Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
W Austrii dzięki systemowi recyclingu ARA oraz termicznemu wykorzystywaniu śmieci, od wielu lat prowadzi się trwałą politykę wykorzystywania surowców. W Austrii znajduje się również światowy lider w technice pomiarowej jakości wody. Technika ochrony środowiska ma swoją długą tradycję w tym kraju posiadającym obfite naturalne zasoby oraz nienaruszoną naturę. Ma ona także silną pozycję w gospodarce. Jedno miejsce pracy w obszarze techniki ochrony środowiska pociąga za sobą stworzenie dwóch dodatkowych w klasycznym przemyśle.
listen

W niemalże każdym prywatnym gospodarstwie domowym, każdym komunalnym obiekcie, każdym budynku publicznym oraz każdym obiekcie produkcyjnym stosuje się technikę ochrony środowiska. Bardzo często jest ona niewidoczna, coraz częściej traktowana jest jako oczywistość i czasami zauważa się ją dopiero wówczas, gdy jej zabraknie. Większość austriackich przedsiębiorstw w tej branży to małe i średnie przedsiębiorstwa, które z sukcesem dzielą się swoimi kompetencjami w zakresie techniki ochrony środowiska z klientami na całym świecie — ich udział eksportowy wynosi ok. 80%.

Branża technologii energetycznych i ochrony środowiska zajmuje się zabezpieczeniem zasobów naturalnych oraz tworzeniem rozwiązań przyjaznych dla klimatu i środowiska naturalnego. Austria posiada jedyne w swoim rodzaju skoncentrowanie pionierów innowacji i technologii oraz liderów rynkowych w zakresie energii odnawialnych i technologii ekologicznych. Już na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto tutaj na poziomie społecznym dostrzegać, jak istotnym dla zachowania odpowiednich standardów życia jest czynnik ochrony środowiska naturalnego. Z tego powodu klienci z całego świata znajdują w Austrii zaawansowane technologicznie przyszłościowe rozwiązania, na przykład: 

  • usuwanie odpadów, recykling, utylizacja termiczna, obróbka biologicznych odpadów resztkowych
  • techniki zachowania i pomiaru czystości powietrza
  • zaopatrzenie w wodę, uzdatnianie wody, filtrowanie wody pitnej

Branża ta posiada duży potencjał innowacyjny i jest ukierunkowana na eksport, a poszczególne firmy starają się znaleźć odpowiednie praktyczne rozwiązania. Szczególną rolę odgrywa tutaj gospodarka zrównoważona oraz próba utrzymania materiałów w stałym obiegu.  

Technologie ochrony środowiska czynnikiem rozwoju gospodarki

Austriacka branża technologii ochrony środowiska składa się w głównej mierze z małych i średnich zakładów oraz znajduje się w fazie szybkiego rozwoju technicznego. Dynamikę tę przyspieszają też odpowiednie regulacje prawne. 

Innowacje ekologiczne mają bezpośredni pozytywny wpływ na gospodarkę, z czego korzyści czerpią klienci austriackich specjalistów. Szczególnie w obszarze recyklingu można spotkać nowe rozwiązania na rynku napędzające wszystkie dziedziny gospodarki. W Austrii mamy do czynienia z wysokim poziomem ponownego wykorzystania szkła, papieru, metali oraz odpadów biologicznych.  Poziom wtórnego wykorzystania odpadów ze skupisk ludzkich wynosi około 60%. Austriackie firmy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu koniecznych w tym zakresie technologii, rozwiązań logistycznych i organizacyjnych oraz usług.

Technologie przyszłości z długą historią

Od ponad 100 lat tutejsze przedsiębiorstwa są na bieżąco, jeśli chodzi o rozwój zielonych technologii. Stworzona w roku 1913 przez austriackiego inżyniera Viktora Kaplana tzw. turbina Kaplana stanowi technologię używaną do dziś w pozyskiwaniu energii wodnej. Pozyskiwanie energii słonecznej rozpoczęło się w Austrii, a rodzime technologie i systemy recyklingowe znajdują zastosowanie na całym świecie. 

Aż do przełomu wieków austriackie firmy koncentrowały się na ochronie wód, utrzymaniu czystości powietrza oraz gospodarce odpadami. Dzisiaj sprawdzone technologie cieszą się uznaniem na arenie międzynarodowej. Aktualne zagadnienia, którymi zajmują się tutejsze przedsiębiorstwa, to bieżąca optymalizacja procesów recyklingowych i gospodarki obiegowej, innowacyjne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, a także biologiczne oczyszczalnie wodne.

Nauka a technologie ochrony środowiska

Kształcenie odgrywa istotną rolę w technologii ochrony środowiska, ponieważ obszar ten wymaga ekspertów z wielu dziedzin. Przykładem zaangażowania Austrii w kształcenie młodych kadr eksperckich jest stworzenie kierunku studiów dotyczącego zasobów naturalnych na TU Graz (Uniwersytet Techniczny w Graz) . Uczelnia ta wraz z 13 partnerami naukowymi i gospodarczymi z pięciu krajów związkowych, a wśród nich z Green Tech Cluster Styria, stworzyła dwa nowe kierunki studiów magisterskich w tym zakresie. Europejska sieć zajmująca się zrównoważonymi innowacjami energetycznymi, w skrócie „eseia”, wpiera rozwój nowych przemysłowych profili zawodowych takich jak „inżynier ds. biorafinerii” oraz „menedżer zarządzania łańcuchem wartości w zasobach naturalnych”.

Ostatnia aktualizacja: : 07. styczeń 2021