Inhalt

Sprzedaż i transport

Standard Content Module
Do sprzedaży Państwa produktów w Austrii służą liczne kanały zbytu: od tradycyjnego importu handlowego do przemysłu opartego na imporcie. Do Państwo dyspozycji istnieje doskonale przygotowana infrastruktura transportowa.
listen

Import towarów do Austrii może odbywać się na wiele sposobów:

 • tradycyjny import handlowy
 • handel hurtowy
 • handel detaliczny oparty na bezpośrednim imporcie
 • współpraca spółdzielni w zakresie zakupów
 • przemysł oparty na bezpośrednim imporcie
 • własne filie
 • dystrybucja za pośrednictwem przedstawicieli handlowych

Sprzedaż za pośrednictwem importerów hurtowych 

Sprzedaż za pośrednictwem importerów hurtowych jest najpopularniejszą metodą importu towarów do Austrii. Wielu importerów działa również na polu eksportu. Niektórzy importerzy sprowadzają towary z całego świata. Inni specjalizują się w określonych regionach lub krajach

Import towarów przez handlowców detalicznych, przemysł i producentów

Kodeks handlowy pozwala importować towary do Austrii także handlowcom detalicznym. Duże sieci, domy wysyłkowe i domy towarowe są jednocześnie ważnymi importerami, w szczególności z krajów zamorskich. Także niektóre gałęzie przemysłu i drobni producenci działają jednocześnie jako handlowcy i importerzy.

Import z krajów zamorskich

Import z krajów zamorskich, z uwagi na stosunkowo niewielki rynek i niewielkie ilości sprowadzanych towarów, odbywa się najczęściej niebezpośrednio lecz za pośrednictwem importera z innego kraju europejskiego, najczęściej z Niemiec

Poszukiwanie przedstawicieli

Poszukujecie Państwo przedstawiciela handlowego w Austrii? Na stronie internetowej korporacji agentów handlowych Bundesgremiums für Handelsagentenmacie Państwo do dyspozycji on-line odpowiednią bazę danych. Możecie Państwo wyszukiwać w niej według branż lub umieszczać swoje ogłoszenia. Dodatkowo mają Państwo możliwość zamieszczenia płatnego ogłoszenia w kwartalniku „CONTACT” , który rozsyłany jest do przedstawicieli handlowych w Austrii. Należy zwrócić się do: 

Bundesgremium der HandelsagentenWiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Prawo agencyjne

Czy chcielibyście Państwo współpracować z samodzielnym agentem? Przesłanki do takiego rozwiązania są dobre, ponieważ współpraca z przedstawicielami handlowymi jest w Austrii dość powszechnie praktykowana. W austriackiej ustawie o przedstawicielstwie handlowym przejęto w tej dziedzinie uregulowania UE.

Podstawy prawne – umowa agencyjna

Zasady współpracy z przedstawicielem handlowym powinny być określone w umowie agencyjnej. Powinny być w niej dokładnie uregulowane prawa i obowiązki firmy i agenta. W austriackiej ustawie o przedstawicielstwie handlowym są uregulowane minimalne roszczenia przysługujące agentowi, jak np. wypowiedzenie i roszczenia gratyfikacyjne.

Po zakończeniu stosunków handlowych agent może zostać przedstawicielem handlowym konkurencji. Jego prawa w tym zakresie nie mogą być ograniczane.

Okres obowiązywania umów agencyjnych wynosi z reguły od jednego roku do pięciu lat. Przy ich wypowiedzeniu obowiązuje określony okres wypowiedzenia. W przypadkach nadzwyczajnych, jak np. nadużycie zaufania, oszustwo lub naruszenie umowy możliwe jest także wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

Na stronie internetowej korporacji agentów handlowych Bundesgremiums für Handelsagenten znajdziecie Państwo wzór umowy agencyjnej (Mustervertrag)oraz informacje dotyczące prawa agencyjnego obowiązującego w EU i w Austrii.

Z uwagi na swoje centralne położenie, Austria jest ważnym krajem tranzytowym. Zarówno w tranzycie, jak i w transporcie krajowym przewozy drogowe odgrywają nadrzędną rolę. Około 30% wszystkich towarów przewożonych jest transportem kolejowym. Wielkość ta zdecydowanie przewyższa średnią w UE.

Transport drogowy

Austria posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg o łącznej długości ponad 125.000 km. Na autostrady i drogi szybkiego ruchu przypada 2.200 km.

Proszę pamiętać:

 • Dla ciężarówek, za wyjątkiem przewozu towarów łatwo psujących się, obowiązuje zakaz jazdy w nocy i w weekendy.
 • Od wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 t pobierana jest naliczana według ilości przejechanych kilometrów.
 • Ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5t w obszrze zabudowanym wynosi 50 km/h, na drogach krajowych 70 km/h i na autostradach 80 km/h.
 • Austria jest sygnatariuszem Konwencji TIR (Carnet TIR) i międzynarodowej konwencji o czasowej odprawie towarów przy użyciu karnetu ATA.

Transport kolejowy

Austria posiada sieć kolejową o długości ok. 5.600 km. Największym przewoźnikiem kolejowym są Koleje Austriackie – Österreichische Bundesbahnen AGjak również Rail Cargo Austria AG.

Transport drogą wodną

Austria jest krajem śródlądowym; transport wodny koncentruje się na najważniejszej rzece – Dunaju. Kanał Ren-Men-Dunaj umożliwia transportowanie towarów statkami z Morza Północnego do Morza Czarnego.

Adresy kontaktowe przewoźników znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ship Austria.

Transport lotniczy

Transport powietrzny – to zaledwie ok. 0,3% wszystkich austriackich przewozów towarowych (dane z roku 2012). Porty lotnicze oferują pełną gamę usług w zakresie przewozów lotniczych.

listen
Content Navigation