Inhalt

Liczyb i fakty

Standard Content Module
Innowacyjne rozwiązania i nowe materiały powstają w wyniku zaangażowania w badania i rozwój wielu gałęzi przemysłu. Na podstawie wybranych danych liczbowych uzyskają Państwo informacje o znaczeniu poszczególnych branż.
listen
 • 1.590

  zatrudnionych

  W 2017 roku około 1.590 osób było zatrudnionych w badaniach i rozwoju w sektorze wyrobów metalowych.

 • 162,37

  mln euro B&R wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

  Wydatki na badania i eksperymentalne prace rozwojowe w sektorze wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wyniosły w 2017 roku 162,37 mln euro.

 • 105,9

  mln euro B&R szkło, wyroby z kamienia i ceramiczne

  W 2017 roku 105,9 mln euro wyniosły wydatki na badania i eksperymentalne prace rozwojowe w sektorach szkła, wyrobów z kamienia i ceramicznych.

 • 91,5

  mln euro B&R metale nieżelazne, odlewnie metali

  W 2017 roku w badania i rozwój w sektorze metali nieżelaznych oraz odlewni metali lekkich i ciężkich zainwestowano 91,5 mln euro.

listen
Źródło: Austriackie Urząd Statystyczny  
Zatrudnienie w obszarze badań i rozwoju eksperymentalnego 2017
Gałąż przemysłu (według klasyfikacji ÖNACE 2008)Zatrudnienie (pełny etat)
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych1 270,6
Szkło, wyroby z kamienia i ziem729,9
Surówka, stal, żelazostop, rury, odlewnie żelaza i stali697,8
Wyroby nieżelazne, odelwnie metali ciężkich i lekkich523,0
Wyroby metalowe1 590,3

Źródło: Austriacki Urząd Statystyczny 
Wydatki w obszarze badań i rozwoju eksperymentalnego 2017
Gałąź przemysłu (według klasyfikacji ÖNACE 2008)w 1000 euro
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych162 373
Szkło, wyroby z kamienia i ziem105 929
Surówka, stal, żelazostop, rury, odlewnie żelaza i stali132 699
Metale nieżelazne, odlewnie metali ciężkich i lekkich91 500
Wyroby metalowe200 218

listen

Ostatnia aktualizacja: : 22. czerwiec 2021