suomi
Inhalt

rakennusalan konferenssi "beyond ideas - towards impact"

Rakennusalan julkisia hankintoja koskeva eurooppalainen strategia - konferenssi 10.-11. toukokuuta 2021 
© weTHINK. Initiative GmbH
© weTHINK. Initiative GmbH
listen

Osana "Rakentamisen julkisia hankintoja koskeva Eurooppalainen strategia" - hanketta järjestämme 10.-11. toukokuuta konferenssin nimeltä "Beyond Ideas Towards Impact", joka on avoin kaikille ja eritoten rakennusalan eri toimijoille. 

Haluamma avata strategian suunnitteluprosessin laajemmalle joukolle toimijoita ja tukea rajat ylittävää verkostoitumista. Toivotamme sinut ja kollegasi rekisteröitymään weTHINK-alustalle ja osallistumaan strategiaprojekteihin, jotka ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä.

Kun otetaan huomioon julkisten hankintojen merkitys sosioekonomisten ja ympäristötavoitteidemme saavuttamisessa, on erittäin tärkeää, että hahmotellaan tehokas ja asiaankuuluva strategia julkisten hankintojen parantamiseksi rakennusalalla. 

Aloitteemme keskittyy sidosryhmältä saadun palautteen perusteella seuraaviin teemoihin:

  • kaikkein tärkeimpien haasteiden kartoittaminen ja vastaavien ratkaisujen löytäminen
  • järjestämällä keskustelufoorumi toteutusstrategioiden analysoimiseksi
  • tarvittavien muutosten toteuttamisen koordinointi pyöreän pöydän, julkisten keskustelujen, mediakampanjoiden ja erikoistuneiden koulutusten avulla. 


Toivotamme sinut ja kollegasi tervetulleiksi tapahtumaan. Liitteenä on kutsu Pdf-muodossa, jonka voit jakaa omassa verkostossasi.