Inhalt

Tranzyt

Standard Content Module
Handel tranzytowy zwiększa na skutek globalizacji rynków światowych i coraz bardziej wzrasta jego znaczenie. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat kompetencji austriackich firm, zajmujących się handlem zagranicznym.
listen

Austriackie firmy handlowe, dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu dysponują niezwykle szerokim know-how o rynkach światowych. Mogą być zatem bardzo pomocne przy realizacji transakcji eksportowych i importowych. Handel tranzytowy, oznaczający połączenie dwóch rynków przez austriackie przedsiębiorstwo, zyskuje coraz większe znaczenie.

Austriackie firmy handlowe wyróżnia bardzo dobra znajomość rynków środkowo- i wschodnioeuropejskich. Firmy, zajmujące się handlem zagranicznym, są oczywiście obecne na niemal wszystkich rynkach świata. Duża elastyczność przy dostarczaniu towarów w każde dowolne miejsce oraz odpowiedni know-how z zakresu logistyki powoduje, że austriackie przedsiębiorstwa, zajmujące się handlem zagranicznym, są niezawodnym i pożądanym partnerem do interesów.

Austriacki handel zagraniczny to prawdziwa historia sukcesu. W 2006 roku zarówno w imporcie jak i eksporcie pokonano barierę obrotów w wysokości 100 mld euro. Co trzecie miejsce pracy bezpośrednio lub pośrednio wiąże się z handlem zagranicznym. Federalne Gremium ds. Handlu Zagranicznego (Bundesgremium des Außenhandels) szacuje udział firm, zajmujących się handlem zagranicznym, w całym imporcie na 30%. Udział firm handlowych eksporcie wynosi również około 30%. Także na najbliższe lata Federalne Gremium ds. Handlu Zagranicznego przewiduje przyrosty, które w znacznym cześci będą udziałem handlu tranzytowego.

Wg szacunków Federalnego Gremium ds. Handlu Zagranicznego udział handlu tranzytowego w tworzeniu wartości dodanej dla Austrii wynosi ok. 3 mld euro. Know-how austriackich firm, zajmujących się handlem zagranicznym, to istotny czynnik sukcesu, jaki w ostatnich latach odniosła Austria w eksporcie.

Po nowej i trudnej drodze najlepiej poruszać się z doświadczonym partnerem. Partnerstwo i współpraca z austriackim przedsiębiorstwem, zajmującym się handlem zagranicznym, w zakresie zdobywania rynków eksportowych, to w wielu przypadkach najwłaściwsza alternatywa z ekonomicznego punktu widzenia dla bezpośredniego, samodzielnego wchodzenia na ten rynek.

Współpraca z austriackim przedsiębiorstwem handlu zagranicznego oznacza dla krajowych i międzynarodowych producentów liczne korzyści:
 • minimalizację ryzyka przy wchodzeniu na rynku
 • niskie koszty wykorzystania zdobywanego przez lata know-how z dziedziny handlu
 • pokonanie odległości i różnic czasowych w przypadku rynków zewnętrznych
 • znajomość i wykorzystanie strategii finansowania i logistyki
European Expert i Trade można znaleźć na www.foreign-trade.at.

Ta strona internetowa oferuje:
 • partnerów dla wydajnego eksportu i importu;
 • dostęp do własnej bazy danych European Experts in Trade;
 • wyszukiwanie partnerów;
 • wyszukiwanie produktów;
 • wyszukiwanie krajów;
 • optymalne sposoby sprzedaży produktów wewnątrz UE, w Europie Środkowej i Wschodniej, Azji, Australii i Ameryce oraz korzystny cenowo import od zaufanych partnerów;
 • obszerne informacje na temat handlu zagranicznego.

Federalne Gremium ds. Handlu ZagranicznegoWiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich

+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at

listen
listen

Autor: Dr. Manfred Kandelhart
Źródło: Bundesgremium des Außenhandels