Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Zarówno latem, jak i zimą Austria posiada różnorodną ofertę sportowo-rekreacyjną: narciarstwo, wędrówki, przyroda, muzea, obyczaje, architektura, turystyka miejska, turystyka zdrowotna, wydarzenia kulturalne, gastronomia najwyższych lotów, kulinaria, wina oraz najwyższej klasy hotele. A to wszystko w przyjemnej i ciepłej atmosferze, gdyż 80% przedsiębiorstw turystycznych w Austrii to firmy rodzinne.
listen

Blisko 90 000 firm zajmujących się turystyką i rekreacją należy do takich branż, jak gastronomia, hotelarstwo, czas wolny i sport, biura podróży, kina, placówki kulturalne i rozrywkowe oraz zakłady wspierające zdrowie. Bezpośrednia i pośrednia wartość dodana całej branży wynosi około 56,5 miliarda euro rocznie, co stanowi ponad 16% produktu krajowego brutto. Turystyka i rekreacja zapewniają bezpośrednio lub pośrednio 715 000 miejsc pracy w Austrii.

W Zrzeszeniu  Przedsiębiorstw Rozrywkowych i Sportowych Austriackiej Izby Gospodarczej (WKÖ) reprezentowanych jest ponad 30 grup zawodowych. Zaliczają się do nich między innymi przewodnicy wycieczek, pracownicy zakładów fitness i stadnin koni, wynajmujący łodzie, właściciele kempingów, pracownicy szkół tańca, kasyn i salonów gier z automatami.

Ekspertyza dotycząca kraju i ludności

Austriackie biura turystyczne to przede wszystkim bardzo małe firmy. Dominują tutaj przedsiębiorstwa zatrudniające od jednego do dziewięciu pracowników. Obecnie około 730 biur podróży działa jako organizator wypoczynku.

Przewodnicy w istotny sposób przyczyniają się do pozytywnego wizerunku Austrii. Przybliżają gościom sztukę i kulturę, jak również przyrodę i styl życia. Są prawdziwymi znawcami historii, a jednocześnie trzymają rękę na pulsie. Korzystając z platformy internetowej goście mogą wybrać przewodnika posługującego się konkretnym językiem obcym i ustalić program wycieczki zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

Znakomita organizacja na wszystkich płaszczyznach

Na arenie międzynarodowej branża imprez w szczególny sposób przyczynia się do promocji Austrii jako celu turystycznego. Wielkie wydarzenia, takie jak bal w operze lub zawody narciarskie to austriacka specjalność rozpoznawalna w wielu krajach. W tej dziedzinie wyznacza się nowe trendy, między innym w obszarze cyfryzacji, turystyki zrównoważonej i turystki prozdrowotnej.

Podczas wielkich wydarzeń kulturalnych szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo, ponieważ sprawa ta stanowi ważny argument wyboru Austrii jako celu podróży. Znakomita infrastruktura hotelowa i doskonałe międzynarodowe połączenia komunikacyjne jeszcze bardziej uatrakcyjniają ofertę.

Odpowiedzialność

Austriackie firmy mogą stanowić wzór dla innych, w takich dziedzinach jak sortowanie i unikanie wytwarzania odpadów, energooszczędne budownictwo oraz korzystanie z alternatywnych źródeł energii i e-mobilność.

Kluczowe znaczenia mają zagadnienia etyczne związane z produkcją żywności oraz zrównoważonym wykorzystywaniem dobrodziejstw przyrody dla celów turystycznych, podobnie jak daleko idąca dostępność. Restrykcyjne austriackie przepisy dotyczące zapewnienia zgodności działalności z przepisami prawnymi (compliance) mają szczególnie mocny wpływ w dziedzinie gastronomii luksusowej.

Profesjonalna opieka na stokach narciarskich

Kształcenie austriackich instruktorów narciarstwa jest szczególną ofertą branży uznaną na arenie międzynarodowej, z której chętnie korzystają też inne kraje świata. Aby sprostać zmianom oraz rozwojowi przemysłu narciarskiego, Austriacki Związek Szkół Narciarskich we współpracy z regionalnymi zrzeszeniami instruktorów narciarskich opracował specjalny model kształcenia w tej dziedzinie.

Oferta specjalna: nauka jazdy na nartach w ciągu trzech dni. W ramach tej kampanii zaoferowano początkującym narciarzom, rodzinom oraz osobom pragnącym powrócić do dawnego hobby możliwość nauki sztuki narciarskiej w możliwie jak najkrótszym czasie w jednej z wielu profesjonalnych austriackich szkółek narciarskich.

Kształcenie

Szczególną rolę w branży sportowej i rekreacyjnej odgrywa kształcenie, a jego model cieszy się uznaniem na arenie światowej. W celu zagwarantowania doskonałych kwalifikacji pracowników oferowane są liczne modele kształcenia instruktorów oraz akredytacje. Tylko w samej branży turystycznej wyróżnia się dziesięć zawodów instruktorskich, z których każdy posiada specyficzny profil zawodowy i katalog wymagań koniecznych do spełnienia.

Wszechstronne i dogłębne kształcenie pracowników w tak turystycznym kraju jak Austria jest bardzo istotne. Nic dziwnego, że taki typ kształcenia oferuje 28 szkół o profilu turystycznym lub uczelnie posiadające w swojej ofercie studia z zakresu turystyki. W wyniku tych działań liczni renomowani szefowie kuchni, menedżerowie hoteli i placówek prozdrowotnych oraz organizatorzy wydarzeń kulturalnych znajdują intratne zatrudnienie nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Events Go green

Wielu organizatorów wydarzeń kulturalnych coraz częściej sięga do tzw. wydarzeń zrównoważonych. Dzięki pewnej platformie internetowej mogą oni współpracować z firmami oferującymi zrównoważone rozwiązania.

Zarówno, jeśli chodzi o odpowiednią lokalizację, przyjazny dla środowiska hotel czy ekologiczny catering, austriackie „zrównoważone” wydarzenia kulturalne są precyzyjnie planowane od samego początku, począwszy od kubka wielokrotnego użytku, a skończywszy na zagadnieniach technicznych i wyposażeniu.

Czy wiedziałeś, że…

Wiedeń znajduje się pośród 5 czołowych miast kongresowych świata?
Dunaj jest rzeką, po której pływa najwięcej promów pasażerskich na świecie?