Inhalt

Liczby i fakty

Standard Content Module
Przegląd największych austriackich instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych.
listen
 • 543

  liczba instytucji kredytowych

  W roku 2020 w Austrii było 543 instytucji kredytowych.

 • 13,7%

  wskaźnik oszczędności

  W roku 2020 wskaźnik oszczędności wynosił 13,7 % nominalnego dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych, tendencja rośnie.

 • 2 833

  mieszkańców na oddział banku w Austrii

  2.833 mieszkańców przypada w Austrii na oddział banku.

 • 27 800

  zatrudnionych

  W roku 2020 austriackie firmy ubezpieczeniowe zatrudniały około 27.800 osób.

listen
Zródło: OeNB. Fakty o Austrii i jej bankach, 10/2020
Banki austriackie – dane kluczowe 2019
Zysk lub strata danego okresu 6,7 mld euro
Przychody z tytułu odsetek netto 15,6 mld euro
Współczynnik kapitałowy ogółem w % aktywów ważonych ryzykiem 18,7 %
Nadwyżka w rachunku finansowym banków austriackich 2019 (udział PKB) 1,5 %

Źródło:Trend Top 500
Najlepsze banki Austrii według sumy bilansowej w mln euro (2017)
Erste Group Bank AG 220.659,00
Raiffeisen Bank International AG – RBI 135.146,00
UniCredit Bank Austria AG 102.128,00
BAWAG Group 46.071,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 40.319,50
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 25.711,60
Oberbank AG 20.830,61
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 15.007,00
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14.714,60
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 14.368,00
Źródło: Związek Towarzystw Ubezpieczeniowych Austrii (VVO), Sprawozdanie roczne 2020
Austriackie zakłady ubezpieczeniowe – dane kluczowe 2020                                         
Składki w mld euro 18.044
Ubezpieczenia na życie 5.399
Ubezpieczenia zdrowotne 2.403
Ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe 10.242
   
Świadczenia w mln euro 15.575
Ubezpieczenia na życie 7.848
Ubezpieczenia zdrowotne 1.421
Ubezpieczenia majątkowe/wypadkowe 6.306
Źródło:Trend Top 500
Najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe Austrii, uszeregowane według wielkości zarobionej składki w mln euro (2017)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 8.509,60
Uniqa Group 4.628,00
Generali Versicherung AG 2.003,00
Allianz Elementar Versicherungs-AG 1.320,20
Wüstenrot Versicherungs-AG 503,70
Ergo Versicherung AG 496,17
Grazer Wechselseitige Versicherung AG 482,04
Merkur Versicherung AG 454,00
Zürich Versicherung AG 421,00
Helvetia Versicherungen AG 406,60listen

Ostatnia aktualizacja: : 28. czerwiec 2021