Inhalt

Financiranje

Standard Content Module
Velike austrijske banke posjeduju visoki bonitet. Integrirane su u međunarodni platni promet i financijska tržišta.   
listen

Austrijske poslovne banke imaju korespondentne odnose s bankama po čitavom svijetu, a posebno su aktivne u Srednoj i Istočnoj Europi. Zbog toga mogu ponuditi specijalizirane prozvode za i u ovim zemljama.

 Adrese za kontakt s austrijskim poslovnim bankama

Niže navedeno, možete pronaći kontakt podatke najvećih austrijskih poslovnih banaka:

UniCredit Bank Austria AGRothschildplatz 1
1020 Vienna
Austria

+43 50 505 25
+43 50 505 56155
info@unicreditgroup.at
https://www.bankaustria.at/en/

Raiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 9
1030 Vienna
Austria

+43 1 71707-0
+ 43 1 71707 1715
customer@rbinternational.com
https://www.rbinternational.com

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AGAm Belvedere 1
1100 Vienna
Austria

+43 50 100 20111
+43 50 100 910100
service@s-servicecenter.at
https://www.sparkasse.at/erstebank-en

BAWAG P.S.K.


Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft

Wiedner Gürtel  11
Vienna 1100
Austria

+43 5 99 05
kundenservice@bawagpsk.com
https://www.bawagpsk.com/