Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Austria ma także pewne zasługi dla branży przemysłu lotniczego i kosmonautycznego oraz dla bezpieczeństwa. I tak przykładowo austriacka technologia o wartości 43 mln euro odegrała istotną rolę podczas eksploracji komety 67P/Czuriumow–Gierasimienko. Austriacka technologia z zakresu bezpieczeństwa wiedzie prym na świecie. Natomiast w sektorze żeglugi powietrznej specjalizuje się w Austrii ponad 200 przedsiębiorstw.
listen

Branża lotnictwo i kosmonautyka/bezpieczeństwo obejmuje lotnictwo i loty kosmiczne, obronność oraz bezpieczeństwo. Większość firm, które działają w przemyśle lotniczym i kosmicznym, to przedsiębiorstwa będące poddostawcami elementów, a tylko niektóre z nich to wielcy producenci oryginalnego wyposażenia. Udział tych przedsiębiorstw w eksporcie jest bardzo wysoki.

Na całym świecie lotnictwo jest branżą o bardzo istotnym znaczeniu. Łączy ono miasta i kontynenty, jest motorem gospodarki i charakteryzuje się wysoką intensywnością badań naukowych. Branża ta jest w wysokim stopniu uzależniona od koniunktury i z tego powodu jest istotnym filarem tworzącym wartość dodaną i nowe miejsca pracy.

Przemysł kosmicznych w Austrii skupia szerokie spektrum działań, takich jak produkcja komponentów do satelitów i statków kosmicznych, wyposażenie naziemne oraz specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Na przykład Instytut Badań Kosmicznych w Grazu (IWF) należący do Austriackiej Akademii Nauk pracuje nad tworzeniem pięciu urządzeń dla sondy kosmicznej „Rosetta”.

Branża ta zajmuje się również często występującymi na świecie katastrofami naturalnymi. Tworzy nowe technologie oraz produkty mające na celu prognozowanie katastrof oraz likwidację i łagodzenie ich skutków.

W obliczu konfliktów geopolitycznych, międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości branża związana z bezpieczeństwem uznawana jest za bardzo rozwojową. Do najważniejszych jej obszarów należy bezpieczeństwo wewnętrzne, służby bezpieczeństwa, ochrona obiektów i osób oraz ochrona sieci i danych.

Cztery obszary takie jak lotnictwo, kosmonautyka, bezpieczeństwo i obronność są ze sobą powiązane, jednak specyfika poszczególnych przedsiębiorstw należących do tej branży bardzo się od siebie różni. W Austrii można znaleźć producentów i usługodawców

  • zajmujących się samolotami, np. produkcją i dostawą materiałów, silników, technik napędowych, wyposażenia wewnętrznego lub urządzeń kontroli ruchu powietrznego
  • zajmujących się satelitami, np. produkcją i dostawą urządzeń komunikacji i kontroli
  • działających na polu ochrony osobowej, ochrony obiektów oraz nadzoru, np. zajmujących się produkcją i dostawą odzieży ochronnej, pojazdów specjalnych, wyposażenia dla straży pożarnej i policji, wyposażenia technicznego budynków, elektronicznych systemów kontroli orz urządzeń związanych z ochroną przed katastrofami naturalnymi. 


Lotnictwo - wiedza techniczna z tradycją

Austriacki przemysł lotniczy ma już ponad stuletnią historię. W roku 1909 austriacki wynalazca Igo Etrich stworzył tzw. Etrich Taube, jednopłat, który stał się pierwszym produkowanym na masową skalę samolotem wojskowym w Austrii i w Niemczech. Dzisiaj austriackie przedsiębiorstwa w branży lotniczej zatrudniają około 8 500 pracowników i osiągają roczny obrót około 1.6 mld euro. W większości (62%) są to małe i średnie przedsiębiorstwa, ale jest także 20 firm mających roczny obrót w wysokości ponad 10 mln euro.

Nowe technologie w obronności

Austriacki przemysł obronny to branża wykorzystująca zaawansowane technologie i stanowiąca duży potencjał na przyszłość. Większość przedsiębiorstw w tej branży produkuje tzw. produkty dual use stosowane zarówno w obronie cywilnej, jak i wojskowej. Austriacki rynek bezpieczeństwa i obrony osiąga roczny obrót w wysokości około 2,5 mld euro.

Produkty z branży „Bezpieczeństwo” znane na światowym rynku

Produkty austriackich firm należących do branży „Bezpieczeństwo” znajdują zastosowanie na całym świecie. Rodzime firmy dostarczają wysokiej jakości odzież ochronną, pojazdy specjalne, wyposażenie dla straży pożarnej i policji, wyposażenie techniczne budynków, systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Również w branży zabezpieczeń IT austriackie przedsiębiorstwa dysponują nowymi technologiami na wysokim poziomie.

Badania

Sektor lotniczy inwestuje średnio około 11% swojego obrotu w badania, rozwój technologii oraz innowacje. Taka kwota sprawia, że lotnictwo cywilne należy na całym świecie do branż inwestujących najwięcej pieniędzy w badania naukowe, zaraz po przemyśle farmaceutycznym.

Inwestycje badawcze mają bardzo wysoką wydajność. Obrót produktów stworzonych w ciągu ostatnich pięciu lat osiągnął 45 % poziomu udziału w ogólnym obrocie przedsiębiorstw. Zgodnie z hasłem „Jeszcze ciszej, jeszcze wydajniej, jeszcze lżej, jeszcze wygodniej” istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne produkty. Dzięki temu lotnictwo zalicza się do największych innowatorów wśród innych dziedzin przemysłu.
listen

Ostatnia aktualizacja: : 25. wrzesień 2020