Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Austria stanowi centralny punkt komunikacyjny europejskiego transportu drogowego i dzięki takiemu geograficznemu położeniu odgrywa ważną rolę jako lokalizacja logistyczna. Sprzyjające, intermodalne połączenie z międzynarodową siecią transportu drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego jest ważnym czynnikiem sukcesu austriackich przedsiębiorstw transportowych oraz usługodawców logistycznych. Austriacka branża logistyczna posiada innowacyjne koncepcje i technologie dla przyszłościowej mobilności, zwłaszcza w zakresie przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych w spedycji. Austria jest w światowej czołówce także w branży telemetrii w ruchu drogowym, budownictwie kolei linowych oraz pojazdów szynowych.
listen

Wydajna, niezawodna i połączone w sieć infrastruktura komunikacyjna stanowi niezbędny warunek mobilności towarów i ludzi. Komunikacja i mobilność są decydującymi czynnikami rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Logistyka obejmuje takie dziedziny, które regulują i optymalizują przepływy informacji, osób i materiałów. Zaraz po przemyśle produkcyjnym oraz sektorze turystycznym branża logistyczna zajmuje czołową pozycję w gospodarce narodowej. 11 000 firm zatrudnia bezpośrednio 160 000 osób, a ich obrót wynosi około 34 miliardy euro. 

W skład branży logistycznej wchodzą przede wszystkim spedytorzy, oferenci usług transportowych i przeładunkowych, firmy zajmujące się logistyką magazynową i technologiami logistycznymi oraz przedsiębiorstwa komunikacyjne. Do branży zalicza się dziewięć resortów: europejski transport lądowy, transport lotniczy, transport morski, przesyłki kurierskie, ekspresowe i dostarczania paczek, zarządzanie łańcuchem dostaw, zielona logistyka, cła, transport towarów niebezpiecznych, prawo i ubezpieczenia. 

Przemiany w handlu światowym, zakupy online, ograniczenia komunikacyjne w celu ochrony klimatu i środowiska naturalnego oraz cyfryzacja wyznaczają nowe standardy. Dzięki globalizacji od lat rośnie międzynarodowe znaczenie Austrii w tej branży. 

Inspiracje międzynarodowe

Infrastruktura lądowa, powietrzna i wodna jest w Austrii szczególnie mocno rozwinięta i odpowiada wysokim międzynarodowym standardom. W rozwiązaniach logistycznych  uwzględniających aspekt ekonomiczny i ekologiczny austriaccy logistycy wysoko zawiesili poprzeczkę. 32% wszystkich towarów w Austrii jest transportowane koleją. W porównaniu z innymi krajami UE austriacki udział w podziale modalnym jest wyższy o 14%. Intensywnie forsowane są również pomysły dotyczące wykorzystania telemetrycznych danych komunikacyjnych, optymalizacji dróg transportu i urządzeń mobilnych. 

Ze względu na wieloletnie doświadczenie austriaccy usługodawcy i ich podejście do klienta są bardzo cenione na arenie międzynarodowej. Również austriackie zaangażowanie w planowanie i realizację korytarzy komunikacyjnych, zabieganie o silną międzynarodową współpracę w dziedzinie ujednolicenia technicznych i prawnych warunków ramowych, bezpieczeństwo polityczne, umiejętność planowania oraz rzetelność w stosunku do klientów i inwestorów zagranicznych bez wątpienia przyczyniają się do dobrej renomy austriackiej branży logistycznej.  

Drogi prowadzące do przyszłości

Konkurencja na światowych rynkach, presja kosztów oraz rosnące wymagania klientów odnośnie ceny, jakości, czasu i ekologiczność wymagają nowych, innowacyjnych konceptów logistycznych. Stworzenie nieprzerwanych, elastycznych oraz łatwo przystosowujących się łańcuchów tworzenia wartości, w tym dostawców, sprzedawców i klientów końcowych stawia gospodarkę przed nowymi wyzwaniami. Austriaccy logistycy mają tutaj do zaoferowania konkretne rozwiązania. 

  • podział modalny: austriacki przemysł staje sie coraz bardziej znaczącym oferentem współmodalnych, globalnych i elastycznych rozwiązań logistycznych.
  • Austria rozbudowuje strategię zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań logistycznych oraz komunikacyjnych.
  • kolej jako środek komunikacyjny w dziedzinie współmodalnych konceptów logistycznych staje się coraz istotniejsza.
  • statki jako środki transportu przede wszystkim w dziedzinie towarów: Austria staje się specjalistą w zakresie rozwiązań logistycznych w rejonie Dunaju.
  • kontynuowana jest rozbudowa centrów logistycznych, centrów cargo, węzłów transportowych, terminali logistycznych do przeładunku i odciążających ulice.
  • innowacyjne rozwiązania poprzez zastosowanie cyfryzacji i technologii IT w celu optymalizacji przepływu komunikacyjnego i stosowanie technologii chmur.
  • austriacka branża logistyczna koncentruje uwagę na logistyce klienta końcowego oraz uwzględnia wymagania klientów dotyczące kosztów i krótkich terminów dostaw, np. przy sprzedaży online.