Inhalt

Norme

Standard Content Module

Bitni zahtjevi koje proizvodi, koji se nalaze na tržištu moraju ispunjavati regulirani su normama – isto tako kao i metode provjere, kako bi se dokazalo pridržavanje tih zahtjeva. Ovdje ćete naći informacije o normama, koje vrijede u Austriji, koje su bitne za uspješni izvoz u Austriju. 

listen

Norme su – jednostavno rečeno – „pravila tehnike“, koje određuju opće prihvaćene standarde za proizvode i usluge.

Određuju na primjer:
 • zahtjeve koje proizvodi moraju ispunjavati
  kako bi se osigurala uporabljivost, kompatibilnost, sigurnost, zaštita zdravlja i okoliša
 • postupke i metode
  npr. glede stručne provedbe radova ili dodjeljivanje naloga
 • metode testiranja i mjerenja
  kako bi se dokazalo pridržavanje zahtjeva glede graničnih vrijednosti
 • pojmove
  kako bi se pomoću jedinstvene terminologije olakšalo sporazumijevanje među poslovnim partnerima, kupcima, institucijama za testiranje i službama.Norme
 • olakšavaju usporedivost proizvoda i usluga
 • vode brigu o racionalnim tijekovima planiranja i proizvodnji
 • rasterećuju od rutinskog rada
 • uklanjaju trgovačke zapreke – na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini
 • i samim time olakšavaju pristup tržištu


Načelno su norme «kvalificirane preporuke», nisu zakoni. To znači, njihova uporaba je dobrovoljna ali se preporučuju.

U posebnim slučajevima austrijsko zakonodavstvo (pokrajine ili država) zakonima ili pravilnicima mogu proglasiti norme ili dijelove tih normi kao obvezujuće. U takvim slučajevima je pridržavanje normi obvezujuće. Pridržavanje normi može se također fiksirati ugovorom između poslovnih partnera.

Sadržaje pojedinih normi izrađuju stručnjaci pojedinih područja u dijalogu i konsenzusu. Ovdje stručnjaci izlažu svoje znanje, interese i iskustva i tako definiraju što je «standard». Svaka se norma prije objavljivanja podvrgava postupku javnog iznošenja mišljenja, kako bi se osigurala njena praktična primjenjivost i prihvatljivost. Detalje o temeljima postupka normiranja, naći ćete na www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html.

Pomoć pri pridržavanju zakona

Norme su u više područja bitna nadopuna zakonskim odredbama i podržavaju proizvođače i izvoznike/uvoznike pri pridržavanju zakonskih okvira. To posebno vrijedi za europske norme (EN) – u Austriji «ÖNORM EN». U mnogim slučajevima razvijaju se po nalogu Europske komisije, kako bi proizvođači odnosno uvoznici ispunjavali temeljne zahtjeve Europskih odredbi u praksi i kako bi bili sigurni kako njihov proizvod može biti pušten u promet.

Europske smjernicese smjernice u Austriji – isto vrijedi i za sve druge članice Europske unije – pretvaraju u nacionalno pravo. (Usklađenje) europske norme su tako instrument, koji pomaže pri pridržavanju zakonskih okvira. A to je temeljna pretpostavka, kako bi se roba mogla uvesti na austrijsko i samim time i na europsko tržište («CE-obilježavanje).

Norme pružaju sigurnost

U normama su određeni zahtjevi koji proizvodi i usluge moraju ispunjavati, kao i metode testiranja, kako bi se dokazalo ispunjavanje tim zahtjevima. Tim se osigurava velika mjera sigurnosti (proizvoda) – kako za krajnjeg potrošača tako i za proizvođača ili uvoznika u slučaju štete i glede pitanja jamstva za proizvod.

Koje norme postoje

U Austriji je trenutno (stanje lipanj 2007.) više od 20.000 ÖNORM-i na snazi. Više od 80% tih normi imaju europsko i međunarodno podrijetlo. To znači, kako su identične u svim zemljama EU i EFTE, temeljem čega su eliminirane mnoge tehničke trgovinske prepreke unutar europskog gospodarskog prostora EWR.

