Inhalt

Krótki przegląd

Standard Content Module
Austriackie przedsiębiorstwa opracowały proces produkcji wysokowydajnego biooleju napędowego z różnych surowców, jak np. oleje roślinne, zużyty olej spożywczy, czy tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. Zaprojektowały, zbudowały i eksploatują one wielkopowierzchniowe plantacje solarne do pozyskiwania ciepłej wody, ogrzewania pomieszczeń, ciepła procesowego oraz solarnego chłodzenia. Produkują pływające instalacje fotowoltaiczne. Austriacka innowacyjność w obszarze energii ma swoje tradycje: pompa grzewcza, jedna z najbardziej wydajnych i postępowych metod do ogrzewania i chłodzenia, została wymyślona już 150 lat temu w Austrii.  Obecny lider technologiczny w tej dziedzinie także pochodzi z Austrii i produkuje około 8000 pomp grzewczych rocznie.
listen

Austria posiada duże doświadczenie w dziedzinie zasobów energetycznych uzyskanych w drodze zrównoważonego rozwoju. Z laboratoriów badawczych i centrów rozwoju austriackich przedsiębiorstw pochodzi uznana na arenie międzynarodowej technologia wyróżniająca się dużą wydajnością i wysoką jakością. Konstruowanie i optymalizacja maszyn i urządzeń do transformacji energii wodnej już od dawna jest domeną austriackich przedsiębiorstw cieszącą się dużym uznaniem na świecie. Innym źródłem energii odnawialnej jest potencjał energetyczny biomasy uzyskiwanej z surowców odnawialnych.  

Austria odgrywa istotną rolę w rozwoju technologii energii odnawialnych, a zagraniczni klienci z różnych branż mogą znaleźć tutaj odpowiednie dla siebie rozwiązania, np.: 

  • energia wodna: budowa urządzeń, turbiny, doradztwo i inżynieria 
  • biomasa: biogas, drewno, wióry drzewne, budowa urządzeń, producenci kotłów, techniki wydobywcze  
  • energia słoneczna i fotowoltaika: moduły, doradztwo i planowanie
  • energia wiatrowa: producenci turbin, budowa urządzeń, doradztwo, prowadzenie farm wiatrowych
  • pompy cieplne

Ponad jedna trzecia austriackich modułów fotowoltaicznych jest wysyłana na eksport. W przypadku kotłów grzewczych na biomasę oraz kolektorów słonecznych eksport wynosi 70%. 

Krajobraz firm

Austriackie przedsiębiorstwa branży energii odnawialnych należą do czempionów w tej niszowej dziedzinie. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się także planowaniem i doradztwem. Producenci tego sektora oferują ukierunkowane na klienta, „skrojone na miarę” rozwiązania oraz ponadprzeciętną paletę usług w tym zakresie. Poniżej kilka przykładów: 

Pewne austriackie przedsiębiorstwo pierwotnie produkujące szkło oferuje teraz rozwiązania fotowoltaiczne znajdujące zastosowanie w branży budowlanej. 

Pewien austriacki producent dostarczył dwie turbiny Francisa i generatory w celu rozbudowy elektrowni wodnej Mica w Kanadzie. 

Austria może pochwalić się pionierem w dziedzinie rozwoju energooszczędnych i tanich technologii ładowania baterii. 

Wiodący oferent w dziedzinie technik grzewczych na biomasę ma swoje korzenie w Austrii. 

Pierwszy na świecie łatwy w obsłudze system fotowoltaiczny all in one o nadzwyczajnym wyglądzie pochodzi z Austrii. 

Ludzie z poczuciem odpowiedzialności

Istotną rolę w dziedzinie energii odnawialnych odgrywa kształcenie pracowników. Austriacka specjalność „dualny system kształcenia” (nauka praktyczna w zakładzie pracy i nauka w szkole zawodowej) gwarantuje, że także w przyszłości nie zabraknie fachowców, którzy będą potrafili połączyć wiedzę praktyczną z teorią. Także kształcenie interdyscyplinarne w szkołach wyższych i technicznych szkołach wyższych przyczyni się do tego, że klienci będą mogli w przyszłości zdać się na austriackie ekspertyzy w dziedzinie energii odnawialnych. 

Austriackie firmy tej branży chcą aktywnie przyczyniać się do realizacji celów polityki klimatycznej. Traktują one poważnie odpowiedzialność względem środowiska naturalnego i same gospodarują w sposób zrównoważony i świadomy. Również aspekt bezpieczeństwa jest istotny dla austriackich przedsiębiorstw. Produkcja energii z zasobów energii odnawialnej posiada strukturę małych części i jest zdecentralizowana, przez co pozostaje stabilniejsza w przypadku pojedynczych awarii. Wadą zasobów naturalnych są wahania w zakresie dostępności do energii. Z tego powodu austriackie firmy zajmują się zagadnieniem gromadzenia energii elektrycznej oraz bezpieczeństwem w zakresie jej dystrybucji. W ten sposób przyczyniają się one do pozytywnego rozwoju branży energetycznej.