Inhalt

 Uvjeti  

Standard Content Module
Uvjeti koji jamče nesmetan poslovni tijek: informiramo Vas o uobičajenoj izradi ugovora u Austriji, oblikovanju cijena, te o uvjetima plaćanja
listen

U ponudi, koju dajete austrijskom kupcu, trebali biste navesti slijedeće podatke: 

 • precizan opis robe:
 • cijenu, uključujući popust u € ili $  
 • uvjete isporuke prema Incoterms
 • ilustrirane promidžbene brošure
 • uzorke proizvoda, uobičajenih kod potrošnih dobara
 • rok isporuke
 • maksimalnu količinu, koja se može isporučiti
 • rok valjanosti ponude


Ponudu bi trebalo napisati na njemačkom ili engleskom jeziku.

Cijena može biti navedena u € ili $. Često se roba nudi pod uvjetima DDP (Delivery Duty Paid) ili DDU (Delivery Duty Unpaid) i CIF (Cost Insurance Freight). Savjetujemo Vam da se služite INCOTERMS
terminima. 

Potvrda

Nakon potvrde narudžbe, austrijske tvrtke očekuju potvrdu svoje narudžbe od strane isporučitelja. Ukoliko se u narudžbi mijenjaju uvjeti iz ponude, isporučitelj to mora izričito potvrditi.

Ugovor

Ugovori s austrijskim kupcima mogu se sklapati u jako slobodnom obliku i sadržaju. Sadržajna ograničenja u ugovorima, postoje prije svega zbog zaštite potrošača.

Oblik

Ugovori se mogu sklapati u pismenom i usmenom obliku, bitno je izjašnjavanje volje. Pri zaključivanju ugovora preporučuje se pismeni oblik.

Prijelaz vlasništva i uvjeti isporuke

Prijelaz vlasništva kod prodaje odnosno kupnje robe, ne događa se prilikom potpisivanja ugovora, nego prilikom predaje robe kupcu ili npr. vozaču robe. Za određivanje uvjeta isporuke, preporučuje se korištenje Incoterms  terminologije.

Platni promet odvija se bez ikakvih problema u okviru liberalnih deviznih propisa u bankovnim i poštanskim mrežama. Ne postoje ograničenja. Rokovi plaćanja se obično ugovaraju individualno i razlikuju se ovisno o gospodarskoj grani.
Kao smjernicu možete uzeti slijedeće rokove plaćanja: 

 • u roku od deset dana, od dana ispostavljanja računa sa skontom
 • u roku od 30 dana, od dana ispostavljanja računa neto

Često se od isporučitelja očekuje potvrda dodijeljenog naloga. Često se ugovara pridržaj prava vlasništva. To znači, da roba do trenutka cjelokupne isplate ostaje u vlasništvu prodavatelja.

Kao osiguranje Vaših potraživanja stoji Vam više instrumenata na raspolaganju. Pridržaj prava vlasništva daleko je rasprostranjen i služi prije svega za osiguranje prodavateljevih potraživanja prema kupcu.

Pridržaj prava vlasništva

Prodavatelj kod pridržaja prava vlasništva ostaje do plaćanja cjelokupnog iznosa vlasnik robe. Pridržaj prava vlasništva može se ugovoriti u neformalnom obliku, međutim svakako se preporučuje pismeni oblik. U slučaju odlaska kupca u stečaj, prodavatelj ima pravo tražiti povrat robe, koju je osigurao temeljem pridržaja prava vlasništva.

Ostale mogućnosti osiguranja potraživanja

Ostali često korišteni pravni oblici za osiguranje potraživanja su:

 • jamčevina (zalog)
 • izjava o patronatu
 • bankovne garancije
 • prijenos potraživanja (cesija)
 • hipoteke.

Incoterms su standardizirane klauzule isporuke, koje trebaju podržavati jednostavan i međunarodno jedinstven tijek kupovine i isporuke robe. Iste izrađuje, objavljuje i razvija  Međunarodna trgovačka komora  (ICC) sa sjedištem u Parizu. 

Incoterms u bitnim segmentima određuju odnos između prodavatelja i kupca, tko organizira prijevoz, tko snosi troškove za prijevoz i tko snosi rizik, ukoliko se za vrijeme prijevoza nešto dogodi. Pri određivanju isti postaju sastavni dio Vašeg cjelokupnog ugovora o izvozu odnosno uvozu, i zbog toga moraju harmonirati s drugim pravnim klauzulama iz Vašeg ugovora.

Incoterms olakšavaju međunarodnu trgovinu u bitnim segmentima, te podržavaju poslovne ljude iz različitih zemalja pri sporazumijevanju „jedinstvenim jezikom“. Među najpoznatije Incoterms termine ubrajaju se EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) ili npr. DDU (Delivered Duty Unpaid). Najnovija verzija Incotermsa  potječe iz 2020. godine. 

Više informacija o Incoterms naći ćete na web-stranici ICC Austria ili na engleskom jeziku na www.iccwbo.org

listen

Zadnja izmjena: : 20. lipnja 2022