Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Jest to wyjątkowy rodzaj austriackiego sukcesu w narciarstwie: światowy lider w branży materiałów kompozytowych z tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji nart i snowboardów pochodzi z Austrii. Ponadto przedsiębiorstwo jest wiodącym pod względem jakości dostawcą termoplastycznych materiałów kompozytowych dla przemysłu budowlanego, motoryzacyjnego, muzycznego, sportowego oraz przemysłu zajmującego się organizacją wypoczynku i czasu wolnego. Nowe materiały odgrywają decydującą rolę w rozwoju produktów i usług w wielu branżach. Przedłużają one żywotność baterii w telefonach komórkowych, obniżają zawartość zanieczyszczeń w spalinach pojazdów mechanicznych, optymalizują sprawność modułów słonecznych oraz podnoszą jakość życia osób z implantami medycznymi.
listen

Ważna technologia

Nowe materiały o ulepszonych właściwościach materiałowych i powierzchniowych można podzielić na następujące kategorie: metale, ceramika, polimery, materiały organiczne i kompozyty. Ponadto zaliczają się do nich także biomateriały i inne materiały nieorganiczne. Branża nowych materiałów nie stanowi osobnej, jasno zdefiniowanej gałęzi przemysłu i jest raczej czynnikiem konkurencyjnym pojawiającym się w wielu sektorach. 

Nowe materiały stanowią pole bardzo intensywnych badań. Wynika to z potrzeb danej gałęzi gospodarki, w której materiały te znajdą zastosowanie. Podstawę stanowi tutaj sama gospodarka materiałowa, jak również technologia obróbki powierzchniowej i nanotechnologia. 

Pochodzący z Austrii lider rynku produkcji wysokiej jakości materiałów wytwarzanych z proszków metali tworzy produkty znajdujące zastosowanie w elektronice, medycynie, lotnictwie oraz kosmonautyce.  

Inny wiodący na świecie koncern technologii i materiałów przemysłowych zajmujący się materiałoznawstwem i obróbką materiałów dostarcza wysokiej jakości rozwiązania produkcyjne i systemowe ze stali i innych metali. Należy on do najważniejszych partnerów europejskiej branży motoryzacyjnej i artykułów gospodarstwa domowego oraz światowych partnerów przemysłu gazowego i naftowego.  

Najwyższe standardy

Innowacje w dziedzinie materiałów mają znaczący udział w sukcesie gospodarczym. Dzięki nim otwierają się nowe rynki. Ponadto stosowanie nowych materiałów w całym procesie produkcyjnym może w znaczącym stopniu wpływać na oszczędności w zakresie użycia materiałów podstawowych i energii. 

Dzięki podniesieniu wydajności, redukcji kosztów i obniżeniu zawartości substancji szkodliwych na takich etapach, jak rozwój i koncepcja, eksploatacja surowców, produkcja, zastosowanie i recykling, nowe materiały w istotnej mierze optymalizują cały łańcuch tworzenia wartości. Ocena oddziaływania na środowisko podczas wydobycia surowców, produkcji, użycia i recyklingu gwarantuje docenienie jakości austriackich produktów na całym świecie. 

Przykład polimerów

Produkcja polimerów, nazywanych często plastikiem, dostarcza ciągle nowych rozwiązań oraz otwiera nowe obszary zastosowania, na przykład w branży motoryzacyjnej. Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym zaliczają się do najszybciej rozwijających się nowych klas materiałów.  

Centrum Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) zostało założone w roku 2002 i stało się w ostatnich latach wiodącym austriackim ośrodkiem wspólnych badań technologii tworzyw sztucznych i nauk o polimerach. Wraz z przedsiębiorstwami z branży gospodarki tworzyw sztucznych oraz uniwersytetami (m. in. Uniwersytet w Leoben, Uniwersytet Techniczny w Grazu, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu) opracowywane są innowacyjne rozwiązania w dziedzinie tworzyw sztucznych i szerokiego spektrum ich stosowania. Około 100 wykwalifikowanych pracowników sporządza ekspertyzy znajdujące zastosowanie w projektach rozwojowo-badawczych w branży motoryzacyjnej, lotniczej, opakowań, energii słonecznej i fotowoltaiki. 

Przykład melaminy

Austria jest europejskim liderem rynku w produkcji tworzyw na bazie melaminy (numer dwa na świecie). Stworzony we współpracy z linckim centrum kompetencyjnym Wood K plus nowatorski kompozyt, który nie topi się w czasie silnych upałów, może zrewolucjonizować produkcję domów gotowych i okien.

Know-how

Ponieważ nowe materiały to dziedzina bardzo interdyscyplinarna i oparta na szczególnie intensywnym prowadzeniu badań, istotną rolę odgrywa w niej specjalistyczne kształcenie. Jest to kluczowa dyscyplina udostępniająca wielorakie rozwiązania dla społecznie istotnych wyzwań, przede wszystkim w tak istotnych branżach, jak energia, ochrona klimatu i środowiska naturalnego, ochrona zasobów naturalnych, mobilność, zdrowie, bezpieczeństwo i komunikacja. 

Zagadnienia z zakresu materiałoznawstwa i technik materiałowych stanowią integralną część studiów prawie wszystkich dziedzin inżynieryjnych, co więcej stają się coraz bardziej istotne w naukach przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia czy medycyna. Materiałoznawstwo i techniki materiałowe stały się nie tylko samodzielną dyscypliną badań naukowych, ale także są istotnymi dziedzinami kształcenia uniwersyteckiego. 

Do renomowanych uczelni austriackich zajmujących się tym zagadnieniem należą:

Ostatnia aktualizacja: : 12. wrzesień 2020