Inhalt

Liczby i fakty

Standard Content Module
Na podstawie wybranych danych liczbowych mogą tu Państwo uzyskać informacje o znaczeniu branży: kultura i sztuka
listen
 • 553

  muzea

  W 2016 roku w Austrii istniały łącznie 553 muzea.

 • 3,21%

  wartość dodana brutto

  Udział sektora kultury w wartości dodanej brutto sektora produkcji i usług wyniósł w 2015 roku 3,21%.

 • 270.000

  odwiedzających

  Wśród festiwali w 2019 roku największą popularnością cieszył się Salzburski Festiwal Letni, który łącznie przyciągnął 270.000 odwiedzających.

 • 71

  bibliotek naukowych

  W 2016 roku w całej Austrii dostępnych było 71 bibliotek naukowych i specjalnych. 

listen
Źródło: Statistik Austria, Statystyka muzealna
Muzea – dane kluczowe 2016                          
Muzea 553
W tym muzea publiczne 289
W tym muzea prywatne 264
Wizyty 18,2 mld

  

Źródło: Statistik Austria, Statystki kulturalne 2015 i 2016
Biblioteki i archiwa – dane kluczowe 2016
Biblioteki naukowe i specjalne 71
Zasoby książek, oprawionych gazet i czasopism oraz kolekcji, itp. 35,2 mln
Archiwa 94
Liczba użytkowników archiwum 43.387
Źródło: Statistik Austria, Gospodarka kulturalna
Sektor kultury – dane kluczowe 2015
Firmy 41.845
Pracownicy/Zatrudnieni 116.442
Udział sektora kultury w wartości dodanej brutto sektora produkcji i usług 3,21 %

  

Źródło: Statistik Austria, Finansowanie kultury
Federalne wydatki publiczne na kulturę 2016
Obszar finansowania mln euro procent
Ogółem 898,81 100,0
Muzea, archiwa, nauka 132,60 14,8
Dziedzictwo architektoniczne 64,22 7,1
Kultura ludowa, lokalna historia i zwyczaje 0,50 0,1
Literatura 9,93 1,1
Bibliotekarstwo 22,61 2,5
Prasa 9,72 1,1
Muzyka 8,25 0,9
Sztuki widowiskowe 206,46 23,0
Sztuka piękna, fotografia, architektura, design 9,80 1,1
Film, kino, wideo 33,31 3,7
Radio i telewizja - -
Inicjatywy kulturalne, centra 7,20 0,8
Edukacja, dokształcanie 320,15 35,6
Kształcenie dorosłych 0,10 0,0
Międzynarodowa wymiana kulturalna 26,76 3,0
Ważne wydarzenia 14,14 1,6
Pozostałe 33,07 3,7listen

Ostatnia aktualizacja: : 10. listopad 2020