Inhalt

Yleiskatsaus

Standard Content Module
Itävalta on yksi Euroopan metsäisimmistä maista. Puuteollisuus on yksi Itävallan suurimpia työllistäjiä. Se on vientiin suuntautunutta ja kansainvälisesti menestynyttä. Yritykset ovat suurelta osien perinteisiä yrityksiä, joiden toimintaa leimaavat joustavuus, suuri liikkumavara innovaatioita varten ja uusien teknologioiden käyttöönotto.
listen

Jo sukupolvien ajan Itävallassa metsien terveydestä ja hoidosta ovat vastanneet suurimmaksi osaksi yksityiset metsänomistajat. Yli 280 000 ihmistä elää metsätaloudesta tai siihen liittyvistä aloista, kuten paperiteollisuudesta. 

Puusektorin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa, ja vienti on hieman yli 9 miljardia euroa. Siten puuteollisuus kuuluu turismin ohella tärkeimpiin valuutan tuojiin. 

Toimiala on monimuotoinen ja siihen kuuluvat sahateollisuus, rakennusteollisuus, huonekaluteollisuus, puu- ja liimapuuteollisuus sekä suksiteollisuus. 

Tuotteet ja palvelut

Itävalta on yksi maailman merkittävimmistä puun ja sahatavaran viejistä. Itävallasta tulee myös paperia, haketta ja biomassaa sekä työstettyjä puutuotteita, kuten esim. rakennuspuutavaraa ja huonekaluja. Tämän lisäksi itävaltalaiset metsäkoneet ja metsätalouden palvelut ovat kansainvälisesti tunnustettuja. Itävallan puutoimialaan kuuluu tärkeänä osana myös selluloosa– ja paperiteollisuus.

Tulevaisuuden materiaali

Puu on uusiutuva materiaali ja monikäyttöinen rakennusaine. Puun kasvava merkitys rakennusmateriaalina on johtanut viime vuosina uusiin lähestymistapoihin. Puu on osoittautunut hyväksi materiaaliksi ulkokäyttöön, ennen kaikkea sen pitkän eliniän ja vähäisten huoltovaatimusten vuoksi. Työstetty puu soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin ulkona, esimerkiksi julkisivuihin, ikkunoihin ja meluesteisiin.

Myös itävaltalaiset valmistalojen, hirsimökkien ja vajojen valmistajat ovat menestyneet maailmalla laadukkailla tuotteillaan.

Itävaltalaiset puulattioiden valmistajat vievät korkealaatuisia tuotteitaan ennen kaikkea Sveitsiin, Saksaan ja Italiaan. Tšekin tasavalta, Espanja, Iso-Britannia ja Venäjä ovat vahvoja kasvumarkkinoita. Eräs vuonna 1831 perustettu itävaltalainen yritys kuuluu Euroopan 10 suurimman parketinvalmistajan joukkoon. 

Paperiteollisuus ja paperintyöstö

Itävallan paperi- ja selluloosateollisuus keskittyy kestävään kehitykseen ja mahdollisimman suureen arvonlisäykseen. Investoinnit koneiden ja laitteistojen modernisointiin ovat tehneet yrityksille mahdolliseksi toteuttaa täydellinen siirtyminen ekologisesti kestävään tuotantoon. Enemmistö Itävallan paperintyöstöalan yrityksistä toimii Euroopan markkinoilla sekä Lähi-idässä ja Välimeren alueella. 

Koneet, laitteet, tarvikkeet

Itävaltalaisen koneenrakennusteollisuus sektorin korkea tekniikan taso ja tietotaito ovat saavuttaneet mainetta kansainvälisillä markkinoilla. Koneiden lisäksi itävaltalaiset yritykset toimittavat myös yksiköitä, työkaluja ja automaatiota, joilla taataan asiakkaille huippulaatu ja suurin mahdollinen tuottavuus. Hyvin koulutetut ammattilaiset, korkeat laatuvaatimukset ja yhteistyö muiden maiden valmistajien kanssa ovat vain joitakin monista menestystekijöistä. Esimerkiksi yksi itävaltalainen yritys on ainoa ketjusahojen kokonaistoimittaja, ja sen viennin osuus on yli 90 %.

Tutkimus ja kehitys

Itävaltalainen puualan osaaminen on varmistanut tämän innovatiivisen teollisuudenalan korkean teknisen tason. Se takaa korkealaatuiset tuotteet asiakkaille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Monet itävaltalaiset laitokset, jotka ovat erikoistuneet puun tutkimukseen, työskentelevät käytännönläheisesti keksintöjen parissa kansainvälisille markkinoille.