Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Przedsiębiorstwo, które produkuje 12 000 traktorów rocznie, światowy lider w przetwórstwie owocowym, pasze, które redukują potrzebę stosowania antybiotyków w hodowli bydła i wiodący na świecie producent maszyn rolniczych z ponad 140-letnim doświadczeniem: austriacka gospodarka rolna jest bardzo różnorodna. Względnie niewielkie struktury udziałowe we własnym kraju wpływają na kreatywność i są korzystne dla trwałej metody pracy. Dlatego Austria jest także liderem w UE pod względem rolnictwa ekologicznego.
listen

Branża rolnicza obejmuje takie dziedziny jak uprawa roli, ogrodnictwo oraz produkcja zwierzęca. Ponadto zalicza się do niej produkcja materiałów siewnych i pasz, produkcja środków ochrony roślin i nawozów oraz produkcja maszyn i pojazdów rolniczych.

W Austrii jest około 190 000 przedsiębiorstw rolnych. Branża rolnicza skłania się ku podziałom na małe części oraz wykazuje silną tendencję do produkcji opartej na zrównoważonym rozwoju, uwzględniającej ochronę środowiska naturalnego. Tylko około 2,5% ludności jest zatrudniona w rolnictwie, ale spełnia ważną funkcję w zaopatrzeniu w produkty rolnicze i w kształtowaniu oraz ochronie krajobrazu kulturowego. Udział przedsiębiorstw rodzinnych jest wysoki, nieco ponad połowa z nich to firmy stanowiące dodatkowe źródło dochodu właścicieli.

Maszyny rolnicze

Produkcja maszyn rolniczych w Austrii posiada wysoki stopień specjalizacji, ponadto jest elastyczna i innowacyjna. Paleta produktów jest naprawdę imponująca. Główną gałąź produkcji maszyn rolniczych i gospodarki leśnej w Austrii stanowią ciągniki. Poza tym produkuje się tutaj maszyny i urządzenia do przygotowania gruntu (np. brony, pługi) i do zastosowania na użytkach zielonych (kosiarki, przetrząsacze itd.), pojazdy komunalne, przyczepy rolnicze, wyposażenie stajni, systemy nawadniające, urządzenia techniki komunalnej oraz urządzenia do cięcia drewna. Te maszyny i urządzenia ułatwiają pracę i podnoszą wydajność branży rolniczej.

Zrównoważony rozwój

Austriackie ekologiczne produkty rolne cieszą się nadzwyczajną popularnością ze względu na wysoką jakość. Nie tylko restrykcyjne austriackie przepisy prawne sprawiają, że zachowywane są wysokie standardy. Myślenie ekologiczne jest w Austrii bardzo silne od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a argument zrównoważonego rozwoju w marketingu i w sprzedaży znajduje bardzo silny wydźwięk. Występujące w Austrii struktury małych przedsiębiorstw rolnych kładą szczególny nacisk na produkcję zrównoważoną, co sprawia, że dzisiejsza Austria wraz z 20% udziałem w produkcji ekologicznej znajduje się w czołówce krajów europejskich.

Austriackie produkty obecne na całym świecie

Cukier, skrobia i owoce to trzy główne produkty jednej z austriackich firm, która posiada 55 zakładów w 26 krajach świata. Jej oferta obejmuje produkcję bioetanolu, cukru wykorzystywanego w artykułach spożywczych, skrobi do produkcji tekstyliów i papieru, koncentratów soku jabłkowego oraz szczególnie cennego produktu - wsadów owocowych wykorzystywanych w jogurtach. Co trzeci jogurt owocowy konsumowany na świecie zawiera wsad owocowy tego austriackiego producenta.

To tradycyjne austriackie przedsiębiorstwo rodzinne stało się dzięki innowacjom w dziedzinie produkcji maszyn rolniczych i urządzeń ogrodniczych wiodącą firmą w mechanizacji rolnictwa. Firma, ciągle rozwijając paletę swoich produktów, wykorzystuje pełen asortyment maszyn do zbioru: maszyny do zbierania siana, pojazdy załadunkowe, przyczepy silosowe oraz urządzenia do przygotowywania gruntu, począwszy od pługów, a skończywszy na siewnikach. Doskonała jakość produktów jest argumentem przekonującym klientów w wielu krajach.

Tradycja spotyka się z innowacyjnością

Technika rolnicza stanowi interesujący rynek przyszłości z wysokim potencjałem innowacyjności i rozwoju. Priorytetem jest tutaj cyfryzacja technik rolniczych, dzięki której użytkownicy otrzymują do dyspozycji cenne informacje potrzebne do podejmowania właściwych decyzji i działań. Również automatyzacja stanowi istotny przyszłościowy element w produkcji artykułów spożywczych oraz pozyskiwania surowców, czym obecnie zajmują się austriaccy technicy rolni.

Również w dziedzinie produktów siewnych i pasz przeprowadza się wiele ważnych badań. Dodatki do pasz, które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mykotoksyn w zanieczyszczonej paszy, stanowią tylko jeden z licznych przykładów obszarów, w których wyzwania przyszłości spotykają się z wieloletnią tradycją.