Inhalt

Porady i przydatne informacje

Standard Content Module
Gdy rozważamy możliwość podjęcia pracy w Austrii pojawia się wiele pytań znacznie wykraczających poza kwestie pracy, a dotyczących również mieszkania, zdrowia, bezpieczeństwa społecznego i innych spraw. Na kolejnych stronach znajdują się przydatne informacje, kontakty i linki mające pomóc w znalezieniu odpowiedzi na najważniejsze z tych pytań.
listen

Zdrowie

Opieka medyczna na terenie Austrii stoi na bardzo wysokim poziomie. Austriacki system ochrony zdrowia należy do najlepszych na świecie.

Tutaj znajdują się informacje na temat austriackiego ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem, ubezpieczeniem dla członków rodziny i realizacją opieki medycznej na terenie Austrii. Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza szczegółowych informacji na temat ochrony zdrowia oraz usług oferowanych przez Kasy Chorych.

Rynek pracy

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Austrii, jak wysokie są wynagrodzenia za pracę? Jak wyglądają najpopularniejsze formy pracy, jakie prawa i obowiązki ma pracownik i co rozumie się pod pojęciem partnerstwo społeczne?

Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi rynku pracy, prawem pracy, formami zatrudnienia, wynagrodzeniami lub urlopami.

Strona internetowa EURES - europejskiego portalu mobilności zawodowej - zawieraja informacje na temat ofert pracy na terenie Unii Europejskiej. Lista biur pośrednictwa pracy i portali z ofertami pracy na terenie Austrii znajduje się na stronie Urzędu ds. Obsługi Rynku Pracy AMS, centralnej poradni dla osób poszukujących pracy (tylko w języku niemieckim).

Nauka języka niemieckiego

Dostępna w kilku językach strona internetowa sprachportal.integrationsfonds.atoferuje szereg możliwości nauki języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla osób początkujących, jak również zaawansowanych. Materiały do nauki można pobrać bezpłatnie. Na stronie można znaleźć również dane kontaktowe wszystkich certyfikowanych instytutów oferujących kursy języka niemieckiego w Austrii oraz wielu instytucji za granicą.

Edukacja i kształcenie ustawiczne

Austria posiada uznany na arenie międzynarodowej system edukacji, który charakteryzuje ścisła współpraca pomiędzy gospodarką a edukacją. Oprócz oferty klasycznego szkolnictwa austriackiego istnieje również wiele szkół międzynarodowych z dodatkowymi językami nauczania.

Uznanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych

Formalne uznanie kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia uzyskanych za granicą, np. tytułów ukończenia szkół lub studiów może zwiększyć szanse zawodowe kandydata. Na stronie http://www.berufsanerkennung.at/en można łatwo znaleźć punkt kontaktowy, który umożliwi przeprowadzenie procedury uznania kwalifikacji zawodowych/wykształcenia.

ENIC NARIC AUSTRIA to oficjalna placówka i punkt kontaktowy w zakresie wszystkich transgranicznych kwestii dotyczących uznawania wykształcenia na poziomie uniwersyteckim i tytułów akademickich.

Podatki

Osoby fizyczne z siedzibą lub stałym miejscem zamieszkania na terenie Austrii są opodatkowane w zakresie wszystkich przychodów zagranicznych austriackim podatkiem dochodowym.

Austriackie Ministerstwo Finansów udziela informacji na temat austriackiego systemu podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania pracowników. Zastosowanie mogą mieć również umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania!

Mieszkanie

Ile kosztuje mieszkanie w Austrii, gdzie znajdę mieszkanie dla siebie? W porównaniu międzynarodowym Austria wypada nieźle, jeżeli przyjrzymy się stosunkowi korzyści do kosztów. Tutaj znajdują się informacje dotyczące poszukiwania mieszkania, wynajmu i własności oraz obowiązków meldunkowych.

Procedury urzędowe w Austrii

oesterreich.gv.at, to platforma internetowa austriackich urzędów, pomocna przy załatwianiu wszelkich formalności urzędowych.

Expat Center pomaga zagranicznym pracownikom i członkom ich rodzin w fazie przygotowań do przyjazdu oraz bezpośrednio po przyjeździe do Austrii, dostarczając wstępnych informacji, kontaktów do urzędów oraz oferując doradztwo w zakresie spraw bytowych i pracy. Zapewnia on również różne możliwości integracji w ramach społeczności międzynarodowych.

Expat Center Vienna

Expat Center jest placówką międzynarodową skupiającą kluczowych pracowników, do których należą przedsiębiorcy, badacze, naukowcy i dyplomaci. Imigranci i członkowie ich rodzin otrzymają tutaj, wg zasady „wszystko pod jednym dachem" wstępne informacje i indywidualne, dostosowane do potrzeb doradztwo na temat wszystkich kwestii dotyczących życia codziennego. Centrum organizuje warsztaty i spotkania, mające pomóc w stawianiu pierwszych kroków w nowym domu. Kolejnym ważnym punktem działalności jest integrowanie mieszkańców Wiednia i społeczności imigrantów.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families

CINT wspiera ekspatriantów zatrudnionych w przedsiębiorstwach stowarzyszonych w styryjskim CINT na różnych fazach ich „docierania się". Specjaliści i pracownicy kluczowi z firm członkowskich mogą liczyć na pomoc ze strony CINT w zakresie języka, mieszkania, zdrowia, kształcenia, administracji, integracji społecznej, czasu wolnego i kultury.

Welcome2Upper Austria Service Center - placówka w Górnej Austrii (OÖ). Spółka technologiczna i marketingowa

Welcome2Upper Austria Service Center wspiera zagranicznych specjalistów i ich rodziny w Górnej Austrii oferując indywidualne, dostosowane do potrzeb doradztwo w zakresie pozwoleń na pobyt i zatrudnienie, szkolnictwa, usług związanych z osiedleniem się (zakup domu, bankowość, znajomość języka itp.). Centrum Serwisowe organizuje warsztaty, imprezy oraz regularne spotkania/posiedzenia dla ekspatriantów oraz oferuje doradztwo interkulturowe.

Carinthian International Club (CIC)

Carinthian International Club pomaga wykwalifikowanym pracownikom z zagranicy, z sektora przemysłowego oraz instytucji edukacyjnych przy przeprowadzce do Karyntii, służąc informacjami, usługami serwisowymi i aktywną siecią kontaktów. W zakres usług wchodzą informacyjne pakiety powitalne, spotkania pośredniczące w nawiązywaniu kontaktów z innymi ekspatriantami, aktywności w wolnym czasie oraz language swaps, czyli tandemy językowe - nauka języka niemieckiego wymiennie na inny język.

listen