Inhalt

Liczby i fakty

Standard Content Module
Dane statystyczne i informacje tematyczne pozwolą Państwu na uzyskanie całościowego obrazu na temat danej branży: Żywność ekologiczna
listen
 • 26,1%

  obszar upraw ekologicznych

  Jedna czwarta użytków rolnych była w roku 2019 uprawiana ekologicznie. To stawia Austrię na pierwszym miejscu w porównaniu z UE.

 • 24.225

  gospodarstw ekologicznych

  W roku 2019 istniało około 24.200 gospodarstw ekologicznych, to 22,1% wszystkich gospodarstw rolnych w Austrii.

 • 713,7

  mln euro obrotu żywnością organiczną

  Sprzedaż żywności ekologicznej/organicznej w roku 2020 wynosiła 713,7 miliony euro, tendencja wciąż rośnie.

 • 17,6%

  zboża ekologiczne

  17,6% zbóż w roku 2019 było uprawianych ekologicznie.

listen
Źródło: Agrarmarkt Austria Marketing (AMA)
Żywność ekologiczna/żywność organiczna w handlu detalicznym żywnością 2020 
Udział w rynku w ujęciu ilościowym w %  10,4 %
Udział w rynku w ujęciu wartościowym w % 10 %
Obrót ogółem (z wyłączeniem chleba, pieczywa cukierniczego i makaronu)   713,7 mln euro
Źródło: Agrarmarkt Austria Marketing (AMA)
Udziały ekologiczne według grup produktów w handlu detalicznym żywnością 2020  Ilościowo w % Wartościowo w %
Mleko 22,4 % 26,1 %
Jogurt naturalny19,9 %25,1 %
Jaja 13,9 % 22,3 %
Kartofle 14,1 % 21,4 %
Świeże warzywa 12,7 % 17,6 %
Świeże owoce 9,9 % 11,7 %
Masło 8,7 % 11,8 %
Ser 8,0 % 11,0 %
Mięso i drób 3,2 % 5,5 %
Ostatnia aktualizacja: : 07. czerwiec 2021