Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Największy budynek biurowy na świecie wykonany z konstrukcji hybrydowo-drewnianej (21 metrów wysokości, 16 metrów szerokości i łącznie 120 metrów długości) znajduje się w Austrii. Austriackie przedsiębiorstwa wyznaczają standardy w budownictwie z drewna, w zakresie budowy domów pasywnych oraz domów samowystarczalnych energetycznie.
listen

Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie dziedziny gospodarki, które są bezpośrednio zależne od budownictwa, to okaże się, że branża ta zalicza się do najbardziej znaczących pracodawców w całej gospodarce narodowej. Budownictwo ma istotny udział w gromadzeniu aktywów. Około 70% całego austriackiego majątku trwałego stanowią budowle.

Branża budownictwa naziemnego w całej Austrii tworzy około 4 250 przedsiębiorstw zatrudniających ok. 110 000 pracowników. Struktura tych zakładów nie jest jednorodna. Obok dużych firm ukierunkowanych na wykonywanie całościowych prac budowlanych „pod klucz” istnieją także klasyczne firmy rzemieślnicze zatrudniające od dwóch do dziesięciu pracowników. Największa austriacka firma budowlana zatrudnia około 10 300 pracowników i osiąga obrót w wysokości około 14 miliardów euro rocznie. 

Austriacka specjalność: zrównoważony rozwój 

Austriackie firmy branży budownictwa naziemnego i materiałów budowlanych odnoszą szczególne sukcesy w budownictwie ekologicznym. W zakresie prac budowlanych oraz podczas izolacji budynków wykorzystują one naturalne, ekologiczne i odnawialne materiały, takie jak drewno, glina i kamień. 

Na całym świecie austriackie firmy wiodą prym w budownictwie drewnianym oraz stosowaniu produktów drewnianych, takich jak okna, podłogi czy meble. To samo dotyczy wydajności energetycznej, budownictwa ekologicznego i energooszczędnego (domy o niskim zapotrzebowaniu na energię, domy pasywne, domy plus-energetyczne) oraz cyfryzacji w branży budowlanej. 

Austriackie przedsiębiorstwa reagują na wyzwania przyszłości nie tylko w dziedzinie ochrony środowiska, ale także w zakresie użytkowania budynków. W branży tej pracują eksperci zajmujący się budownictwem zintegrowanym i modułowym, użytkowaniem wielofunkcyjnym oraz budownictwem dostosowanym do wymogów pokolenia (elastyczność i dostępność). 

Innowacje

Austriackie firmy posiadają szczególną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie materiałów budowlanych. Na tym polu istnieje połączenie długiej tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami. Tutejsze przedsiębiorstwa stworzyły wysoko energooszczędny system izolacji wewnętrznej- suchy beton, który można przygotować bez użycia mieszarki, jedyną w swoim rodzaju pełnowartościową cegłę oraz produkowane w pełni automatycznie kosze zbrojeniowe do zastosowania w budownictwie żelbetowym. 

Wyzwania przyszłości

Dzięki szybko postępującej urbanizacji w krajach rozwijających się i na rynkach wschodzących, rośnie również znaczenie przemysłu budowlanego. Do roku 2025 o siedem procent wzrośnie na przykład wielkość rynku budownictwa naziemnego w rejonie Azji/Pacyfiku.

Największe szanse w branży budownictwa naziemnego powstają poprzez konieczność tworzenia socjoekonomicznie przystępnych struktur w obszarach miejskich i taniego budownictwa mieszkalnego w aglomeracjach, co zapewnia stosowanie nowoczesnych materiałów, innowacyjnych sposobów budowania (seryjne budownictwo modułowe) i zaawansowanych narzędzi planowania (cyfrowa gospodarka budowlana i planowanie integralne). 

W dziedzinie cyfryzacji podejmowane są wielkie starania mające na celu włączenie do łańcucha tworzenia wartości systemu  „Building Information Modeling (BIM).

Przyszłość materiałów budowlanych: obok materiałów ekologicznych i o niskiej zawartości substancji szkodliwych szczególne znaczenie mają przede wszystkim te rozwiązania, które zwiększają wydajność energetyczną (izolacje, uszczelnienia itd.). 

Do przyszłych trendów w dziedzinie budownictwa naziemnego należy zaliczyć: budownictwo ekologiczne, budownictwo drewniane, energooszczędność, budownictwo inteligentne (ultralekki beton, inteligentne materiały budowlane), robotyka budowlana oraz zdrowe budownictwo oparte na zastosowaniu organicznych materiałów budowlanych.