Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Mistrz świata w branży hydroenergetyki, mistrz europejski w dziedzinie energii odnawialnej, znaczący kraj tranzytowy dla przesyłu energii z Zachodu na Wschód: Austriacka gospodarka energetyczna wydobywa to, co najlepsze z wyjątkowego położenia i geografii kraju oraz rozwija przy tym znaną na całym świecie wiedzę specjalistyczną.
listen

Austriackie przedsiębiorstwa energetyczne zajmują się wytwarzaniem oraz dostawami energii elektrycznej, prowadzą elektrownie oraz rozwijają systemy gromadzenia energii. W skład tej branży wchodzi bazująca na technologii informacyjnej gałąź zaopatrzenia energetycznego, inteligentne systemy pomiarowe, produkcja narzędzi pomiarowych, technika regulacyjna oraz instalacje przewodów elektrycznych. Ponadto austriackie firmy posiadają fachową wiedzę i doświadczenie w zakresie wydobycia i dystrybucji  ropy naftowej i gazu, odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w dziedzinie elektrowni wodnych oraz budowy turbin i urządzeń. Austria nie produkuje energii atomowej. 

W międzynarodowym handlu energią Austria pełni istotną rolę jako kraj tranzytowy. Duża część importu z Bliskiego Wschodu, z regionu kaukaskiego oraz z Rosji do krajów Europy Zachodniej przechodzi przez Austrię, zwłaszcza ważną rolę spełnia tu rurociąg transalpejski. 

Siła wynikająca z położenia geograficznego i tradycji

Austriacka gospodarka energetyczna wykorzystuje geograficzne zalety kraju, korzysta w możliwie najlepszy sposób z rodzimych surowców i ciągle wzbogaca bazę wiedzy i doświadczeń, z której korzystają inne kraje.

Austria posiada własne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, których wydobycie ma długą tradycję. Austriackie przedsiębiorstwa silnie wyspecjalizowały się jako partnerzy międzynarodowej branży energetycznej.  

Energia odnawialna

Odnawialne źródła energii odgrywają coraz istotniejszą rolę w zaopatrzeniu energetycznym. Polityka, restrykcyjne przepisy prawne oraz wysokie nakłady na badania i rozwój odpowiadają temu trendowi. Prowadzi to do rozbudowywania bazy wiedzy i doświadczeń oraz zdobywania znakomitych kompetencji w dziedzinie energii odnawialnych w Austrii. W porównaniu do innych krajów UE Austria zajmuje pierwszą pozycję pod względem udziału energii odnawialnych w ogólnej produkcji prądu, biorąc pod uwagę powierzchnię kraju. Niewątpliwym sukcesem starań w tej dziedzinie jest spadek emisji gazów cieplarnianych.  

Odpowiedzialna petrochemia

Jedna z największych notowanych na giełdzie firm przemysłowych w Austrii w sposób odpowiedzialny wydobywa i sprzedaje ropę naftową i gaz, oferuje innowacyjne rozwiązania energetyczne oraz cenne produkty przemysłu naftowego. Uzyskując wydajność rafineryjną 17,8 milionów ton oraz zaopatrując 3 800 stacji benzynowych w 10 krajach firma ta sprawia, że austriacki przemysł naftowy i gazowy zdobywa uznanie na całym świecie.  

Innowacje w branży gazu ziemnego

Szczególnie istotną austriacką innowacją jest rozwój technologii umożliwiający produkcję gazu z energii wiatrowej i słonecznej. Dzięki rozwiązaniu „Underground Sun Conversion” po raz pierwszy możliwa staje się naturalna „produkcja” bazująca na celowo wywoływanych procesach mikrobiologicznych i magazynowanie gazu ziemnego bezpośrednio w złożach. Ta unikalna w skali światowej metoda imituje naturalny proces powstawania gazu ziemnego.  

Kompetencje w zakresie energii wodnej

Pod względem doświadczenia w produkcji energii wodnej Austria jest krajem modelowym. Wyprodukowane w Austrii generatory i turbiny ciągle ustanawiają rekordy pod względem wielkości i wydajności. Pewna austriacka firma z ponad 70-letnim doświadczeniem jest największym na świecie oferentem w obszarze hydraulicznej produkcji prądu. Turbiny do elektrowni dostarczane przez nią do Szwajcarii, Korei Południowej oraz Pakistanu są największymi i najwydajniejszymi na świecie. 

Wiedza specjalistyczna

Pewien specjalista w zakresie technologii silników gazowych zatrudniający ponad 1 700 pracowników oraz producent niemagnetycznych komponentów do wytaczadeł wiercenia kierunkowego oraz innych precyzyjnych komponentów do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego to tylko dwa z licznych przykładów stosowanej na całym świecie specjalistycznej wiedzy austriackich firm z branży gospodarki energetycznej. 

Perspektywy na przyszłość

W gospodarce energetycznej coraz bardziej zauważalna staje się tendencja do tworzenia dużych zbiorów danych (Big Data), inteligentnego pomiaru oraz elektrowni wirtualnych oraz łączenia poszczególnych firm energetycznych, które wspólnie sprzedają wyprodukowaną energię. 

Istotnym zagadnieniem przyszłości jest bezpieczeństwo sieci, gromadzenie energii elektrycznej i wyrównywanie wahań w produkcji energii odnawialnej. Również w tych dziedzinach austriackie firmy odnoszą niemałe sukcesy i oferują rozwiązania, które znajdują uznanie na arenie międzynarodowej.

Ostatnia aktualizacja: : 18. grudzień 2020