Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Austriackie przedsiębiorstwa są znane na całym świecie z projektów dla budownictwa podziemnego w zakresie budowy dróg, mostów, tuneli oraz wydrążeń. Dobrze oraz rozsądnie zaplanowane obiekty, jakość i bezpieczeństwo oraz wdrażanie nowoczesnej techniki – tego mogą oczekiwać klienci na całym świecie współpracujący z austriackimi przedsiębiorstwami zajmującymi się budownictwem podziemnym oraz infrastrukturą drogową. Pracują tu światowi liderzy technologiczni, np. w dziedzinie rur blaszanych, pokładów na statkach oraz rozwiązań odprowadzania wody.
listen

Im wyższy jest współczynnik transportu w określonych przepływach komunikacyjnych, tym silniejszy jest ich wpływ na koniunkturę danego regionu.  Rozwój infrastruktury komunikacyjnej przynosi kolejne pozytywne efekty, takie jak spójność i dobrobyt regionu. Austriackie firmy w branży budownictwa podziemnego i infrastruktury komunikacyjnej oferują szeroką paletę usług: doradztwo, planowanie, koordynacja i wykonanie projektów w takich dziedzinach, jak:

  • budowa mostów i dróg podwyższonych
  • budowa wodociągów i kanalizacji
  • budowa dróg
  • budowa nasypów kolejowych
  • budownictwo wodne
  • budownictwo specjalne i pozostałe budownictwo podziemne

Firmy austriackie posiadają fachową wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji specjalnych projektów budownictwa podziemnego (budowa dróg, mostów, wgłębień i tuneli), inteligentnych i jakościowych materiałów budowlanych, produktów, takich jak rury, odwadniacze itd., a także maszyn i pojazdów specjalnych.  

Austria to kraj górzysty i z tego powodu budownictwo drogowe w trudnych warunkach ma tutaj swoją długą tradycję. Wiedza pokoleń zostaje teraz wzbogacona o kolejny trend, jakim jest cyfryzacja budownictwa. Austriacka telematyka komunikacyjna i systemy sterowania służące optymalizacji przepływów komunikacyjnych cieszą się uznaniem na arenie międzynarodowej. 

Kształcenie

Kształcenie specjalistyczne odgrywa bardzo istotną rolę w branży budownictwa podziemnego i infrastruktury komunikacyjnej, ponieważ wykwalifikowani specjalistyczni pracownicy stanowią jeden z najważniejszych potencjałów przedsiębiorstwa budowlanego. 

Austriacka branża budownictwa oferuje różne modele edukacyjne, począwszy od kształcenia w średnich szkołach zawodowych (HTL) w takich zawodach, jak murarz czy wykonawca szalunków, poprzez uzyskanie stopnia mistrza budowlanego, a skończywszy na kierunkach studiów wyższych. Dzięki dobrze wykształconym kadrom austriacka gospodarka budowlana może konkurować z innymi krajami.

Rozwój zrównoważony

Austriackie firmy znają problemy branży i mają na nie gotowe rozwiązania. Drogi, mosty i tunele muszą niejednokrotnie przebiegać przez obszary zielone i rezerwaty przyrody, aby móc połączyć ze sobą określone regiony. Mądre planowanie uwzględnia także negatywne skutki i stara się je zminimalizować poprzez wdrożenie odpowiednich działań. Odpowiedni sposób produkcji lub wykonania projektów budowlanych może być również przyjazny dla środowiska naturalnego, na przykład poprzez świadomy wybór materiałów budowlanych, odpowiednie usuwanie odpadów, korzystanie z maszyn i urządzeń o niskiej emisji spalin i w końcu poprzez zrównoważone, wydajne zużycie energii. Zagraniczni klienci od lat czerpią korzyści z wieloletniego doświadczenia austriackich firm w wyżej wymienionych obszarach. 

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Bezpieczeństwo na terenie budowy oraz zdrowe miejsca pracy chronią pracowników i obniżają koszty. Z tego powodu bezpieczeństwo pracy odgrywa szczególnie istotną rolę w budownictwie. W austriackich firmach zagadnienie to stanowi integralną część systemów zarządzania. Środki bezpieczeństwa i ochrony są regulowane przez odpowiednie normy, zarządzenia i dyrektywy. Ponadto firmy posiadają odpowiednie certyfikaty (ISO) oraz znaki jakości. 

Przede wszystkim firmy budowlane zmieniające często teren wykonywanej pracy są zmuszone do przejęcia szczególnej odpowiedzialności. Wiele dużych przedsiębiorstw już włączyło do swojego systemu zarządzania zagadnienie Corporate Social Responsibility (CSR). 

Przyszłość

W przyszłości branża budowlana będzie się zajmować takimi tematami, jak wzmożony ruch komunikacyjny, optymalizacja przepływów komunikacyjnych oraz pojazdy bezzałogowe z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Coraz istotniejsze staną się intermodalne rozwiązania komunikacyjne oraz praca w strefie napięć pomiędzy gospodarką a ekosystemami.

Ostatnia aktualizacja: : 08. styczeń 2021