Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävaltalaiset saavutukset rakennustekniikan ja sisätilarakentamisen alalla ovat kysyttyjä erinomaisen laatunsa ja luotettavuutensa ansiosta – aina energianjakelun järjestelmäratkaisuista vähäpäästöisiin seinämaaleihin. Kysyntä ei kohdistu ainoastaan Itävaltaan, nikkareiden luvattuun maahan, vaan myös kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi hampurilaisen Elbphilharmonie-konserttitalon koko näyttämötekniikan varustus on peräisin itävaltalaiselta yritykseltä.
listen

Rakennustekniikan alalla itävaltalaiset yritykset toimittavat yksityistalouksille perinteisten kaasu- ja saniteettialan ratkaisujen lisäksi lämmityksen ja ilmastoinnin alalla myös uudempia ratkaisuja, kuten aurinkokennojärjestelmiä tai paikallis- ja kaukolämmön ohjausjärjestelmiä.

Teollisuusyrityksille tarjotaan suunnittelua ja räätälöityjen laitteistokonseptien tuotannon valvontaa, jotka parantavat teknistä käytettävyyttä ja käyttöhyötysuhdetta ja alentavat kustannuksia.

Vähän energiaa käyttävän uudisrakennuksen ohella rakennusten ulkokuorten ja talotekniikan saneeraustarpeella ja varaston optimoinnilla on tulevaisuudessa olennainen rooli. Teknologisilla innovaatioilla rakennusmateriaalien, tuotteiden ja koneiden osalta pyritään minimoimaan rakennusten energiantarvetta.

Itävaltalaisia trendejä sisätilarakentamisessa ovat esimerkiksi puulattiat ja laadukkaat rakennusmateriaalit, saastuttamattomat rakennusmateriaalit ja energiatehokkaat ratkaisut.

Yritysmaailma

Erityisesti sisätilojen viimeistely- ja kipsilevytöissä toimialalla on tyypillisesti paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Itävaltalaiset toimittajat pitävät tärkeinä laatua, pitkäikäisyyttä, kestäviä ratkaisuja ja aikataulujen noudattamista. Itävaltalaiset asiakkaat luottavat "omiin" paikallisiin käsityöläisiinsä. 

Monivuotisen kokemuksen ohella myös innovatiiviset ratkaisut kuuluvat itävaltalaisten yritysten vahvuuksiin, parkettilattioiden uudelleentulkinnasta ja älykkäistä taloverkoista ja laitteistojen ohjauksesta kosketusnäytöllä tai kännykällä aina ISO-sertifioituun ympäristöasioiden hallintajärjestelmään. 

Älykoti ja tietotekniikka-avusteiset järjestelmät

Energiatehokkuutta voidaan saavuttaa myös talotekniikkajärjestelmien optimoinnilla. Tämä on tärkeää energian hinnan noustessa ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä älykotiratkaisuilla on tulevaisuudessa ratkaiseva rooli. 

Väestörakenteen muutoksen myötä myös tietotekniikka-avusteisten asumisratkaisujen tarve kasvaa.  Älykkäät tekniset apujärjestelmät edistävät itsenäistä asumista omassa kodissa vanhuusikään asti.

Sen vuoksi tulevaisuudessa rakennusten prosesseja valvotaan yhä enemmän itsenäisillä järjestelmillä, langattomilla anturiverkoilla ja älyratkaisuilla. Asiakkaat tai palveluntarjoajat käyttävät mobiililaitteita prosessien säätelyyn.

Esimerkkinä väyläjärjestelmä

Modernilla väyläjärjestelmällä voidaan tukea ohjausprosesseja ja välittää tietoja talotekniikan sisällä. Tekniikka soveltuu omakotitaloihin ja julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin ja hallintorakennuksiin. 

Järjestelmällä voidaan ohjata valaistusta ja huoneen lämpötilaa, käyttää kaihtimia ohjelmoidusti, ohjata autotallin ovea, liiketunnistimia tai varmistaa savuhälytys. 

Joustavan väyläjärjestelmän avulla eri laitteet ja laitteistot kommunikoivat ja vaihtavat tietoja keskenään. Erityisesti vanhemmille ihmisille on kiinnostavaa, että bioanturit mittaavat verenpainetta ja verensokeria tai muistuttavat lääkkeiden ottamisesta. Hätätapauksissa voidaan saada suora yhteys lääkäriin tai hoitopalveluun.