Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Dwustuletni lider na rynku światowym w dziedzinie innowacyjnej technologii budowlanej? Austria tego dokonała. Firma założona w 1819 roku do tego stopnia udoskonaliła tradycyjny budulec ceglany, że spełnia on obecnie najbardziej nowoczesne wymagania pod kątem izolacyjności cieplnej. Takie cegły produkowane są w poczuciu odpowiedzialności za surowiec, przy zachowaniu zmniejszonego zużycia energii oraz z uwzględnieniem długoterminowych oszczędności kosztów. Przykładowo: ochrona klimatu jest rzeczywistą szansą trwałości i budowania przewagi konkurencyjności. Także tutaj austriackie firmy przodują w zakresie BIM (modelowanie informacji o budynku) podczas komputerowego projektowania, a następnie realizacji i zagospodarowywania budynków.
listen

Przewodnia idea zrównoważonego budownictwa opiera się na idei wzajemnego przenikania się ekonomii, ekologii i społeczeństwa. Zrównoważony budynek cechuje się wysoką jakością ekologiczną, ekonomiczną i społeczno-kulturową. Z tego wynika wartość dodana dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa. Pod względem zużycia energii i emisji CO2 (40%) sektor budowlany w Unii Europejskiej wyraźnie wyprzedza komunikację i przemysł. Zastosowanie nowych technologii w przemyśle budowlanym ma zatem olbrzymi potencjał związany z oszczędzaniem. Energooszczędne budynki stanowią istotne uzupełnienie dla odnawialnych źródeł energii, jeśli chodzi o sensowną strategię klimatyczną.

Zrównoważone budownictwo ma wiele aspektów i wymaga specjalnego planowania, odpowiednich materiałów i fachowego wykonania. W ciągu ostatnich 20 lat Austria stała się wiodącym krajem w dziedzinie nowoczesnych technologii budowlanych. To tutaj produkowane są supernowoczesne okna i drzwi, systemy wentylacyjne do domów pasywnych, a także automatyczne systemy grzewcze na biomasę oraz instalacje solarne. I oczywiście w Austrii wykonywane są ekspertyzy niezbędne do certyfikacji budynków. Klienci z całego świata znajdą w Austrii ekspertów świadczących usługi w zakresie:

  • planowania i doradztwa
  • materiałów budowlanych
  • technik budowlanych
  • odnawialnych źródeł energii
  • badań i rozwoju

Austriackie firmy odnoszą sukcesy nie tylko w tworzeniu nowych koncepcji dotyczących budynków zrównoważonych. Coraz częściej wydajność energetyczna odgrywa istotną rolę w przebudowie i pracach związanych z renowacją istniejących budynków, co w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Projekty modelowe – międzynarodowe wzorce

Austriaccy oferenci zajmują wiodące pozycje we wszystkich obszarach ekologicznego budownictwa. Znajduje to wyraz w wielu projektach modelowych, np. dom LISI. Jest to pierwszy austriacki wkład do inicjatywy Solar Decathlon, najbardziej znaczącego konkursu w dziedzinie budownictwa solarnego i zrównoważonego. Dom LISI łączy w sobie modularną technologię lekkiej konstrukcji, materiały ekologiczne i odnawialne źródła energii. LISI wytwarza wystarczającą ilość energii, aby pokryć codzienne zapotrzebowanie mieszkańców.

Innym przykładem jest plus-energetyczny biurowiec znajdujący się na terenie kampusu wiedeńskiego Uniwersytetu Technicznego przy Getreidemarkt. Jest to pierwszy biurowiec na świecie, który więcej energii oddaje do sieci elektrycznej niż jej zużywa.

Należy też wymienić tutaj drewniany wieżowiec „HoHo Wien” składający się w około 75% z drewna, zaczynając już od parteru. Budynek ten jest przykładem zrównoważonego budownictwa opartego na oszczędnym korzystaniu z zasobów naturalnych i stanowi istotny wkład w ochronę klimatu, ponieważ jeden metr sześcienny zużytego do budowy drewna odciąża atmosferę o jedną do dwóch ton CO2.

Te jedyne w swoim rodzaju austriackie projekty odpowiadają we wszystkich aspektach najwyższym standardom architektonicznym i spełniają z naddatkiem cele polityki klimatycznej UE. Wielu austriackich ekspertów, którzy poznali się podczas realizacji tych modelowych projektów występuje wspólnie na arenie międzynarodowej, aby poprawić planowanie i wykonawstwo oraz aby wpierać kolejne innowacyjne projekty. Dzięki temu zrealizowane zostały np. pierwsze projekty domów pasywnych w Kanadzie i Indonezji, a zagadnienie wydajności energetycznej zyskuje na znaczeniu. W przyszłości będzie oznaczać to dalsze rosnące międzynarodowe zainteresowanie austriackimi rozwiązaniami.

Ostatnia aktualizacja: : 25. wrzesień 2020