Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Pociągi dla kolei miejskiej i tramwajów w Kolonii pochodzą z Austrii, tak samo jak technika sterowania i zabezpieczeń dla Nowego Jorku oraz stosowane na szeroką skalę w pociągach drzwi IFE. Austriacki przemysł kolejowy zajmuje pierwsze miejsce w międzynarodowej statystyce dotyczącej patentów w branży kolejowej i szynowej z 45 patentami na milion mieszkańców. Kwota eksportowa austriackich przedsiębiorstw wynosi ponad 70%.
listen

Coraz częściej kolej jest chętniej wybierana jako środek transportu niż inne dostępne opcje. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzi transkontynentalny transport towarów oraz kolejowe rozwiązania komunikacji miejskiej. Kolej stanowi znaczący filar w codziennym transporcie oferujący pociągi o dużej prędkości, kolej miejską, tramwaje oraz pociągi towarowe. Trasy kolejowe są obecnie elementem kluczowym zrównoważonych konceptów komunikacyjnych, a trend ten będzie się w przyszłości jeszcze bardziej umacniać. 

Austriacka branża kolejowa posiada bardzo długą tradycję, która stanowi bazę jej wiedzy i doświadczeń. Tutejsze firmy zajmują się przewozem osób i towarów, zabezpieczeniem i kierowaniem ruchem (sygnalizacja, komunikacja mobilna, systemy kontroli) oraz koleją lekką dla obszarów miejskich. Do niej należą kolej miejska, tramwaje i metro. 

Rozbudowane portfolio

Transport kolejowy obejmuje również nowe dziedziny i wykazuje się wysokim poziomem innowacyjności. Oprócz tradycyjnych obszarów operacyjne spółki córki obsługują często nowe segmenty, takie jak cargo, logistyka, turystyka, planowanie, projektowanie, wydajność ekologiczna i międzynarodowa współpraca. 

Przemysły dostawczy pracujący na rzecz komunikacji kolejowej to zakłady produkujące maszyny (napędy, lokomotywy, szynobusy), firmy dostarczające urządzenia i systemy dla zakładów kolejowych, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją torów oraz budowaniem nasypów i tuneli, dworce, terminale magazynowe i logistyczne, technologie środowiskowe oraz rozwiązania informacyjne. 

Lekka kolej - prawdziwa atrakcja

Tramwaje, które przed laty wycofywane były z ruchu, przeżywają swój renesans. Na przykład dwadzieścia miast we Francji ponownie stawia na ten rodzaj transportu. Austriacki wkład w rozwój lekkiej kolei dla obszarów miejskich oraz oferowane technologie kierowania ruchem i bezpieczeństwa cieszą się uznaniem na całym świecie. Tutejsze przedsiębiorstwa w znaczącym stopniu przyczyniają się do rozwoju tego przyszłościowego trendu, zarówno jeśli chodzi o produkcję ogniotrwałych elementów gumowych, tlenku glinu do systemów hamowania i dalszej jazdy, jak i specjalnych zacisków do drutów trakcyjnych. 

Innowacje

W porównaniu z innymi krajami austriacki przemysł kolejowy jest silnie rozwinięty i innowacyjny. Austria znajduje się w czołówce krajów zgłaszających patenty i posiada największy wskaźnik inwestycji badawczych i rozwojowych przypadający na jednego mieszkańca.  

Najwięcej inwestycji dotyczy obszarów związanych z zapewnieniem najwyższej jakości oraz przyszłościowych technik. Komunikacja kolejowa ma tę zaletę, że zużywa mało energii i w znaczącym stopniu przyczynia się do redukcji emisji CO2.

Innym zagadnieniem podejmowanym przez tę branżę są pojazdy bezzałogowe. Również tutaj austriacka branża kolejowa trzyma rękę na pulsie. Kolejnym istotnym przyszłościowym obszarem jest cyfryzacja systemów sterowania.