Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Przyszłość należy do miasta, a Wiedeń jest w szczególności miastem przyszłości: w 2017 roku stolica Austrii została po raz ósmy z rzędu wybrana miastem najbardziej godnym odwiedzenia. Cudzoziemcy także cenią sobie Wiedeń. Metropolia nad Dunajem jest na najwyższym poziomie pod względem jakości wody, opieki medycznej, komunikacji publicznej oraz szkolnictwa. Zrozumiałe jest zatem, że austriackie, a w szczególności wiedeńskie nieruchomości są pożądanymi obiektami inwestycyjnymi.
listen

Nieruchomości stanowią obecnie jedyną możliwość intratnego i zrównoważonego inwestowania kapitału. Restrukturyzacja gospodarki światowej oraz oczekiwany przyrost demograficzny w krajach wschodzących i rozwijających się zwiększają popyt na atrakcyjne nieruchomości. Na całym świecie wzrasta zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania. Zanikają granice pomiędzy domem a światem pracy, a obszary miejskie się powiększają. Branża nieruchomości reaguje na te zmiany elastycznymi ofertami oraz innowacyjnymi sposobami zarządzania. 

Tradycyjne przedsiębiorstwa dobrze znają tutejszy rynek, a austriackie firmy zajmujące się doradztwem i pośrednictwem nieruchomości działają też poza granicami kraju, nawiązując dobre kontakty ze wschodnimi sąsiadami. Również oddziały austriackich banków zajmujące się nieruchomościami dysponują szeroką znajomością rynków Europy Środkowej i Wschodniej oraz posiadają tam długoletnie kontakty.  

Austriaccy eksperci branży nieruchomości wykonują kompleksowe usługi we wszystkich typach obiektów i na wszystkich etapach ich realizacji, począwszy od realizacji projektu, konserwacji i remontów, poprzez klasyczne zarządzanie nieruchomością i facility management, a skończywszy na ocenie portfela inwestycyjnego i doradztwie inwestycyjnym. 

Inwestycje

Niskie stopy procentowe sprawiają, że nieruchomości stają się coraz atrakcyjniejszą formą inwestycji. W latach 2010-2015 ceny mieszkań wzrosły średnio o 20%. Poza Wiedniem inwestorzy obecnie najchętniej lokują kapitał w stolicach poszczególnych krajów związkowych, takich jak Salzburg, Graz i Linz. 

Szczególną popularnością cieszą sie domy czynszowe i mieszkania własnościowe. Ich wartość stale rośnie, a ponadto przynoszą bieżące dochody z wynajmu. Austriaccy eksperci od nieruchomości pomagają klientom podjąć właściwą decyzję odnośnie położenia obiektu, infrastruktury i wielkości mieszkania. 

Oferenci kompleksowych usług związanych z nieruchomościami zajmują się wyceną nieruchomości, oceną portfela inwestycyjnego, doradztwem inwestycyjnym, realizacją projektu, analizą due diligence, zarządzaniem portfelem inwestycyjnym oraz finansowaniem i controllingiem nieruchomości. 

Zrównoważony rozwój 

Znaczenie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego w architekturze, gospodarce nieruchomościami, budowie domów i miast będzie stale rosło. Oszczędne użytkowanie obszaru budowlanego, stosowanie zdrowych i naturalnych materiałów oraz ekologiczne pozyskiwanie energii odgrywają coraz istotniejszą rolę w wyborze mieszkania. 

Austriaccy eksperci do spraw nieruchomości dobrze znają te trendy i dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi samowystarczalności i wydajności energetycznej w budownictwie, budownictwa drewnianego, podnoszenia wydajności poprzez cyfryzację oraz wykorzystania technologii BIM. Firmy tej branży mają zapewnioną dobrą przyszłość.

Ostatnia aktualizacja: : 23. grudzień 2020