Inhalt

Krótki przegląd

Standard Content Module
Klient znajduje się w centrum zainteresowania, co stanowi ważną zasadę przewodnią dla austriackich banków i ubezpieczycieli zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dzięki bankowym spółkom zależnym austriacka branża bankowa jest reprezentowana w wielu krajach, na przykład dzięki szeroko rozgałęzionej sieci w całej Europie Wschodniej. A wyzwania cyfryzacji podejmowane są z uwzględnieniem potrzeb klienta.
listen

Automat, w którym można w kilka minut bardzo łatwo zawrzeć ubezpieczenie samochodowe? Ubezpieczenie turystyczne przez SMS? Indywidualna konsultacja ubezpieczeniowa przed najbliższym urlopem jeździeckim lub wędrownym? Żaden problem: austriacka branża ubezpieczeniowa jest bardzo różnorodna, posiada długą tradycję i jest jednocześnie nowoczesna. Również ta branża ma zasięg międzynarodowy i jest silnie rozwinięta zwłaszcza w Europie Wschodniej.

Tradycja i stabilność

Towarzystwa ubezpieczeniowe i banki w Austrii posiadają długą tradycję. W krajobrazie bankowym dominują regionalne instytucje kredytowe i banki krajowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe w Austrii posiadają długą historię i ogromne doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń ludzi, zwierzą i mienia oraz utrzymania i gromadzenia majątku.

Gromadzenie wkładów oraz udzielanie kredytów to główne dziedziny działalności austriackich kas oszczędnościowych i banków. Dzięki temu podczas niedawnego kryzysu finansowego gospodarka kredytowa pełniła funkcję stabilizatora.

Produkty austriackich firm ubezpieczeniowych dzielą się na ubezpieczenia zabezpieczające w podeszłym wieku i okresie emerytalnym oraz na produkty ubezpieczeniowe z zakresu opieki zdrowotnej.

Oferentami różnych austriackich ubezpieczeń są ubezpieczyciele nadzorowani przez państwo, a w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych regionalne lub zakładowe kasy chorych.

Bezpieczeństwo na wielu rynkach

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są na dobrym kursie, jeśli chodzi o standardy i jakość życia. Oznacza to, że wzrasta tam także popyt na rzetelne usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Obywatele tych krajów coraz częściej poszukują innowacyjnych usług i ofert, a austriackie firmy z branży bankowej i ubezpieczeniowej mogą sprostać tym wymaganiom. Wiele austriackich przedsiębiorstw od dawna szczególnie aktywnie działa w tym regionie oraz zna rynki oraz potrzeby klientów.

Innowacje dla ludzi

Niewątpliwie cyfryzacja produktów i usług jest decydującym warunkiem sukcesu. Zwłaszcza w branży ubezpieczeniowej i bankowej, gdzie w centrum działań stoi człowiek, ważne jest zachowanie właściwej równowagi pomiędzy klasycznymi drogami sprzedaży produktów a cyfrowymi innowacjami.

Pojęcia takie jak "FinTech" i "InsurTech" skupiają różnorodność działań podejmowanych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Zalicza się do nich zarządzanie wieloma kontami na jednej platformie oraz korzystanie z mobilnych cyfrowych systemów komunikacyjnych, które stanowią codzienność klientów bankowych i ubezpieczeniowych. Umowy na proste produkty ubezpieczeniowe w większości zawiera się obecnie w Internecie.

Tradycyjne firmy z tej branży są zmuszone dostosować się do wysokiego tempa innowacji i uciążliwego potencjału nowych technologii. Klienci bankowi czerpią profity z nowoczesnej oferty, np. w dziedzinie płatności cyfrowych lub mobilnych platform bankowych przy jednoczesnej wysokiej jakości doradztwa osobistego. Banking powinien być prosty i bezpieczny. I to jest podstawowa kompetencja tradycyjnych banków, ponieważ oferują one profesjonalne doradztwo, długoterminowe umowy i poważne traktowanie swoich klientów. A w przypadku ubezpieczeń bardziej konieczne niż kiedykolwiek staje się rozpoznanie prawdziwych potrzeb i życzeń klientów.

Odpowiedzialność

Branża bankowa i ubezpieczeniowa przyczynia się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa na wielu płaszczyznach:

  • w zakresie usług dla klientów
  • w zakresie bycia przedsiębiorstwem gospodarki narodowej
  • w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Austriackie banki i towarzystwa ubezpieczeniowe doskonale pełnią te zadania, a ich najcenniejszym atutem jest zaufanie klientów.

Ostatnia aktualizacja: : 25. wrzesień 2020