Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Austriacka branża wydawnicza charakteryzuje się dużą liczbą małych i wyspecjalizowanych wydawnictw. 81% z nich zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Także rynek reklamowy reprezentowany jest w większości przez małe i średnie firmy. 70% agencji reklamowych w Austrii to firmy jednoosobowe, dzięki czemu są one konkurencyjne na rynku europejskim.
listen

Krajobraz medialny

Na austriacki krajobraz medialny składa się telewizja, radio i prasa, przy czym względnie dużym zainteresowaniem cieszy się telewizja. Oprócz wielu lokalnych nadawców poruszających przede wszystkim tematy regionalne, obecni są także nadawcy ogólnokrajowi. 

Radio, w przeciwieństwie do telewizji, jest ciągle  nadawane wyłącznie analogowo. Obok kilku ogólnokrajowych nadawców działa wiele stacji regionalnych. Rodzaje nadawanych audycji zaspokajają prawie każdy gust. Również oferta prasowa jest w Austrii bardzo różnorodna. 

Reklama

Istotna dla reklamy w Austrii jest przede wszystkim prasa, a w porównaniu z zagranicą udział reklam publikowanych w gazetach jest wysoki. Znaczenie mediów internetowych dla austriackiego rynku reklamowego stale wzrasta. Agencje reklamowe działają i odnoszą sukcesy na całym świecie, jednak nie odgrywają pierwszoplanowej roli. 

Wydawnictwa

Austriacka branża wydawnicza posiada kilka cech szczególnych, np. szeroką wiedzę dotyczącą książek dla dzieci i publikacji specjalistycznych. Austriacki rynek, podobnie jak niemiecki, czerpie korzyści z tradycyjnego instrumentu stałej ceny książek. 

Własny rynek medialny i reklamowy w Austrii jest niewielki. Aby przetrwać, austriackie firmy muszą wykazać się kreatywnością i elastycznością, a także jakością oferowanych klientom produktów. 

Trendsetter

Przedsiębiorstwa należące do tej branży wyznaczają trendy oraz koncentrują się na wyzwaniach przyszłości. We wszystkich trzech dziedzinach, takich jak wydawnictwa, media i reklama zauważalny jest wyraźny rozwój w kierunku cyfryzacji, a firmy pracują nad konceptami, które pomogą im dobrze poradzić sobie z tym wyzwaniem. Dla twórców medialnych oznacza to konieczność przygotowywania treści także dla urządzeń mobilnych. 

W branży wydawniczej zauważa się coraz wyższy stopień skoncentrowania firm. Chociaż zapotrzebowanie na oferty cyfrowe rośnie, jednak nie zastępują one jeszcze mediów drukowanych. Austria była i jest nadal krajem czytelników tradycyjnych gazet. 

Austriaccy twórcy reklamowi inwestują dużo kreatywnej energii w reklamę online, ponieważ reklama jest pionierem i ogniwem łączącym w dziedzinie cyfryzacji. Do użytkowników różnych kanałów medialnych stara się ona trafić poprzez odpowiedni język (obrazkowy). 

„digi 4 school“

Od roku 2013 pod tą nazwą pewna grupa sterująca austriackich wydawnictw szkolnych pracuje nad stworzeniem warunków ramowych dla treści cyfrowych używanych podczas lekcji. Branża wydawnicza i medialna stara się połączyć teraźniejszość i przyszłość przy użyciu dwóch mediów: tradycyjnego podręcznika szkolnego i cyfrowych treści nauczania.

listen

Ostatnia aktualizacja: : 11. wrzesień 2020