Inhalt

Przegląd

Standard Content Module
Austria zalicza się do jednego z najbardziej zalesionych krajów Europy. Przemysł drzewny jest jednym z największych pracodawców w Austrii, z powodzeniem funkcjonuje zarówno w kraju, jak i w obszarze eksportu. Przedsiębiorstwa w znacznej części są tradycyjnymi zakładami o dużej elastyczności i mogą sobie pozwolić na dużą swobodę w zakresie innowacji i wdrażania nowych technologii.
listen

W Austrii od pokoleń lasami opiekują się przede wszystkim prywatni właściciele gruntów leśnych. Ponad 280 000 ludzi żyje z gospodarki leśnej lub dziedzin pokrewnych, takich jak przemysł papierniczy. 

Roczny obrót sektora drzewnego wynosi około 10 miliardów euro, przy czym eksport waha się w granicach 9 miliardów euro. Gospodarka drzewna, obok turystyki, zalicza się do najważniejszych dziedzin austriackiej gospodarki. 

Branża ta jest różnorodna i obejmuje takie obszary, jak produkcja narzędzi do cięcia drewna, przemysł budowlany, przemysł meblowy, produkcję drewna i kompozytów. 

Produkty i usługi

Austria jest jednym z najważniejszych na świecie eksporterów drewna i tarcicy. Również stąd pochodzą takie produkty, jak papier, wióry i odpady drewniane/biomasa oraz przetworzone produkty z drzewa, np. drewno budowlane i meble. Ponadto uznaniem na arenie międzynarodowej cieszą się austriackie maszyny leśne oraz usługi w zakresie gospodarki leśnej. Austriacki  przemysł celulozowy i papierniczy to kolejna ważna gałąź sektora drzewnego. 

Materiał przyszłości

Drewno jest surowcem odnawialnym i uniwersalnym materiałem budowlanym. Rosnące w ostatnich latach znaczenie drewna jako surowca budowlanego  spowodowało, że znajduje ono zastosowanie w nowych dziedzinach. Drewno sprawdziło się jako doskonały materiał do wykorzystania na zewnątrz, przede wszystkim z powodu długiej żywotności i niskich wymagań konserwacyjnych. Modyfikowane drewno jest używane do wykonywania fasad, okien i ścian dźwiękoszczelnych. 

Austriaccy producenci odnoszą także międzynarodowe sukcesy w produkcji wysokiej jakości domów gotowych, budynków o konstrukcji wieńcowej oraz hal. 

Austriaccy wytwórcy podłóg drewnianych eksportują swoje cenne produkty przede wszystkim do Szwajcarii, Niemiec i Włoch, a Czechy, Hiszpania, Wielka Brytania oraz Rosja to silne rynki rozwijające się w tej dziedzinie. Pewna firma z Austrii założona w roku 1831 znajduje się w czołówce dziesięciu największych producentów parkietów w Europie. 

Przemysł papierniczy

Austriacki przemysł papierniczy i celulozowy koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i maksymalnym tworzeniu wartości dodanej. Inwestycje w modernizację maszyn i urządzeń umożliwiły przedsiębiorstwom całkowite przestawienie się na produkcję ekologiczną. Większość austriackich firm zajmujących się przetwarzaniem papieru działa zarówno na rynku europejskim, jak i na Środkowym Wschodzie oraz w Regionie Śródziemnomorskim. 

Maszyny, wyposażenie, akcesoria

Wysoki standard oraz wiedza techniczna tego sektora austriackiego przemysłu maszynowego sprawdziła się na rynku międzynarodowym. Austriaccy oferenci produkują nie tylko maszyny, ale także dostarczają moduły, narzędzia i techniki automatyzacyjne, aby w ten sposób zapewnić klientom najwyższą jakość oraz produktywność. Dobrze wykształceni specjaliści, wysokie standardy jakościowe oraz współpraca z producentami z innych krajów to tylko niektóre z czynników sukcesu. Pewne austriackie przedsiębiorstwo jest na przykład jedynym oferentem kompletnego sprzętu i usług w dziedzinie pił łańcuchowych, a jego eksport wynosi ponad 90%. 

Badania i rozwój

Austriackie kompetencje w dziedzinie drewna przyczyniają się do zapewnienia wysokich standardów tego innowacyjnego przemysłu. Gwarantują one wysokiej jakości produkty dla klientów w kraju i za granicą. Niektóre austriackie zakłady naukowe specjalizujące sie w badaniach nad drewnem tworzą nowe praktyczne rozwiązania dla międzynarodowych rynków.