Inhalt

Liczby i fakty

Standard Content Module
Przegląd największych austriackich instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych.
listen
 • 628

  liczba instytucji kredytowych

  W roku 2017 w Austrii było 628 instytucji kredytowych.

 • 6,8%

  wskaźnik oszczędności

  W roku 2017 wskaźnik oszczędności wynosił 6,8 % nominalnego dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych, tendencja rośnie.

 • 2 300

  mieszkańców na oddział banku w Austrii

  2.330 mieszkańców przypada w Austrii na oddział banku.

 • 29 000

  zatrudnionych

  W roku 2017 austriackie firmy ubezpieczeniowe zatrudniały około 29.000 osób.

listen
Zródło: OeNB. Fakty o Austrii i jej bankach, 10/2018
Banki austriackie – dane kluczowe 2017
Zysk lub strata danego okresu 6,6 mld euro
Przychody z tytułu odsetek netto 14,5 mld euro
Współczynnik kapitałowy ogółem w % aktywów ważonych ryzykiem 18,9 %
Nadwyżka w rachunku finansowym banków austriackich 2017 (udział PKB) 1,9 %

Źródło:Trend Top 500
Najlepsze banki Austrii według sumy bilansowej w mln euro (2017)
Erste Group Bank AG 220.659,00
Raiffeisen Bank International AG – RBI 135.146,00
UniCredit Bank Austria AG 102.128,00
BAWAG Group 46.071,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 40.319,50
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 25.711,60
Oberbank AG 20.830,61
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 15.007,00
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14.714,60
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 14.368,00
Źródło: Związek Towarzystw Ubezpieczeniowych Austrii (VVO), Sprawozdanie roczne 2017
Austriackie zakłady ubezpieczeniowe – dane kluczowe 2017                                         
Składki w mld euro 17.099
Ubezpieczenia na życie 5.802
Ubezpieczenia zdrowotne 2.128
Ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe 9.170
   
Świadczenia w mln euro 14.556
Ubezpieczenia na życie 7.141
Ubezpieczenia zdrowotne 1.363
Ubezpieczenia majątkowe/wypadkowe 6.052
Źródło:Trend Top 500
Najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe Austrii, uszeregowane według wielkości zarobionej składki w mln euro (2017)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 8.509,60
Uniqa Group 4.628,00
Generali Versicherung AG 2.003,00
Allianz Elementar Versicherungs-AG 1.320,20
Wüstenrot Versicherungs-AG 503,70
Ergo Versicherung AG 496,17
Grazer Wechselseitige Versicherung AG 482,04
Merkur Versicherung AG 454,00
Zürich Versicherung AG 421,00
Helvetia Versicherungen AG 406,60listen

Ostatnia aktualizacja: : 17. listopad 2020