 24 sata besplatno da pretražujete online u Webshopu Austrijskog instituta za standardizaciju (ON):  www.on-norm.at/shop. Za pretragu unesite pojam koji tražite, broj dokumenta, naziv dokumanta ili deo naziva.

Na raspolaganju Vam stoji ukupno 200.000 dokumenata koje možete da kupite u punom sadržaju. Između ostalog, to su:

 • svi austrijski standardi (ÖNORMEN) i regulative Austrijskog institita za standardizaciju (ONR)
 • svi evropski sandardi na nemačkom i engleskom jeziku (EN)
 • svi međunarodni standardi (ISO, IEC), kao i
 • niz stranih standarda (npr. DIN – takođe na nemačkom i engleskom jeziku)Bliže informacije možete dobiti na www.on-norm.at/publish/export_recherche.html ili se obratite Austrijskom institutu za standardizaciju:

Za sve poslove vezane za standarde u Austriji nadležan je Austrijski institut za standardizaciju (ON). Njegov zakonski zadatak (Zakon o standardima iz 1971), jeste da obezbedi infrastrukturu i organizaciju za izvršavanje poslova vezanih za standardizaciju.

Standarde ne pravi ON, već 5.500 stručnjaka koji rade u tačno 200 komiteta Austrijskog instituta za standardizaciju. Oni dolaze iz privrede, uprave, nauke,  ustanova koje se bave kontrolom, kao i organizacija potrošača i po međunarodno priznatim načelima rade na sadržaju standarda. Detalje o saradnicima nekog od komiteta Austrijskog instituta za standardizaciju možete naći na sajtu www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Menadžeri komiteta Austrijskog instituta za standardizaciju
 • odgovorni su za neometani tok rada komiteta Austrijskog instituta za standardizaciju (ON-Ks) i radnih grupa (AGs)
 • koordiniraju rad austrijskih stručnjaka u tehničkim komitetima (TCs) evropskih, odnosno međunarodnih organizacija za standardizaciju
 • u stalnom su kontaktu sa kooperacionim partnerima u svim zemljama sveta.

Linkove organizacija za standardizaciju naći ćete na sajtu http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html. Osoba za kontakt u Austrijskom institutu za standardizaciju je

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Standardizacija je dinamičan proces. Novi standardi se razvijaju u zavisnosti od potreba privrede, uprave i društva u celini. Postojeći standardi se redovno proveravaju u pogledu aktuelnosti i po potrebi se prilagođavaju novom  tehničkom nivou.

Zato je važno da se tačno zna koji su standardi, odnosno koja su izdanja trenutno važeća. S tim u vezi Austrijski institut za standardizaciju pruža razne mogućnosti informisanja. Osim Onlineshopa Instituta, postoji mogućnost pretplate na mnogobrojne stručne oblasti, zatim Update-servis i sistem menadžmenta u oblasti standara. Osim toga, Austrijski institut za standardizaciju nudi odabranu stručnu literaturu i softver koji olakšava primenu standarda.
Kontakt:

Standardi određuju zahteve u odnosu na kvalitet proizvoda i usluga, regulišu tokove i procese i određuju metode kontrole. Da bi proizvođač ili prodavac mogao verodostojno da dokaže da njegov proizvod ili usluga zadovoljava sve zahteve definisane standardom, postoji mogućnost sertifikacije.

Austrijski institut za standardizaciju (ON) nudi mogućnost sertifikacije usaglašenosti standarda za proizvode, kao što je, na primer, sistem „ÖNORM ... kontrolisano“. Ostale oznake usaglašenosti standarda Austrijskog instituta za standardizaciju su: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.


Osim toga, Austrijski institut za standardizaciju poznat je kao kompetentna ustanova ovlašćena za izdavanje sertifikata o usaglašenosti standarda EZ, kao i sertifikata o kontroli proizvoda domaćih proizvođača kao preduslov za CE-obeležavanje građevinskih proizvoda. Ako ste zainteresovani, možete se obratiti Austrijskom institutu za standardizaciju:

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen
Content Navigation

Autor: Dr. Johannes Stern
Izvor: Austrian Standards © Austrian Standards International