Inhalt

Uvozne odredbe

Standard Content Module
U Austriji vrijede pravilnici Europske unije glede odredbi o ambalaži, uvoznih odredbi i carinskog sustava. Navedene odredbe Europske unije su načelno liberalne. Prikazat ćemo Vam pregledan sažetak, na što pri tome trebate obratiti pozornost.
listen

Ambalaža prehrambenih proizvoda, vina, tekstila i kemikalija, ali i drugih proizvoda, mora ispunjavati određene odredbe glede označavanja i pakiranja.

CE-oznaka

CE-oznaka potvrđuje sukladnost s temeljnim sigurnosnim normama, koje je odredila Europska unija, za slijedeće proizvode:

 • strojevi
 • građevinski materijal
 • telekomunikacijska oprema
 • medicinski uređaji
 • športska oprema
 • igračke
 • eksplozivne tvari

CE-oznaku može steći proizvođač ili uvoznik iz Europske unije. S CE-označenim proizvodima može se u cijelom europskom gospodarskom prostoru slobodno trgovati i prodavati, bez potrebe za dodatnom provjerom proizvoda od strane zemlje odrednice.

Austrijske carinske odredbe

S ulaskom u Europsku uniju, Austrija je preuzela uvozne odredbe i carinski sustav Europske zajednice. Unutar europskog zajedničkog tržišta nema carina. Kao carinska unija Europska unija ima zajedničku vanjsku carinu.

Carinska tarifa

Prosječna uvozna carina u Europsku uniju iznosi ca. 4%. Međutim na 60% svih roba nema carine pri uvozu u Europsku uniju. Austrijska carinska tarifa temelji se na TARIC-u, integriranoj tarifi Europske unije. Europska unija može za neke proizvode ukinuti carinu, ukoliko se ti proizvodi ne proizvode u Europskoj uniji.

Preferencijalne carine

Generalized System of Preferences (GSP) određuje uvjete za preferencijalne carine za uvoz iz zemalja u razvitku. Pored toga, postoji niz posebnih ugovora između članica Europske unije i zemalja u razvitku. Da bi se mogla koristiti preferencijalna carina, treba priložiti potvrdu o podrijetlu.

Informacije

Opće informacije o carinskim odredbama možete dobiti kod:

Bundesministerium für FinanzenJohannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung


Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Posebne informacije o carinskim postupcima, dobit ćete u: Competence Center Zoll

Informacije o carinskim i uvoznim odredbama u EU:

Uzorci

Uzorci bez komercijalne vrijednosti mogu se uvesti bez plaćanja carine. Potrebno je da se isti odgovarajuće obilježe ili obezvrijede. Za privremeni uvoz u Austriju može se koristiti Carnet ATA.

Uvozne odredbe Europske unije su u principu liberalne. Međutim postoji nekoliko izuzetaka i restrikcija:

 • uvozne kvote
 • antidumping-carine
 • embargo Ujedinjenih nacija

Posebne odredbe vrijede za određene proizvode, kao npr.:

 • tekstil
 • željezo i čelik  
 • poljoprivredne proizvode
 • ratnu opremu
 • tzv. dual-use-robe

kao i glede trgovine s Kinom.

Informacije o uvoznim kvotama i uvoznim dozvolama dobit ćete kod

Savezno ministarstvo za digitalizaciju i gospodarstvoStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service@bmdw.gv.at
https://www.bmdw.gv.at/en.html

Uvozne dozvole za poljoprivredne proizvode

Za pojedine poljoprivredne proizvode potrebne su uvozne dozvole. Navedeni proizvodi određeni su u katalogu proizvoda. Pored toga, treba obratiti pozornost na posebne odredbe u vezi pakiranja i etiketiranja.

Dozvole se izdaju od strane:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Carinska deklaracija

Kako bi robe iz zemalja izvan Europske unije mogle cirkulirati u Austriji i samim tim na tržištu Europske unije, mora se predati carinska deklaracija. Deklarant mora imati sjedište u zajednici. Carinska deklaracija mora se predočiti u carinarnici, preko koje će robu u kratkom vremenu biti uvezena ili je već uvezena.

Izuzetci:

 • robe u tranzitu ili privremeni uvoz
 • isporuke, čija ukupna vrijednost ne prelazi statistički prag od EUR 1.000

Ostala dokumentacija 

Za uvoz robe izvan Europske unije u Austriju, moraju se priložiti dodatni dokumenti.

Račun

Račun se u pravilu sastoji od potpunog opisa uvezene robe:

 • težina
 • mjere
 • količina

i drugi podatci:

 • zemlji podrijetla
 • špediteru
 • primatelju i
 • zemlji izvoznici.

Dvije kopije računa predaju se zajedno s zračnim teretnim listom ili s teretnim listom kod carinarnice.

Potvrda o porijeklu

Kod proizvoda, koji se uvoze po preferencijalnoj carinskoj stopi, potrebna je potvrda o podrijetlu. Za tekstilne proizvode postoji odredba o dodatnom informiranju. Za neke vrste roba može biti potrebna potvrda i kada se ista uvozi po nepreferencijalnoj carinskoj stopi.

Posebne odredbe

Dozvole i razne potvrde kao svjedodžba o zdravstvenoj ispravnosti bilja i veterinarske svjedodžbe moraju se priložiti nekoj vrsti proizvoda. Životinje, kojima prijeti izumiranje, ne smiju se uvoziti. Prijevoz živih životinja podliježe posebnim pravilima.

listen