Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Austriaccy oferenci usług teleinformatycznych znajdują się dzięki swoim produktom w czołówce na rynku światowym. Są to bardzo wszechstronne usługi, począwszy od automatyzacji po projektowanie aplikacji. Zatem w wielu smartfonach zastosowanie znajdują rozwiązania pochodzące z Austrii: płytki półprzewodnikowe, komponenty NFC i czujniki. Często produkcji austriackiej są również systemy dostępu do obiektów użyteczności publicznej, jak np. wyciągi narciarskie, stadiony sportowe czy lotniska.
listen

Austria podbija branżę technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) i stała się czołowym krajem na świecie w tej dziedzinie. Można tutaj spotkać zarówno międzynarodowe koncerny, jak i rodzime firmy zajmujące najwyższe pozycje na rynkach ICT. Intensywne badania prowadzone w tych obszarach są finansowane przez liczne programy wsparcia z środków publicznych oraz przez atrakcyjny system sterowania. Około 290 000 wykwalifikowanych pracowników jest zatrudnionych w austriackiej branży ICT. 

Badania

Badania i rozwój tworzą fundament sukcesu tej branży. Austriacka Agencja Wspierania Badań (FFG) umieszcza dzisiejszą Austrię wśród trzech czołowych europejskich krajów pod względem prowadzonych badań w dziedzinie ICT. Na przykład w produkcji chipów kwota przeznaczona na badania i rozwój wynosi około 15 - 20%. Austriackie firmy ICT doskonale radzą sobie też w unijnych programach ramowych. 

Badania przeprowadzane w przedsiębiorstwach otrzymują pomoc w ramach publicznych programów wsparcia np. z głównego programu „Technologie ICT przyszłości”. Wiele z tych badań przeprowadza się w centrach kompetencyjnych, stanowiących miejsca ścisłej współpracy firm i szkół wyższych. 

Firmy

Około trzy czwarte austriackich firm branży ICT zatrudnia poniżej 10 pracowników. Największy oferent technologii IT w Austrii posiada ponad 100 filii w ponad 30 krajach. Przedsiębiorstwo to od ponad 45 lat oferuje profesjonalne usługi IT w takich dziedzinach jak centrum danych, aplikacje zintegrowane, outsourcing procesów biznesowych, bankowość i ubezpieczenia, doradztwo informatyczne oraz rozwiązania przemysłowe dla klientów w kraju i za granicą. 

Także pewien czołowy oferent zautomatyzowanych i gotowych rozwiązań logistycznych ma swoją siedzibę w Austrii. Od roku 1969 firma ta opracowuje na całym świecie wewnątrzzakładowe rozwiązania logistyczne, od transportu po kompleksowe centra logistyczne. 

Inteligentne i bezpieczne rozwiązania

Austriacka branża ICT zwraca szczególną uwagę na inteligentne, przyszłościowe rozwiązania. Przykładami tego są takie projekty jak „Smart City Wien” oraz inteligentne projekty w zakresie mobilności realizowane przez austriackie firmy.  

Światowy lider technologii identyfikacji fal radiowych (RFID) oraz komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) pochodzi z Austrii. Firma koncentruje się między innymi na rozwiązaniach w dziedzinie „Smart City”, a w szczególności na możliwościach optymalizacji komunikacji. Innowacyjne komponenty półprzewodnikowe i związane z nimi bezdotykowe systemy wsiadania i wysiadania uczynią korzystanie z publicznych środków transportu jeszcze wygodniejszym oraz będą stanowić istotny wkład w zagadnienie „zielonej mobilności”. 

Również bezpieczeństwo i związane z nim wymagania odgrywają znaczącą rolę w branży ICT. Przede wszystkim dotyczy to mieszkania na obszarach miejskich i tu należy w przyszłości oczekiwać licznych nowych wyzwań. Poszukiwanie innowacyjnych produktów i usług ICT dotyczy wszystkich obszarów, w tym systemów komunikacyjnych, emisji, bezpieczeństwa danych osobowych czy bezpieczeństwa energetycznego.