Inhalt

Krótki zarys

Standard Content Module
Jeśli ktoś chce gospodarować przyszłościowo, potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów, pracowników i menadżerów oraz musi umieć łączyć teorię z praktyką. Austriaccy oferenci zapewniają w tym celu wymagane szkolenie z zakresu wiedzy specjalistycznej, gdyż ma ono w Austrii silnie zakorzenione tradycje, które sięgają aż średniowiecza. Dzisiaj austriackie przedsiębiorstwa to renomowane miejsca do nauki, a szkoły zawodowe zasilają kadrowo zakłady pracy. Nie można nie zauważyć sukcesu takiej austriackiej kompetencji edukacyjnej. W Austrii około 80% młodzieży to absolwenci praktycznych szkół zawodowych lub zawodowych szkół średnich i wyższych, a mniej więcej jedna trzecia dyrektorów generalnych austriackich firm to absolwenci jednego z około 200 kierunków nauczycielskich.
listen

Branża edukacyjna w Austrii jest bardzo różnorodna. Oferuje klasyczną edukację szkolną i uniwersytecką, kształcenie zawodowe i ogólne. Do austriackiego krajobrazu edukacyjnego należą różne jednostki oferujące treningi i kursy, począwszy od takich, które specjalizują się w jednej dziedzinie, a skończywszy na szkołach wyższych.

Historia, kultura i topografia doprowadziły do tego, że Austria w niejednej dziedzinie może pochwalić się głęboką znajomością tematu, np. w dziedzinie muzyki, budowy tuneli, budownictwa drewnianego, zrównoważonego rozwoju i ekologicznego rolnictwa. Austriackie instytucje edukacyjne sięgają tutaj do wielkich ekspertyz i znakomicie pomagają w zdobywaniu wiedzy.

Branża turystyczna jest szczególnym obszarem specjalistycznym austriackiego sektora edukacyjnego. Austria mogąca poszczycić się wspaniałymi krajobrazami górskimi i widokami jezior, naturalnymi obszarami narciarskimi i górskimi szlakami, przepięknymi dolinami i łagodnymi krajobrazami wyżynnymi dysponuje znakomitymi instytucjami i zakładami zajmującymi się kształceniem specjalistów branży turystycznej.

Austria posiada także wysoko cenioną za granicą ofertę kształcenia niszowego, np. studia podyplomowe w zakresie przemysłu naftowego i gazowego. Pewna austriacka instytucja szkoleniowa, która wyspecjalizowała się w powyższych branżach, została wyróżniona w roku 2016 na festiwalu Getenergy Global Awards w Londynie jako „Best SME Training Provider of the Year" i skutecznie obroniła ten tytuł w roku 2017.

Szkoły wyższe i zawodowe szkoły wyższe

Już po dziewiątej klasie austriaccy uczniowie mogą pójść do szkół zawodowych. Na trzecim etapie kształcenia nadal pogłębiane jest połączenie teorii i praktyki. Austriackie szkoły wyższe i zawodowe szkoły wyższe współpracują ściśle z gospodarką i tworzą liczne programy dualne we współpracy z przedsiębiorstwami.

Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu kształcący 22 000 studentów jest jedną z największych uczelni ekonomicznych w Europie. Jakość kształcenia tej uczelni została potwierdzona potrójną akredytacją najważniejszych międzynarodowych instytucji akredytacyjnych uczelni ekonomicznych EQUIS, AACSB i AMBA.

Uniwersytet Techniczny w Wiedniu zatrudnia około 4 800 pracowników i jest największym ośrodkiem badawczym i edukacyjnym w Austrii specjalizującym się naukach technicznych i przyrodniczych.

Absolwenci Uniwersytetu w Leoben, uczelni specjalizującej się w górnictwie i hutnictwie, mają znakomite szanse na rynku pracy.

Wiedza ekonomiczna dostępna dla studentów zagranicznych

Oprócz uniwersytetów państwowych istnieje w Austrii jeden uniwersytet prywatny (MODUL University), który oferuje pełne studia ekonomiczne w języku angielskim aż do stopnia doktora w takich dziedzinach jak turystyka, rozwój zrównoważony, technologie nowych mediów oraz administracja publiczna. Od roku 2016 MODUL University działa w Dubaju i Nanjing (Chiny) oferując kształcenie w zakresie turystki.

Studia magisterskie w Szkole Wyższej IMC w Krems z zakresu zarządzania międzynarodowego można ukończyć m. in. w Azerbejdżanie, Wietnamie lub w Chinach i uzyskać austriacki dyplom.

Inne prywatne instytucje oferujące kształcenie specjalizują się w kursach doszkalających szczególnie wysoko cenionych przez kadry kierownicze austriackich i zagranicznych firm. Dla obcokrajowców stworzono w Austrii jednostkę edukacyjną oferującą kursy z zakresu doradztwa i e-learningu, która zalicza się do wiodących w Europie i na całym świecie prowadzi projekty edukacyjne i rozwojowe.

Austriackie uniwersytety i szkoły wyższe oferują studia magisterskie, licencjackie i szkolenia pracowników na stanowiskach kierowniczych w języku angielskim. Austriackie dyplomy potwierdzające kształcenie trzeciego stopnia są honorowane za granicą, a wiele kursów oferowanych przez austriackie instytucje edukacyjne posiada międzynarodowe certyfikaty (np. ISO).

Pytania i odpowiedzi dotyczące przyszłości

Wysoki poziom edukacji i badań, procesy akredytacyjne, zrównoważony rozwój całego sytemu, np. w przypadku budowy kampusów studenckich pod hasłem „budynki zrównoważone”, to najważniejsze wyzwania na przyszłość, którym austriackie uczelnie już teraz starają się sprostać.

Do klasycznej oferty edukacyjnej dochodzi także cyfryzacja procesu nauczania, nowe technologie w dziedzinie nauczania i studiów oraz rozwiązania w postaci oprogramowania dla wykładowców i studentów. Zmiany demograficzne, „starzejące się społeczeństwo” oraz szybko zmieniający się rynek pracy sprawiają, że „nauka przez całe życie” staje się coraz ważniejsza.

Również zagadnienie compliance i etyki są coraz istotniejsze w edukacji i w przekazywaniu wiedzy. Publiczne uniwersytety w Austrii od wielu lat zachowują na tym polu najwyższe standardy. Ponadto ten zakres tematyczny jest naukowo opracowywany na uniwersytetach i w szkołach wyższych, a austriackie instytucje doskonalące oferują kursy w zakresie compliance. Zarówno z tej dziedziny, jak i z innych ofert edukacyjnych profity czerpią rodzime i zagraniczne firmy.
listen