Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Największy podnoszony most na świecie, oczyszczalnia ścieków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, konstrukcja ekonomicznego samolotu śmigłowego — to tylko niektóre przykłady austriackich dokonań inżynieryjnych. Były one możliwe do zrealizowania dzięki znakomitemu wykształceniu, wyszukiwaniu trwałych rozwiązań, wszechstronnym kompetencjom oraz dobrej współpracy. Tego właśnie mogą oczekiwać zagraniczni klienci od pracowników 7 700 biur inżynierskich w Austrii.
listen

Rozwiązanie inżynieryjne w codziennym życiu

Rozwiązania inżynieryjne są różnorodne i wszechobecne. Austriackie biura inżynieryjne działają w ponad 50 różnych dziedzinach specjalistycznych, np.: 

  • fizyka budowli
  • elektrotechnika
  • architektura wnętrz
  • techniki instalacyjne
  • techniki kultur in vitro i gospodarka wodna
  • planowanie i architektura krajobrazu
  • budowa maszyn

Wszystkie zapewniają wysoką jakość i komfort życia. Jednym z ich podstawowych celów jest ochrona zasobów naturalnych. Inżynierowie biorą udział w pracach na wszystkich etapach tworzenia technicznych rozwiązań, takich jak doradztwo, sporządzanie planów i opracowań naukowych, przeprowadzanie badań, kontrola wykonania i odbiór projektów. 

Do najważniejszych obszarów, na których koncentruje się branża inżynieryjna należą ochrona środowiska naturalnego, tworzenie ekonomicznych i przyjaznych dla użytkowników budynków, stosowanie nowych technologii oraz partnerska współpraca podczas realizacji zleceń na wszystkich etapach. 

Rozwiązania inżynieryjne z Austrii cenione na świecie 

W porcie w Rotterdamie znajduje się austriackie biuro inżynieryjne odpowiedzialne za generalne planowanie mostu podnoszonego, począwszy od jego zaprojektowania wstępnego, a skończywszy na wykonaniu. Zarówno wykonanie podstawy i filarów w wodzie, jak i zmniejszona ilość miejsca na moście stanowi nie lada wyzwanie w planowaniu i realizacji zlecenia. Nowy most ma dwa przepusty przystosowane do przepływu statków oraz odcinek dla ruchu samochodowego i kolejowego. Pod podniesionym mostem mogą przepłynąć nawet wielkie kontenerowce. 

Nowa Austriacka Metoda Tunelowa/New Austrian TunnellingMethod (NATM) jest rozwiązaniem znanym i skutecznie stosowanym całym świecie. Do dziś austriackie zespoły badawcze udoskonalają procesy i pracują nad dalszym rozwojem alternatywnych metod. 

Pewna austriacka firma zajmująca się planowaniem i doradztwem, która wyspecjalizowała się w wielkich projektach z dziedziny ropy naftowej i gazu, energii, wody i infrastruktury komunikacyjnej oraz realizująca projekty w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy uczestniczy obecnie w realizacji takich przedsięwzięć, jak gazociąg transanatolijski (TANAP) w Turcji, elektrownie wodne w Laosie, czy rewitalizacja jednego z lotnisk w Turkmenistanie. 

W pełni stabilna multisensoryczna platforma do teledetekcji za pomocą awionetki to dzieło austriackiej inżynierii. Stworzony do tego celu system stabilizacyjny jest unikalny w skali światowej i w znaczący sposób poprawia jakość uzyskanych danych, a do tego jest bardzo tani w użytkowaniu. 

Do ochrony środowiska naturalnego na całym obszarze północnego koła podbiegunowego w znaczący sposób przyczynia się stworzone specjalnie dla kopalni niklu w Norylsku (Rosja) austriackie urządzenie do odprowadzania spalin i odsiarczania. Ten ogromny projekt, który składa się z 25 mniejszych urządzeń, został zaplanowany i zrealizowany w trudnych warunkach takich jak ciągły mróz, temperatury sięgające do minus 57°C, stale zmrożony grunt, transport możliwy tylko drogą morską i rzeczną oraz stale działająca kopalnia. 

Kształtowanie przyszłości

Kto planuje prace budowlane przyszłości, ten będzie je realizował w określonych ramowych warunkach socjoekonomicznych i społecznych, które znacząco różnią się od tych dzisiejszych. Zmiany klimatyczne będą mieć znaczący wpływ na planowanie, wykonanie i użytkowanie budynków. Dzięki nowym materiałom i technologiom możliwe będzie wyjście naprzeciw tym wyzwaniom. 

W przyszłości większość ludzi będzie mieszkać w tak zwanych „megacities”, co będzie się wiązać z nowymi wymaganiami dotyczącymi mobilności, energii, zarządzania odpadami i ochroną wody, budownictwa przemysłowego i mieszkalnego oraz budowy obiektów wypoczynkowych i sportowych. 

Coraz częściej stosowana w ostatnich latach cyfryzacja silnie przyczyniła się do zmian na gruncie społecznym i w świecie pracy.  Korzystanie ze specjalnego oprogramowania praktycznie we wszystkich dziedzinach specjalistycznych stało się oczywistością. Technologia „Building Information Modeling (BIM)”, to istotny element w ramach cyfryzacji budownictwa. BIM będzie miała w przyszłości istotny wpływ na tworzenie łańcucha wartości dodanej w budownictwie oraz na zmiany organizacyjne w przebiegu procesów budowlanych.  

Ostatnia aktualizacja: : 25. wrzesień 2020