Inhalt

KoronaWirus: AUSTRIA W CZASIE LockdownU

ADVANTAGE AUSTRIA wspiera Państwa nawet w trudnych czasach. Ponieważ niezawodni partnerzy są w biznesie międzynarodowym prawie tak samo ważni jak dobre produkty.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Druga fala pandemii Covid-19 mocno dotknęła również Austrię, choć kraj ten przetrwał wiosenny kryzys znacznie lepiej niż inne gospodarki. Niemniej jednak rząd federalny ogłosił kolejny lockdown ze skutkiem natychmiastowym (do 6. grudnia).

Ma to na celu z jednej strony odciążenie systemu opieki zdrowotnej, a z drugiej ochronę ludności, ale z całą mocą uderza w austriacką gospodarkę. W związku z tym wezwano wszystkich Austriaków do przestrzegania środków ochrony przed koronawirusem, aby zmnimalizować konsekwencje dla dotkniętych przedsiębiorstw. W celu złagodzenia szkód gospodarczych dostępne są ukierunkowane pakiety wsparcia.

Podczas lockdownu obowiązują surowe zasady dotyczące wychodzenia z domu w ciągu całej doby, obiekty rekreacyjne, gastronomia i instytucje kulturalne są zamknięte, a hotele otwarte jedynie dla osób podróżujących służbowo. Obowiązuje też zakaz organizowania imprez. Zakazano wstępu do zakładów handlowych i usługowych w celu nabywania towarów lub korzystania z usług związanych z pielęgnacją ciała. Działalność zawodowa powinna odbywać się głównie zdalnie.

Dozwolone są jednak wszystkie inne usługi oraz dostawy. Firmy, zajmujące się produkcją, infrastrukturą krytyczną lub zaopatrzeniem w podstawowe usługi mimo kryzysu działają nadal, by utrzymać ukraj, łańcuchy dostaw i produkcję.

Wszystkie te drastyczne środki są podejmowane w celu szybkiego przywrócenia kontroli nad skutkami zdrowotnymi Covid-19 oraz umożliwienia gospodarce austriackiej szybkiego przezwyciężenia pandemii. 

Zapoznajcie się Państwo z sytuacją gospodarczą, społeczną i zdrowotną Austrii oraz odpornością jej przedsiębiorstw na kryzys. Więcej informacji na temat rozwoju i możliwości wpółpracy mogą Państwo uzyskać od lokalnego zespołu ADVANTAGE AUSTRIA.