Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Aby w czasie globalnego rozwoju i błyskawicznych zmian technologicznych podejmować prawidłowe decyzje, potrzeba często niezależnego spojrzenia. Dzięki dobremu wyczuciu w kwestii ważnych dla przyszłości tematów oraz dzięki rzetelnej wiedzy specjalistycznej, austriaccy usługodawcy z branży IT, doradcy biznesowi i księgowi stanowią wsparcie dla swoich klientów. A to, że klienci są zadowoleni z usług austriackich firm konsultingowych, można zauważyć w liczbach ukazujących sukces branży: austriaccy usługodawcy bazujący na wiedzy, którzy zatrudniają ponad 80 000 pracowników odnotowują 8% roczną stopę wzrostu sprzedaży.
listen

Sukcesy w dziedzinie doradztwa oznaczają sukcesy klientów

Czasy, w których istniał problem z odpowiednim image’em doradcy bezpowrotnie minęły. Wysokie wymagania jakościowe oraz standardy w zakresie wykształcenia sprawiają, że eksperci od spraw doradztwa cieszą się zaufaniem swoich klientów. Ciągle rosnąca liczba zatrudnionych oraz wielkość dochodów pochodzących z eksportu pokazuje, że usługodawcy bazujący na wiedzy stanowią rozwojową branżę w epoce cyfrowej.

Austriackie firmy doradcze oferują całe spektrum konsultingowe, począwszy od doradztwa w zakresie zarządzania rozwojem strategii, poprzez analizy ekonomiczne lub usługi takie jak fuzje i przejęcia, a skończywszy na doradztwie w zakresie innowacji. Austriaccy doradcy działają oczywiście też w takich dziedzinach jak polityka i strategia personalna, marketing personalny oraz zwolnienia monitorowane.

Na terenie Austrii działają wielkie firmy doradcze, które oferują kompleksowe usługi doradcze. Oprócz tego istnieje liczna grupa średnich firm doradczych, które znakomicie wyspecjalizowały się w określonych dziedzinach.

Myślące o przyszłości przedsiębiorstwa mogą znaleźć austriackiego specjalistę, który pomoże im w sposób ekonomiczny zintegrować z praktyką firmy zagadnienie zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego postaciach (zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne, zarządzanie zasobami, etyka, tworzenie wartości dodanej, energia).

Ponadto austriaccy doradcy sprawiają, że tak niebywałe rzeczy, jak pierwsze urządzenie fotowoltaiczne, które można bezpośrednio podłączyć do kontaktu, stają się możliwe. Ten w całości austriacki produkt zawdzięcza swój rozwój przedsprzedażowemu finansowaniu społecznościowemu, tzn. takiej strategii, dzięki której małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą nowe standardy: 100% innowacji przy 10% ryzyka.

Spojrzenie w przyszłość – i perspektywa międzynarodowa

Konsultanci z Austrii są partnerami dla firm na całym świecie. Około 20% obrotów firmy konsultingowe uzyskują poza granicami Austrii.

Branża doradcza w Austrii pobudza „i-wolucję”: rozwój w Internecie, innowacje i ukierunkowanie na przyszłość. Np. umożliwia to jedyny na świecie system stworzony w Austrii, polegający na możliwości obsługi i wizualizacji urządzeń elektrowni wodnych poprzez smartfon, tablet lub komputer stacjonarny tylko za pomocą wyszukiwarki. To rozwiązanie sieciowe ustala nowe standardy w automatyzacji i łączy klasyczne sterowanie SPS ze światem chmur, smartfonów i dużych zbiorów danych (BigData).

Bezpieczeństwo

Cyfryzacja nie tylko stwarza nowe szanse biznesowe i potencjały, ale wiąże się także z ryzykiem. Kompetentne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych w znaczący sposób zmniejsza to ryzyko. Zapobiega ono atakom na cyfrowe infrastruktury IT i pomaga firmom chronić dobra niematerialne, dane i tajemnice biznesowe. Austriaccy doradcy posiadają fachową wiedzę pomagającą w znalezieniu rozwiązań dostępnych w różnych częściach świata i niezależnych od oferty producenckiej, które będą w stanie zabezpieczyć przyszłość firmy.

Najwyższe standardy

Restrykcyjne wytyczne i wysokie standardy dotyczące wykształcenia gwarantują wysoką jakość usług oferowanych przez austriackie firmy konsultingowe. Ważną rolę w zachowaniu tych standardów odgrywa Akademia Jakości incite, która wydaje austriackim firmom doradczym różnorodne certyfikaty poświadczające wysoką jakość oferowanych przez nie usług. Certyfikaty te uznawane są zagranicą.