Norme postoje u skoro svim gospodarskim granama od A kao akustika do Z kao cement. Pregled svih područja s odgovarajućim važećim normama naći ćete na Web stranici austrijskog instituta za norme. Ovim linkom doći ćete do zajednica za normiranje i njihovih normi.

Gdje možete dobiti norme

Norme možete non stop besplatno online pretražiti u Webshopu austrijskog instituta za norme: www.on-norm.at/shop. Unesite u polje za pretraživanje traženi pojam, broj dokumenta, naziv ili dio naziva dokumenta.

Oko 200.000 dokumenata stoje Vam na raspolaganju i cijeli se tekst može dobiti uz naknadu.
Između ostalog:

 • sve ÖNORME i ON-pravila (ONR)
 • sve europske norme na njemačkom i engleskom jeziku (EN)
 • sve međunarodne norme (ISO, IEC)
 • kao i dio stranih normi (npr. DIN – također na njemačkom i engleskom jeziku)Više informacija naći ćete na www.on-norm.at/publish/export_recherche.htmlili možete se obratiti:

Austrijski institut za norme (ON) je nadležan za provođenje normi u Austriji. Istom je zakonom naložena (Zakon o normi 1971.) priprema infrastrukture i organizacije za provedbu normi.

Međutim austrijski institut za norme ne izrađuje norme, nego oko 5.500 stručnjaka, koji surađuju u cca. 200 komiteta austrijskog instituta za norme. Dolaze iz gospodarstva, uprave, znanosti, iz instituta za testiranje kao iz udruga za potrošače i izrađuju sadržaje normi prema međunarodno priznatim načelima. Detalje o suradnicima u jednom komitetu austrijskog instituta za norme može pronaći na
www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html .

Menedžeri komiteta austrijskog instituta za norme
 • odgovorni su za neometan tijek radova komiteta austrijskog instituta za norme (ON-Ks) i radnih skupina (AGs)
 • koordiniraju suradnju austrijskih stručnjaka u tehničkim komitetima (TCs) europskih odnosno međunarodnih organizacija za normizaciju
 • konstantno su u kontaktu s kooperacijskim partnerima u svim zemljamaLinkovi organizacija za normiranje nalaze se na http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html. Osoba za kontakt je

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Normiranje je dinamični proces. Nove norme se razvijaju prema potrebama gospodarstva, uprave i društva. Postojeće norme redovno se kontroliraju glede aktualnosti i po potrebi se prilagođavaju stanju tehnike.

Zbog toga je bitno, biti točno informiran, koja norma odnosno koje izdanje norme vrijedi. Za to austrijski institut za norme pruža različite mogućnosti informiranja: Pored ON online trgovina stoje Vam pretplate u raznim stručnim izdanjima, update servisi i online sustavi za menedžment normi na raspolaganju. Pored toga ON pruža izabranu stručnu literaturu i softvare, koje olakšavaju primjenu normi.
Vaš kontakt:

Norme definiraju zahtjeve koji se očekuju od proizvoda i usluge glede kvalitete, uređenja tijekove i procese, te određuju metode testiranja. Kako bi proizvođač ili ponuditelj vjerodostojno dokazao kako njegov proizvod/usluga udovoljava svim zahtjevima određene norme, postoji mogućnost certificiranja.

Austrijski institut za norme nudi mogućnost certificiranja sukladnosti normi nekog proizvoda, npr. sistem „ÖNORM ...provjereno“. Daljnje oznake o sukladnostii austrijskog instituta za norme su: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

Nadalje je austrijski institut za norme imenovan kao kompetentna ustanova, koja je ovlaštena izdavati EU-certifikate o sukladnosti kao i certifikate koje ispostavlja vlastita kontrola proizvoda kao uvjet za CE-oznake građevinskih proizvoda. Ukoliko ste zainteresirani, obratite se na

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Autor: Dr. Johannes Stern
Izvor: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International